2015-12-16 Nurmijärven valtuusto

0:02:00 Äänestysjärjestelmän käyttöönottoa 0:21:51 §91 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 0:24:35 §92 Valitaan pöytäkirjan tarkastajat 0:25:20 §93 Perttulan osayleiskaava 0:26:30 §94 Kisakujan asemakaavan muutokseen liittyvä maankäyttösopimus ja maa-alueen luovuttaminen, tila 543-403-19-42, Klaukkala 0:27:37 §95 Nurmijärven vesihuollon kehittämissuunnitelma 1:05:43 §96 Jätteenkäsittelytaksan tarkistaminen 1:08:47 §97 Ylijäämämaiden vastaanottohinnaston tarkistaminen 1:09:45 §98 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1:10:35 §99 Valtuuston kokoukset ja koollekutsumistapa vuonna 2016 1:11:29 §100 Talousarvion 2016 mukaisten virkojen perustaminen 1:12:09 §101 Talousarvion 2016 mukaisten työsuhteisten tehtävien käyttöönottaminen ja lakkauttaminen 1:12:45 §102 Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen vuoden 2015 talousarvion rahoituslaskelman muutos 1:14:14 §103 Sivistystoimen eräiden investointimäärärahojen uudelleenbudjetointi 1:14:57 §104 Kuuma-seutu -liikelaitoksen talous- ja toimintasuunnitelma 2016 1:17:57 §105 Eron myöntäminen Sirpa Timonen-Nurmialle valtuuston varajäsenyydestä 1:18:40 §106 Valtuustoaloite kuljetuspalveluiden hankinnoista päättävien viranhaltijoiden lisäkouluttamisesta 1:28:33 §107 Valtuustoaloite sähkö- tai hybridihenkilöauton hankkimisesta kuntaan 1:30:43 §108 Valtuustoaloite kehitysvammahuollon ja vammaispalveluiden toiminnan tehostamiseksi 1:44:07 §110 Asemakaavan muutos koskien Kirkonkylän korttelin 2236 tontteja 2 ja 3 1:45:17 §109 Ilmoitusasiat

SUORA LINKKI

Facebook Twitter Whatsapp