2022-05-16 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

Testaa katselulaitteesi ennen webinaarin aloitusta. Kun saat kuvan näkymään ja äänen kuulumaan, katselulaitteesi on kunnossa.

Esityslista

SUORA LINKKI

0:12:43 § 68 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 0:15:05 § 69 Pöytäkirjan tarkastus 0:17:05 § 70 Läsnäolo- ja puheoikeudet 0:18:03 § 71 Tiedoksi merkittävät asiat 0:18:33 § 72 Eron myöntäminen kaupunginhallituksen varajäsenyydestä ja täydennysvaali 0:19:17 § 73 Eron myöntäminen tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja varajäsenyydestä sekä täydennysvaali 0:20:07 § 74 Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021 2:43:53 § 76 Tampereen kaupungin vuoden 2021 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen 2:44:15 § 75 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma vuosille 2022 - 2025 2:46:56 § 77 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös koskien kaupunginvaltuuston päätöstä 17.5.2021 § 69 2:49:00 § 78 Frenckellin virastorakennuksen myynti 3:27:53 § 79 Maanalainen asemakaava nro 8670, XI, XII, XVI, XVII ja XVIII kaupunginosat, P-Hämpin laajennus 3:39:29 § 80 Asemakaava 8812, Haukiluoma, Tyvikadun pohjoisosan täydennysrakentaminen, rakennusoikeuden lisääminen ja käyttötarkoituksen muutos, asemakaavamuutos ja ensimmäinen asemakaava 3:40:15 § 81 Valtuustoaloite sielunhoitoterapeuttien tuottaman terapian hyväksymiseksi osaksi Tampereen kaupungin palvelusetelillä tuotettavia palveluja - Marika Puolimatka ym. 3:53:10 § 82 Valtuustoaloite Israelin apartheid-politiikkaa edistävien taloudellisten kytkösten purkamiseksi - Noora Tapio ym. 4:40:15 § 83 Valtuustoaloite tahattoman yksinäisyyden torjumiseksi - Sofia Julin 5:01:55 § 84 Valtuustoaloite kiusaamisvilkun ja yhteisten toimenpideohjelmien käyttöönotosta sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetuksesta Tampereen kouluissa koulukiusaamisen ja -väkivallan ehkäisemiseksi - Aila Dündar-Järvinen 5:09:00 § 85 Valtuustoaloite neurodiversiteetin huomioimiseksi kaupungin kulttuuripalveluissa - Noora Tapio ym. 5:12:45 § 86 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet 5:15:46 § 87 Kokousraportit