2019-10-21 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

SUORA LINKKI

0:04:03 § 149 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 0:05:01 § 150 Pöytäkirjan tarkastus 0:05:51 § 151 Läsnäolo- ja puheoikeudet 0:06:37 § 152 Tiedoksi merkittävät asiat 0:07:40 § 153 Alueellisen jätehuoltolautakunnan varajäsenen luottamustoimen päättyminen sekä täydennysvaali 0:08:10 § 154 Eron myöntäminen apulaispormestarille kaupunginhallituksesta sekä täydennysvaali 0:08:45 § 155 Eron myöntäminen Sara Hildénin taidemuseon johtokunnan jäsenelle luottamustoimesta sekä täydennysvaali 0:09:20 § 156 Kaupunginhallituksen vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessaan vuodelta 2018 esittämiin huomioihin 0:20:30 § 157 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2019 2:59:13 § 158 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös asemakaavaa nro 8584 koskevassa asiassa 2:59:40 § 159 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös asemakaavaa nro 8597 koskevassa asiassa 3:00:03 § 160 Asemakaava nro 8531, Huikas 4908-13 Ali-Huikkaantie 13, yleisen alueen tontti asumiseen ja palveluihin 3:00:58 § 161 Asemakaava nro 8647, Multisilta, Multisillan koulun alue, uusi asuinalue ja päiväkoti 3:01:17 § 162 Valtuustoaloite Tampereen kaupungin julistautumiseksi syrjinnästä vapaaksi alueeksi - Aila Dündar-Järvinen 3:04:55 § 163 Valtuustoaloite kesätyöpaikan tarjoamiseksi kaikille kaupungin nuorille Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi - Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä 3:14:18 § 164 Valtuustoaloite keskustan alueen kalastusmahdollisuuksien parantamiseksi - Ilkka Porttikivi ym. 3:17:50 § 165 Valtuustoaloite kuhan alamitan ja verkkojen alimman sallitun silmäkoon nostamiseksi Tampereen vesialueilla - Juhana Suoniemi 3:26:05 § 166 Valtuustoaloite Kuokkamaantien turvallisuuden pikaiseksi parantamiseksi - Jouni Ovaska 3:28:06 § 167 Valtuustoaloite selvityksen tekemiseksi yhteistyössä kauppahallin yrittäjien ja Alko Oy:n kanssa mahdollisuudesta Alkon pienmyymälän perustamiseksi Tampereen Kauppahalliin - Jouni Markkanen ja Anneli Kivistö ym. 3:30:19 § 168 Valtuustoaloite uusi linja Tampereen seudun joukkoliikenteeseen Härmälänrannasta kohti Tampereen keskustaa - Ari Wigelius 3:34:23 § 169 Hyvän hallinnon vastainen menettely hallitusjäsenen nimittämisesityksessä 4:18:43 § 170 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet