2020-09-07 Iltakoulu ja Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

SUORA LINKKI

0:04:39 Iltakoulu alkaa 2:02:31 Kaupunginvaltuuston kokous alkaa 2:14:55 § 105 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2:16:25 § 106 Pöytäkirjan tarkastus 2:17:26 § 107 Läsnäolo- ja puheoikeus 2:17:53 § 108 Tiedoksi merkittävät asiat 2:22:06 § 109 Valtuuston kokousaikatauluehdotus vuodelle 2021 2:22:36 § 110 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi 5:27:49 § 111 Asemakaava nro 8603, Hervanta, pohjoisakselin täydennysrakentaminen 5:28:11 § 112 Asemakaava nro 8622, XV (Tammela), Tammelan puistokatu 21, liiketontin muuttaminen asuinkäyttöön ja täydennysrakentaminen 5:28:35 § 113 Asemakaava ja asemakaavamuutos nro 8717, Vuores, Isokuusi IV, Vuoreksen puistokatu ja sen itäpuoliset keskustakorttelit 5:28:58 § 114 Asemakaava nro 8749, VIII (Särkänniemi), Tikkutehtaanrinne 3, kaavamääräysten tarkistaminen 5:29:29 § 115 Valtuustoaloite sosiaalisen ja taloudellisen jälleenrakentamisen ohjelmasta koronan jälkeiseen aikaan – Aila Dündar-Järvinen 5:35:33 § 116 Valtuustoaloite esteettömän lähiluontoreitin rakentamiseksi Tampereelle - Anne-Mari Jussila 5:44:42 § 117 Valtuustoaloite Tampereen kaupungin osallistumiseksi Ollaan ihmisiksi -kampanjaan - Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä 5:50:22 § 118 Valtuustoaloite koskien sääntöjä, sähköpotkulautojen pysäköintiä, nopeuksia ja pysäköinninvalvontaa Tampereen kaupungissa - Aila Dündar-Järvinen 5:57:26 § 119 Valtuustoaloite Makkarajärvi-Viitastenperän luonnonsuojelualueen ja Hervantajärven ulkoilureitin opastuksen parantamiseksi ja pääreitin kunnostamiseksi - Anne Liimola 6:01:11 § 120 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet