18.06.2019 Kunnat tulorekisterin tiedon käyttäjänä

Ohjelma:

Tulorekisteristä yleisesti
· Mitä tietoja tulorekisteriin ilmoitetaan?
· Kuka tulorekisterin tietoja saa hyödyntää ja mihin käyttötarkoituksiin?
· Tulorekisterin tietojen luovutuksen perusperiaatteet.

Kunnat ja kuntayhtymät tulorekisterin tiedon käyttäjinä
· Kuntien tietoluovutustyön taustasta
· Palkkatietojen luovutus kunnille ja kuntayhtymille
· Etuustietojen luovutus kunnille ja kuntayhtymille
· Tietoluvasta ja tuotantokäyttöön valmistautumisesta

Yhteenveto tietojen luovutuksista, syksyn aikataulusta ja vuodenvaihteen tuotantokäyttöön valmistautumisesta

Ylläpito | 1560841312

Aloitamme nyt verkkoseminaarin. Voitte lähettää meille kysymyksiä chatissä.

Lisätietoa tulorekisteristä on sivulla tulorekisteri.fi.

Tervetuloa mukaan!

Heli | 1560841493

pitäisikö videon jo näkyä. Meille ei näy.

Paina mediaplayeristä käynnistys-painiketta (play).

Kirsi | 1560841812

En löydä myöskään YouTube kanavan videota.

Verkkoseminaari näkyy vain tästä mediaserverin kautta http://www.mediaserver.fi/live/vero. Paina videon päältä käynnistä-painiketta.

Heli | 1560842049

Tulee teksti, että Video ei ole käytettävissä. Yritä kirjautua Google Apps-tilillä

Videon katsominen ei vaadi kirjautumista. Käytä Google Chromea tai Firefoxia, ei Internet Exploreria.

Minna | 1560842086

Eipä näy mediaserverin kautta

Käytä selaimena Google Chromea tai Firefoxia. Verkkoseminaarista julkaistaan myös tallenne, jonka voi katsoa jälkikäteen.

Maria | 1560842164

Jos kilpailun palkintona on rahapalkinto, ilmoitetaanko se tulorekisterin?

Kyllä ilmoitetaan. Jos palkinnonsaaja ei ole palvelussuhteessa maksajaan, ilmoitetaan saatu palkinto tulolajilla 316 Muu veronalainen ansiotulo. Jos kyse on urheilukilpailun palkinnosta, ilmoitetaan palkinto tulolajilla 336 Työkorvaus ja lisäksi annetaan tulonsaajan lisätieto Urheilija.

Heli | 1560842176

käytössä on Chrome. Mutta katsotaan jälkeenpäin.

Maria | 1560842443

Kyseessä on valokuvakilpailu ja maksajana kunta. Onko palkinto tässä kohtaa saajalle kuitenkin verotonta (eli maksettaessa ei peritä veroa) eikä mitään henkilösivukuja makseta?

Palkinto on veronalainen, mutta kunnan ei tarvitse maksaa sivukuluja. Palkinto ilmoitetaan tulorekisteriin Muu veronalainen ansiotulo (316).

Minna | 1560842456

Kiitos! Nyt näkyy :)

:)

HS | 1560842538

Mitä tarkoittaa tietolupa?

Tietolupa on hallinnollinen päätös tulorekisterin tietojen luovuttamisesta kunnalle. Asiaa käydään läpi tarkemmin myöhemmin esityksessä.

- | 1560842708

Voiko tämän aineiston saada kirjallisena tulostettua jostain?

Lähetämme esitysmateriaalin verkkoseminaarin jälkeen kaikille ilmoittautuneille sähköpostitse.

Nina | 1560842814

Tekninen rajapinta??

Tekninen rajapinta tarkoittaa sähköistä yhteyttä, joka on rakennettu kunnan oman järjestelmän ja tulorekisterin välille. Tiedot siirtyvät rajapintaa pitkin tulorekisteristä automaattisesti kunnan omaan järjestelmään.

- | 1560842818

kiitos, tulee niin paljon uutta asiaa

OJ | 1560843409

Asiakasmaksulaissa on asiakkaalla ilmoitusvelvollisuus. "Kunta voi kuitenkin määrätä 7 §:ssä säädetyn enimmäismaksun, jos hakija ei ilmoita perheen tuloja".
Eli jos ei ilmoiteta, kuuluuko tulot nyt ottaa rekisteristä??

Selvitämme asiaa ja vastaamme kysymykseen seminaarin lopussa.

Marjut | 1560843434

Saammeko käyttöömme myös nämä osallistujien kysymykset vastauksineen? Ovat hyviä käytännön esimerkkejä.

Kyllä, lähetämme kysymykset vastauksineen ilmoittautuneille myöhemmin.

ms | 1560843625

mitkä nämä kolme profiilia ovat? miten eroavat?

Profiilit käydään esityksessä läpi.

Eliisa | 1560843659

Tulevatko verotuksen jälkeiset tiedot tulorekisteriin, esim. veronpalautukset?

Eivät tule.

Satu | 1560843730

Jos tarvitsemme satunnaisesti tulotietoja tai niiden tarkistusta niin tuo sähköinen asiointipalvelu lienee se kanava.

Kyllä.

- | 1560843874

Mihin järjestelmiin kunnat ovat rajapintoja rakentaneet?

Kullakin kunnalla on omat järjestelmänsä.

Päivi | 1560844090

Milloin kannattaa käyttää teknistä rajapintaa ja milloin sähköistä asiointipalvelua? Saako molemmista reaaliaikaista tietoa?

Erityisesti suurten tietomäärien käsittelyssä kannattaa käyttää teknistä rajapintaa. Sähköinen asiointipalvelu on tarkoitettu pääsääntöisesti yksittäisten tietojen hakemiseen. Molemmista saa reaaliaikaista tietoa.

ms | 1560844226

Minkälaisessa muodossa tulotiedot esitetään rajapinnassa?

XML-muodossa.

SP-R | 1560844327

Näkyykö tässä ulkomailta saadut eläkkeet esim. Ruotsin eläke

Tulorekisteriin ei ilmoiteta ulkomaisia eläkkeitä, paitsi jos maksajalla on ilmoitusvelvollisuus Suomeen.

Sisko | 1560844347

Näkyykö täällä sitten ulkomailta saadut eläkkeet jatkossa esim. Ruotsin eläke

Ei näy. Tulorekisteriin ei ilmoiteta ulkomaisia eläkkeitä, paitsi jos maksajalla on ilmoitusvelvollisuus Suomeen.

Mira | 1560844500

Näkyykö täällä yrittäjän tulotiedot?

Tulorekisteriin ilmoitetaan työkorvaukset, jos saaja ei ole ennakkoperintärekisterissä. Muita yrittäjätuloja ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Eliisa | 1560844508

Voiko pääkäyttäjiä olla useampia?

Kyllä voi.

Satu | 1560844600

Meillä palkoista menee ilmoitukset tulorekisteriin joten onko meillä jo tietolupa. Vai tehdäänkö sen nyt organisaatiolle.

Ei ole. Tietolupa tehdään tiedon käyttäjille erikseen.

Merja | 1560844628

etuustietoja voidaan hakea/katsella 2021, onko Kelmu käytössä sinne saakka?

Tulorekisteri ei voi ottaa kantaa muiden tahojen järjestelmiin liittyviin asioihin.

ms | 1560844753

Jos asiakkaan tulotietoja hakee, täytyy ilmeisesti käyttää sekä palkka- että etuusroolia haussa erikseen?

Tämä riippuu roolien määrittelystä. Jos tarvitaan sekä etuus- että palkkatietoja, tällöin käytetään roolia, joka mahdollistaa molempien tietojen saamisen.

Maria | 1560844844

Kunnassa jossa on sote-palvelut kuntayhtymältä, on tarve saada tietoa vain tulotietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämiseksi. Tulorekisterin vastuuhenkilöksi on määritelty sama henkilö, joka työtehtävässään tarvitsee noita tulotietoja. Tämäkö ei siis olisi mahdollista. Ymmärsin että vastuuhenkilö ei voi myöntää valtuutusta itselleen??

Kunta saa tällöin tiedot vain varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräämiseen. Pääkäyttäjiltä tullaan erikseen kysymään tietoluvassa, mitä maksuja kunta määrää ja mihin tarkoitukseen tulorekisterin tietoja luovutetaan.

Jenni | 1560844885

Miten pankkien syksyllä tapahtuva avainlukulistojen poistuminen vaikuttaa tuohon henkilökohtaiseen tunnistautumiseen? Jatkossa voi tunnistautua ainoastaan mobiilivarmenteella tms.?

Tunnistautumisessa käytetään aina voimassa olevia tunnistautumistapoja.

ms | 1560845004

Siis tarvitseeko käyttää kahta järjestelmää jos hakee etuuksia ja palkkoja?

Ei tarvitse. Tietojen luovuttaminen tulorekisteristä määritellään sähköisessä asiointipalvelussa rooleilla ja profiileilla.

Stintti | 1560845037

onko tarkoitus, että pääkäyttäjä/varapääkäyttäjä ovat organisaatiokohtaisia ei esim. sivistystoimi (varhaiskasvatus) ja perusturva (asiakasmaksut)

Kunta voi itse määritellä pääkäyttäjät omien tarpeidensa mukaisesti.

Outi | 1560845066

Onko tulonsaajan tunniste henkilötunnus?

Kyllä, mutta tunniste voi olla myös ulkomainen tunniste, jos suomalaista henkilötunnusta ei ole.

Minna | 1560845349

Miten kauan menee jos tiedot pyydetään aineistotilauksena?

Aikataulu riippuu siitä, missä kanavassa tieto luovutetaan. Esimerkiksi SFTP-jakelussa noudatetaan aineistotilauksen käytäntöjä. Aineistotilaus ajastetaan tapahtumaan tiettyyn kellonaikaan. Käytännössä aineisto poimitaan tämän jälkeen ja poiminnan muodostumisen kesto on riippuvainen poimitun aineiston laajuudesta ja muusta kuormituksesta.

Maria | 1560845568

Jos kunta maksaa ulkomaalaiselle jotain palkkaa tai palkkiota, tuleeko tästä ilmoitusvelvollisuus tulorekisteriin? Kyseessä EU-maa (Ranska).

Kyllä tulee. Suomalaisen maksajan on aina ilmoitettava maksamansa palkat tulorekisteriin. Palkkiot ilmoitetaan tulorekisteriin seuraavasti: rajoitetusti verovelvolliselle yritykselle maksetut työkorvaukset on ilmoitettava, jos maksaja on perinyt yritykseltä lähdeveron. Rajoitetusti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle maksettu työkorvaus on ilmoitettava aina riippumatta siitä, onko lähdeveroa peritty.

Pirjo | 1560845686

Palkkapuolella tulorekisteri on käytössä. Saako pääkäyttäjäoikeudet siellä olevalta pääkäyttäjältä?

Ilmeisesti kysymyksessä tarkoitetaan Katso-pääkäyttäjää. Tämä on eri asia kuin tiedon käyttäjän pääkäyttäjä. Kunta määrittelee pääkäyttäjät itse.

Kirsi | 1560845707

Saako nämä kysymykset ja vastaukset myös kirjallisena seminaarin päätteeksi sähköpostiin

Kysymykset ja vastaukset toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostitse myöhemmin.

Minna | 1560845748

maksaako tulorekisterin käyttö ja aineistojen haku kunnalle?

Tulorekisterin käyttö on maksutonta, mutta tietojärjestelmien muutokset kunnissa saattavat aiheuttaa kustannuksia.

Stintti | 1560845779

Jääkö tietojen käytöstä merkintä rekisteriin?

Kyllä jää.

Hilkka | 1560845821

Mainittiin, että varhaiskasvatukselle ei jaeta tietoa työntekijän poissaoloista. Kuitenkin tieto esim. palkattomista ajoista, lomautuksista tms. selittävät palkan vaihtelevuutta ja ovat tärkeitä tietoja määriteltäessä normaalia palkkaa. Jääkö tämä tieto siis nyt meiltä saamatta?

Vastaamme kysymykseen seminaarin lopussa.

XXX | 1560846018

Mistä johtuu että etuustietoja ei voida saada jo 2020 alkaen? Miksi tulorekisterin käyttöönotto on porrastettu?

Laajennuksen vaiheistamisella halutaan varmistua, että muutoksen läpiviemiseen on riittävästi aikaa. Alkuvuoden kokemukset tulorekisteristä ovat osoittaneet, että edessä on enemmän työtä kuin oli ennakoitu. Vaiheistuksella halutaan varmistaa riittävä tuki työnantajille palkkatietojen ilmoittamiseen sekä se, että palkkatiedot on ilmoitettu oikein.

Stintti | 1560846058

voiko testaukseen osallistua soten asiakasmaksujen osalta pelkästään?

Kyllä voi.

Katri | 1560846122

Mitä tarkoitetaan käyttöönottovastaavalla?

Käyttöönottovastaava vastaa oman organisaation käyttöönoton tehtäväsuunnittelusta, aikataulusta, resursseista ja työnohjauksesta kokonaisuutena.

Minna | 1560846156

Onko testausympäristössä "oikeiden ihmisten tietoja" vai keksittyjä voiko siis siellä olevaa tietoa käyttää asiakasmaksujen määrittämiseen?

Testauksessa ei käytetä oikeiden ihmisten tietoja vaan anonymisoitua testiaineistoa.

- | 1560846514

Kunta voi kuitenkin määrätä 7 §:ssä säädetyn enimmäismaksun, jos hakija ei ilmoita perheen tuloja. Ohittaako rekisteri nyt tuon tulevaisuudessa? Eikö kukaan saa enää korkeinta välinpitämättömyyden takia?

Kunnalla ei ole velvollisuutta tarkistaa tietoja tulorekisteristä. Kunta voi edelleen määrätä maksunsa enimmäismaksun mukaisesti, jos hakija ei ilmoita tulojaan.

Sari | 1560846670

Käytetäänkö profiili 6:sta kotihoidon maksujen määrittämisessä?

Profiilissa 6 luovutetaan tietoja sote-asiakasmaksujen määräämistä varten, jos kotihoidon maksu sisältyy tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 § käyttötarkoitukseen.

Hilkka | 1560846733

Mainittiin, että varhaiskasvatukselle ei välitetä työntekijän poissaolotietoja palkkatiedoista. Joskus poissaolotieto (palkaton, lomautus yms.) selittää palkan vaihtelua ja on tärkeä tieto määriteltäessä normaalia palkkaa. Jääkö tämä tieto meiltä nyt saamatta?

Kyllä jää saamatta. Profiilin sisältö on määritelty kuntatoimialan edustajien kanssa.

AnnRi | 1560846810

Pienessä kunnassa yksi ihminen hoitaa monia asioita. Voiko pääkäyttäjä olla sama henkilö, joka itse myös käyttää tietoja maksupäätöksiin?

Pääkäyttäjä ei saa itse valtuuttaa itseään tiedon käyttäjän rooleihin, mutta toinen pääkäyttäjä voi valtuuttaa näihin rooleihin. Pääkäyttäjiä tulee olla vähintään kaksi.

Pirjo | 1560846873

Miten pääkäyttäjärooi avataan? Odotetaanko syksyyn? Tuleeko siitä tarkemmat ohjeet silloin?

Asia käsitellään elokuun lopussa infotilaisuudessa ja tarkemmat ohjeet annetaan silloin. Pääkäyttäjät nimetään tietolupaprosessin yhteydessä.

