2017-06-21 Nurmijärven valtuusto

0:02:55 § 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 0:04:47 § 61 Valitaan pöytäkirjan tarkastajat 0:05:48 § 62 Valtuuston vaalilautakunnan valinta toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021 0:07:50 § 63 Valtuuston puheenjohtajiston vaali toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2019 0:14:31 § 64 Valtuuston kokoukset ja koollekutsumistapa vuoden 2017 loppuun 0:18:31 § 65 Kunnanhallituksen ja sen puheenjohtajiston vaali toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2019 0:22:00 § 66 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan vaali toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021 0:23:10 § 67 Elinvoimalautakunnan vaali toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021 0:24:22 § 68 Hyvinvointilautakunnan vaali toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021 0:25:13 § 69 Keskusvaalilautakunnan vaali toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021 0:28:09 § 70 Sivistyslautakunnan vaali toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021 0:29:56 § 71 Tarkastuslautakunnan vaali toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021 0:32:11 § 72 Teknisen lautakunnan vaali toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021 0:33:03 § 73 Käräjäoikeuden lautamiesten valitseminen 1.10.2017 alkavalle toimikaudelle 0:35:27 § 74 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valitseminen toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021 0:38:56 § 75 Jäsenten valitseminen poliisin neuvottelukuntaan toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021 0:40:30 § 76 Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan jäsenten vaali toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021 0:40:59 § 77 Kunnan edustaja Rinnekodin neuvottelukuntaan toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021 0:42:02 § 78 Jäsenten ja varajäsenten nimeäminen Kuuma-johtokuntaan toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2019 0:44:13 § 79 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsenten vaali toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021 0:44:40 § 80 Kunnan edustajien valinta Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen valtuuskuntaan toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021 0:46:04 § 81 Kirkonkylän Toreenin korttelia 2203 koskeva asemakaavan muutos 0:51:21 § 82 Asemakaavan muuttaminen Alhonniitun VU-alueella 0:52:43 § 83 Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustaminen 1:19:11 § 84 Kunnanjohtajan virka ja kelpoisuusehdot sekä nykyisen kunnanjohtajan toimikauden päättyminen 1:22:39 § 85 Kylänpään päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen 1:30:16 § 86 Osavuosikatsaus tammi-huhtikuulta 2017 1:33:02 § 87 Takausehtojen muutos, Perttulan vesiosuuskunta 1:34:50 § 88 Suunnitteluohje talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaa varten vuosille 2018 - 2020 1:53:18 § 89 Valtuustoaloite kunnallisen auttamisprosessin luomiseksi ja lujittamiseksi osaksi kunnan turvallisuussuunnitelmaa henkilökohtaisen katastrofin sattuessa 2:19:46 § 90 Ilmoitusasiat 2:21:12 § 91 Valtuustoaloitteet 21.6.2017

SUORA LINKKI

Facebook Twitter Whatsapp