2017-08-14 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

SUORA LINKKI

0:05:42 § 206 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 0:06:41 § 207 Pöytäkirjan tarkastus 0:07:52 § 208 Läsnäolo- ja puheoikeudet 0:08:45 § 209 Tiedoksi merkittävät asiat 0:11:03 § 210 Tarkastuslautakunnan vaali 0:11:32 § 211 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali 0:12:13 § 212 Toiminnan ja talouden raportointi, välitilinpäätös sekä talouskatsaukset v. 2017 0:12:36 § 213 Sijoitus Tampere-talo Oy:n vapaaseen omaan pääomaan 0:12:56 § 214 Asemakaava nro 8598, Ristinarkku, Jankan liikekeskus, käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden lisääminen 0:13:18 § 215 Asemakaava nro 8641, Tampella (IX), Valumallinpolku 4, 5, 7, 11, 12, käyttötarkoituksen muuttaminen ja tonttien muodostaminen 0:13:43 § 216 Linnainmaa, Leinolankatu - Kotipellonkatu, asemakaava no 8015, uusi kaavan numero 8559 0:43:30 § 217 Asemakaava nro 8617 Koivistonkylä - Ilokkaanpuisto, Nirva - Hylliniitynkatu ja Hyllilänpuisto, täydennysrakentaminen 0:58:27 § 218 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen Tampereen Nuorisovaltuuston edustajille toimielinten kokouksissa sekä Ulla-Leena Alpin ym. valtuustoaloite 1:01:08 § 219 Valtuustoaloite koskien lastensuojelun keinoja puuttua huoltokiusaamiseen ja vieraantumiseen - Sirkkaliisa Virtanen ym. 1:22:51 § 220 Valtuustoaloite sosiaalisen raportoinnin aloittamiseksi Tampereella - Jari Heinonen ym. 1:36:30 § 221 Valtuustoaloite päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemiseksi - Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä 3:06:32 § 222 Valtuustoaloite kaupungin toimenpiteiksi yhdenvertaisuuslain esteettömyystavoitteiden viemiseksi yrityksiin - Tampereen vihreä valtuustoryhmä 3:24:48 § 224 Valtuustoaloite pusikoitumisen torjumiseksi Tampereen kaupungissa - Jari Niemelä ym. 3:45:43 § 225 Valtuustoaloite sääolosuhteiden huomioimiseksi uimalaiturien portaiden poistamisessa ja vuoropysäköinnin aikataulutuksessa - Anne Liimola ym. 3:49:48 § 226 Valtuustoaloite Tove Jansson -nimikkopuiston perustamiseksi Tampere-talon läheisyyteen - Aila Dündar-Järvinen 5:11:12 § 223 Valtuustoaloite Tampereen rakennushankkeiden aikataulujen ja liikenteen muutosten saattaminen kaikkien tietoon - Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmä 5:11:35 § 227 Valtuustoaloite ajonopeuksien alentamiseksi Tampereen keskustassa ja asuinalueilla - Tampereen vihreä valtuustoryhmä 5:11:52 § 228 Valtuustoaloite Hämeenkadun itäpään avaamiseksi liikenteelle yöaikaan - Seppo Silvennoinen 5:12:08 § 229 Valtuustoaloite liikenteen sujuvoittamiseksi - Keskustan Tampereen valtuustoryhmä 5:12:25 § 230 Valtuustoaloite selvityksen tekemiseksi Viistokadun palauttamiseksi ratikan rakentamisen ajaksi - Aila Dündar-Järvinen 5:12:44 § 231 Valtuustoaloite Tesoman lähijunaseisakkeen rakentamisen nopeuttamiseksi - Terhi Kiemunki 5:14:03 § 232 Valtuustoaloite Tampereen maahanmuuton kustannusten selvittämiseksi - Terhi Kiemunki ym. 5:31:08 § 233 Valtuustoaloitteet kokouksessa 5:32:09 § 234 Kokousraportit