X | 1560846903

Onko kunnan tulorekisterin yhteyshenkilö sama kuin käyttöönottovastaava ja pääkäyttäjä, vai ovatko nämä kaikki eri henkilöitä?

Nämä kaikki voivat olla samoja henkilöitä. Kunta määrittelee henkilöt itse.

Anne | 1560847014

Tulot ulkomailta?

Ulkomailta saatuja eläkkeitä ei ilmoiteta tulorekisteriin. Ulkomaan työtulot (palkat) kuitenkin ilmoitetaan, jos maksajalla on tiedonantovelvollisuus tulorekisteriin.

AnnRi | 1560847060

Pyydätte 20.6. mennessä ilmoittamaan kunnan käyttöönottovastaavan (palkat) yhteystiedot. Mitä tässä tarkoittaa palkat? Tarkoittaako palkkasihteeriämme vai meitä tulevia tietojen käyttäjiä?

Tarkoittaa tulevia tiedon käyttäjiä palkkatietojen osalta.

PL | 1560847112

Näkyykö palkkatulo yhtenä summana, vai onko esim. luontaisedut tms. eriteltynä? Voiko hakea, joko kuukauden tulon tai sitten esim. alkuvuoden tulon?

Tulot on eritelty sillä tarkkuustasolla, millä suorituksen maksaja on ne ilmoittanut. Esimerkiksi luontoisedut ja rahapalkat ilmoitetaan erikseen. Tulorekisteri ei summaa tietoja.

Tuula | 1560847140

Valmistelen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut eli olen tulorekisterin käyttäjä, voiko sama henkilö olla myös pääkäyttäjä?

Pääkäyttäjä ei saa itse valtuuttaa itseään tiedon käyttäjän rooleihin, mutta toinen pääkäyttäjä voi valtuuttaa näihin rooleihin. Pääkäyttäjiä tulee olla vähintään kaksi.

as | 1560847231

Kuinka velvoittava tulorekiserin käyttäminen on kunnille? Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan asiakas ilmoitta tietojaan, mutta mikäli hän ei ilmoita, niin lain mukaan kunta voi määrtä enimmäismaksun. Enimmäismaksuja määrätään ja peritään melko paljon, kun asiakkaat jättävät tietojaan toimittamatta. Mikä on jatkossa kunnan velvollisuus tarkistaa tietoja tulorekisteristä näiden asiakkaiden osalta?
Vaikka säädös sinällään ei vaikuta siihen mitä tietoja tulosaajalta itseltään pyydetään. Onko olemassa jotain linjausta? Voimmeko siis edelleen toimia siten, että määräämme enimmäismaksun, jos asiaks ei itse toimita tietojaan?

Kunnalla ei ole velvollisuutta tarkistaa tietoja tulorekisteristä. Kunta voi edelleen määrätä maksunsa enimmäismaksun mukaisesti, jos hakija ei ilmoita tulojaan. Asiaan ei ole tehty yleisempää linjausta.

RV | 1560847300

Mistä tietoja haetaan kun välillä tarvitaan 1-10 henkilön tietoja ja tulotarkistuksia tehtäessä haetaan 80-250 henkilön tiedot, milloin sähköinen ja milloin rajapinta?

Käyttäjä voi itse päättää mistä tietoja hyödyntää. Sähköisessä asiointipalvelussa tietoja haetaan pääsääntöisesti yksittäin. Rajapinnan kautta tietoja voidaan luovuttaa suurempina massoina (SFTP).

PL | 1560847349

Kuinka nopeasti tiedot saa tulorekisteristä, esim. jos henkilön palkkapäivä on kuun viimeinen päivä, voiko tiedot tulorekisteristä hakea heti seuraavan kuukauden 1. päivä vai missä vaiheessa kaikki edellisen kuukauden tulot on saatavissa? Erityisesti mietin, jos käytössä on SFTP ja halutaan tarkistaa koko asiakaskunnan maksut tiettynä aikana, milloin saa esim. kaikki elokuun tulot haettua.

