2017-08-14 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

§ 206 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus § 207 Pöytäkirjan tarkastus § 208 Läsnäolo- ja puheoikeudet § 209 Tiedoksi merkittävät asiat § 210 Tarkastuslautakunnan vaali § 211 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali § 212 Toiminnan ja talouden raportointi, välitilinpäätös sekä talouskatsaukset v. 2017 § 213 Sijoitus Tampere-talo Oy:n vapaaseen omaan pääomaan § 214 Asemakaava nro 8598, Ristinarkku, Jankan liikekeskus, käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden lisääminen § 215 Asemakaava nro 8641, Tampella (IX), Valumallinpolku 4, 5, 7, 11, 12, käyttötarkoituksen muuttaminen ja tonttien muodostaminen § 216 Linnainmaa, Leinolankatu - Kotipellonkatu, asemakaava no 8015, uusi kaavan numero 8559 § 217 Asemakaava nro 8617 Koivistonkylä - Ilokkaanpuisto, Nirva - Hylliniitynkatu ja Hyllilänpuisto, täydennysrakentaminen § 218 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen Tampereen Nuorisovaltuuston edustajille toimielinten kokouksissa sekä Ulla-Leena Alpin ym. valtuustoaloite § 219 Valtuustoaloite koskien lastensuojelun keinoja puuttua huoltokiusaamiseen ja vieraantumiseen - Sirkkaliisa Virtanen ym. § 220 Valtuustoaloite sosiaalisen raportoinnin aloittamiseksi Tampereella - Jari Heinonen ym. § 221 Valtuustoaloite päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemiseksi - Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä § 222 Valtuustoaloite kaupungin toimenpiteiksi yhdenvertaisuuslain esteettömyystavoitteiden viemiseksi yrityksiin - Tampereen vihreä valtuustoryhmä § 224 Valtuustoaloite pusikoitumisen torjumiseksi Tampereen kaupungissa - Jari Niemelä ym. § 225 Valtuustoaloite sääolosuhteiden huomioimiseksi uimalaiturien portaiden poistamisessa ja vuoropysäköinnin aikataulutuksessa - Anne Liimola ym. § 226 Valtuustoaloite Tove Jansson -nimikkopuiston perustamiseksi Tampere-talon läheisyyteen - Aila Dündar-Järvinen § 223 Valtuustoaloite Tampereen rakennushankkeiden aikataulujen ja liikenteen muutosten saattaminen kaikkien tietoon - Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmä § 227 Valtuustoaloite ajonopeuksien alentamiseksi Tampereen keskustassa ja asuinalueilla - Tampereen vihreä valtuustoryhmä § 228 Valtuustoaloite Hämeenkadun itäpään avaamiseksi liikenteelle yöaikaan - Seppo Silvennoinen § 229 Valtuustoaloite liikenteen sujuvoittamiseksi - Keskustan Tampereen valtuustoryhmä § 230 Valtuustoaloite selvityksen tekemiseksi Viistokadun palauttamiseksi ratikan rakentamisen ajaksi - Aila Dündar-Järvinen § 231 Valtuustoaloite Tesoman lähijunaseisakkeen rakentamisen nopeuttamiseksi - Terhi Kiemunki § 232 Valtuustoaloite Tampereen maahanmuuton kustannusten selvittämiseksi - Terhi Kiemunki ym. § 233 Valtuustoaloitteet kokouksessa § 234 Kokousraportit

SUORA LINKKI

Facebook Twitter Whatsapp