2017-11-15 Nurmijärven valtuuston kokous

0:11:06 § 115 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 0:12:40 § 116 Valitaan pöytäkirjan tarkastajat 0:13:39 § 117 Kirkonkylän korttelin 2021 tontin 10, vanhan poliisitalon, asemakaavan muutos 0:14:30 § 118 Tilan Kylänpää 543-403-1-401 osto Klaukkalan alueelta 0:15:05 § 119 Määräalan ostaminen Sääksjärven ranta-alueelta kiinteistöstä 543-893-1-1 0:15:39 § 120 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän ja jäsenkuntien välisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämis- ja tuottamissopimuksen solmiminen 0:36:46 § 121 Tilintarkastuspalvelujen hankinta 0:39:22 § 122 Kunnan ilmoitusten ja kuulutusten julkaiseminen 0:39:48 § 123 Edustajan nimeäminen Riihimäen seudun ajoharjoitteluratasäätiö rs:n edustajistoon vuosille 2018 - 2021 0:40:42 § 124 Nurmijärven kunnan väestölaskelma vuosille 2017-2030 sekä väestöennustelaskelma ja -suunnite vuosille 2030-2040 0:41:17 § 125 Nurmijärven kunnan luontolahja satavuotiaalle Suomelle 0:47:45 § 126 Valtuustoaloite Nurmijärven kunnan osallistumisesta "Luontolahjani satavuotiaalle" - luonnonsuojelukampanjaan 100-vuotiaan Suomen kunniaksi 0:48:47 § 127 Valtuustoaloite liikuntapaikkojen käyttömaksujen tarkistamisesta alle 18-vuotiaiden osalta ja jäähalliseurojen avustushakemus 0:59:10 § 128 Valtuustoaloite Satsataan omaishoitajiin - lyhytaikaiset vapaat ja kuntalisä käyttöön 1:01:17 § 129 Valtuustoaloite luomumaidon käytöstä 1:05:31 § 130 Valtuustoaloite nuorten kesätyömahdollisuuksien lisäämisestä 1:06:28 § 131 Valtuustoaloite koulujen pihoista 1:07:04 § 132 Valtuustoaloitteet kunnan yleisten alueiden siisteydestä, koulujen ja päiväkotien pihojen kunnostamisesta, Vaskomäen alueen virkistyskäytöstä, pysäköinnin valvonnasta sekä hulevesisuunnitelmasta 1:08:23 § 133 Valtuustoaloitteet järjestö- ym. avustusten korottamisesta vuoden 2018 talousarvioon sekä vapaaehtoisen kansalaistoiminnan avustusten kaksinkertaistamisesta alkaneella valtuustokaudelle vuoden 2017 tasoon verrattuna 1:15:47 § 134 Ilmoitusasiat 1:47:55 § 135 Vuosien 2018 - 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma sekä siihen sisältyvät investointihankkeet 7:20:45 § 136 Vuoden 2018 tuloveroprosentin määrääminen 7:21:27 § 137 Vuoden 2018 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

SUORA LINKKI

Facebook Twitter Whatsapp