Ilmoittaminen tulee tehdä pääsääntöisesti viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä. Tiedot ovat käytettävissä tämän jälkeen reaaliaikaisesti.

X | 1560847368

Ketä kunnassa on oikeutettu tekemään tietoluvan?

Tietoluvan tekee nimenkirjoitusoikeudellinen tai sitä vastaava taho.

PL | 1560847400

Voiko tulorekisteristä hakea esim. kuukauden tulon tai sitten tulon vaikka neljältä kuukaudelta tai alkuvuodelta?

Kyllä voi.

rj | 1560847409

En käsittele työssäni palkkatietoja. Voinko olla pääkäyttäjä ja antaa oikeuksia henkilöille, jotka niitä työssään käyttävät?

Kyllä.

Marja | 1560847504

Kommenttina Hilkan esittämään kysymykseen ja antamaanne vastaukseen. Tämä on hankala tilanne. Työnantajan ei tarvitse poissaolotietoja ilmoittaa kysyttäessä, koska on ne jo ilmoittanut Tulorekisteriin. Varhaiskasvatusmaksuja määrittelevällä henkilöllä ei ole kuitenkaan pääsyä näihin Tulorekisterin poissaolotietoihin.
"Mainittiin, että varhaiskasvatukselle ei välitetä työntekijän poissaolotietoja palkkatiedoista. Joskus poissaolotieto (palkaton, lomautus yms.) selittää palkan vaihtelua ja on tärkeä tieto määriteltäessä normaalia palkkaa. Jääkö tämä tieto meiltä nyt saamatta?
Kyllä jää saamatta. Profiilin sisältö on määritelty kuntatoimialan edustajien kanssa. "

Selvitämme asiaa kuntatoimialan edustajien kaknssa. Luovutettaviin tietoihin voidaan tehdä vielä muutoksia.

Sari | 1560847579

Kuinka paljon pääkäyttäjyys työllistää? Toki sillä on merkitystä kuinka iso kunta, mutta mitä pääkäyttäjyys oikeasti tarkoittaa?

Tehtävä työllistää kunnan koosta ja tehtävistä riippuen. Pääkäyttäjiä voi olla kaksi tai useampi.

Sari | 1560847864

Et vastannut, mitä pääkäyttäjyys tarkoittaa? Selviää elokuussa. Lupaudut sellaiseen, mistä et tiedä mitä olet tekemässä?

Pääkäyttäjän rooli ja tehtävät käydään läpi tarkemmin elokuun lopussa infotilaisuudessa. Pääkäyttäjän tehtäviin kuuluu muun muassa muiden käyttäjien valtuuttaminen ja tuotantoon liittyvän yhteyshenkilön tehtävät.

X | 1560848049

Mainitsitte, että palkanmaksajaille ei ole velvoitetta antaa tietoa toiseen kertaan, jos ovat ilmoittaneet tiedot tulorekisteriin, koskeeko tämä tulevaisuudessa myös eläkkeenmaksajia?

Etuustiedot tulevat korvaamaan Verohallinnon määrätyt tietovirrat. Näiden tietojen osalta tiedon käyttäjät hyödyntävät tulorekisteriä. Etuustietojen käyttöä rajoittaa se, että tulorekisteriin ilmoitetaan vain maksutiedot. Tiedon käyttäjät tarvitsevat maksutietojen lisäksi myös päätöstietoja, jolloin yksittäisiä kyselyitä tulee etuuksien maksajille palkkatietoja enemmän.

Ylläpito | 1560848136

Kiitos kaikille osallistujille. Päätämme nyt chatin.

Verkkoseminaarin materiaali ja tallenne lähetetään kaikille ilmoittautuneille. Samoin kaikki kysymykset ja vastaukset toimitetaan ilmoittautuneille myöhemmin.

LÄHETÄ VIESTI

Nimimerkki :

Facebook Twitter Whatsapp