SUORA LÄHETYS - 1496674800

Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston kokous MA 05.06.2017 klo 18:00 alkaen

Kaupunginvaltuusto kokoontuu Raatihuoneella. Valtuuston kokoukset ovat yleisölle avoimia ja niitä voi seurata myös verkossa suorana lähetyksenä tai jälkitallenteena.

TALLENTEET

2017-06-05 Hämeenlinnan valtuuston kokous

► § 75 Kokouksen avaus ja nimenhuudon suorittaminen
► § 76 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
► § 77 Pöytäkirjan tarkastus
► § 78 Käsittelyjärjestys
► § 79 Valtuuston vaalilautakunnan asettaminen kaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
► § 80 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston toimikausi ja vaali
► § 81 Nuorisovaltuuston edustajien osallistuminen kaupunginvaltuuston kokouksiin
► § 82 Kaupunginvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsujen sekä esityslistojen toimittaminen kaudella 1.6.2017 - 31.5.2021
► § 83 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen kaudella 1.6.2017 - 31.5.2021
► § 84 Kaupunginvaltuuston kokouksista tiedottaminen valtuustokaudella 1.6.2017 - 31.5.2021
► § 85 Kaupunginhallituksen toimikausi ja jäsenten sekä varajäsenten vaali
► § 86 Tarkastuslautakunnan toimikausi ja jäsenten sekä varajäsenten vaali
► § 87 Keskusvaalilautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
► § 88 Kaupunkirakennelautakunnan toimikausi ja jäsenten ja varajäsenten vaali
► § 89 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimikausi ja jäsenten sekä varajäsenten vaali
► § 90 Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimikausi ja jäsenten sekä varajäsenten vaali
► § 91 Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 31.12.2017 päättyväksi toimikaudeksi
► § 92 Hämeenlinnan käräjäoikeuden lautamiesten valinta 31.5.2021 päättyväksi toimikaudeksi
► § 93 Jäsenten valitseminen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon 31.5.2021 päättyväksi toimikaudeksi
► § 94 Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiön hallituksen jäsenten valinta
► § 95 Tuuloksen rantayleiskaavan muutos, Valkeajärvi
► § 96 Asemakaava nro 2532, Tavastian uusi lukio
► § 97 Kantakaupungin yleiskaava 2035
► § 98 Valtuutettu Kari Ilkkalan ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite yksityisten omistamien pilaantuneiden maiden kaavoitusedellytysten määrittelystä Hämeenlinnan kaupungissa
► § 99 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2016
► § 100 Tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapauden myöntäminen ja toimintakertomus 2016
► § 101 Arviointikertomus 2016
► § 102 Tilintarkastajan raportti vuoden 2016 tarkastuksista

SUORA LINKKI