2019-10-21 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

§ 149 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus § 150 Pöytäkirjan tarkastus § 151 Läsnäolo- ja puheoikeudet § 152 Tiedoksi merkittävät asiat § 153 Alueellisen jätehuoltolautakunnan varajäsenen luottamustoimen päättyminen sekä täydennysvaali § 154 Eron myöntäminen apulaispormestarille kaupunginhallituksesta sekä täydennysvaali § 155 Eron myöntäminen Sara Hildénin taidemuseon johtokunnan jäsenelle luottamustoimesta sekä täydennysvaali § 156 Kaupunginhallituksen vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessaan vuodelta 2018 esittämiin huomioihin § 157 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2019 § 158 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös asemakaavaa nro 8584 koskevassa asiassa § 159 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös asemakaavaa nro 8597 koskevassa asiassa § 160 Asemakaava nro 8531, Huikas 4908-13 Ali-Huikkaantie 13, yleisen alueen tontti asumiseen ja palveluihin § 161 Asemakaava nro 8647, Multisilta, Multisillan koulun alue, uusi asuinalue ja päiväkoti § 162 Valtuustoaloite Tampereen kaupungin julistautumiseksi syrjinnästä vapaaksi alueeksi - Aila Dündar-Järvinen § 163 Valtuustoaloite kesätyöpaikan tarjoamiseksi kaikille kaupungin nuorille Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi - Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä § 164 Valtuustoaloite keskustan alueen kalastusmahdollisuuksien parantamiseksi - Ilkka Porttikivi ym. § 165 Valtuustoaloite kuhan alamitan ja verkkojen alimman sallitun silmäkoon nostamiseksi Tampereen vesialueilla - Juhana Suoniemi § 166 Valtuustoaloite Kuokkamaantien turvallisuuden pikaiseksi parantamiseksi - Jouni Ovaska § 167 Valtuustoaloite selvityksen tekemiseksi yhteistyössä kauppahallin yrittäjien ja Alko Oy:n kanssa mahdollisuudesta Alkon pienmyymälän perustamiseksi Tampereen Kauppahalliin - Jouni Markkanen ja Anneli Kivistö ym. § 168 Valtuustoaloite uusi linja Tampereen seudun joukkoliikenteeseen Härmälänrannasta kohti Tampereen keskustaa - Ari Wigelius § 169 Hyvän hallinnon vastainen menettely hallitusjäsenen nimittämisesityksessä § 170 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet

SUORA LINKKI

Facebook Twitter Whatsapp