SUORA LÄHETYS - 1490166000

Yhdistyksen ja säätiön veroinfo klo 10 - 11:30

Ohjelma:

Yhdistyksen tuloverotus
Perustietoa yhdistyksen arvonlisäverotuksesta
Ilmoittaminen ja OmaVero

Lisätietoa tapahtumasta täällä.

Suora lähetys on katsottavissa myös Verohallinnon Youtube kanavalla.

Voit lähettää chatin kautta viestejä tapahtumajärjestäjälle. Viestejä voi lähettää selaimen ja tekstiviestien avulla. Selainviestit lähetetään sivuston alaosassa olevan viestilaatikon kautta. Tekstiviestit lähetetään numeroon 16232. Tekstiviestin alkuun tulee laittaa tunnus A välilyönti ja tämän jälkeen viestisi.

Verohallinto | 1490168833

Tervetuloa yhdistysten ja säätiöiden verkkoseminaariin! Aloitamme 10 minuutin kuluttua. Käytettävä materiaali löytyy vero.fi:stä http://www.vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohallinnosta/Esitysmateriaalit/Muut_esitykset(38230)

Vastaamme osaan kysymyksistä chatissä, osaan esityksen jälkeen kysymysklinikassa ja loppuihin jälkikäteen vero.fi:ssä.

Jaana | 1490169717

Onko näin, että kaikki yhdistyksen asiakkaiden täytyy olla jäseninä? Onko mahdollista, että asiakas käyttää yhdistyksen palvelua, mutta ei liity jäseniksi (ei maksa jäsenmaksua)? Miten se vaikuttaa verotukseen? Kiitos

Mikäli tarkoitat tilannetta, jossa yhdistys myy jotakin tuotteita tai palveluita, voi toiminnan verottomuutta puoltaa se, että myynti suuntautuu vain yhdistyksen jäseniin. Toiminnan verollisuus ratkaistaan kuitenkin kokonaisarviontina elinkeinotoiminnan tunnusmerkkien perusteella. Elinkeinotoiminnan tunnusmerkeistä kerrotaan myöhemmin tässä esityksessä.

kirjanpitäjä | 1490170008

Hei. Voiko yleishyödyllinen yhdistys järjestää talkoolaisille koulutus- ja virkistysmatkoja ilman veroseuraamuksia? Minkä arvoinen matka voi olla, ettei syntyisi verotettavaa etuutta? Voiko yhdistys tarjota muita etuuksia, esim. ilmaisia uinti/keila vuoroja, ettei niitä katsottaisi verotettavaksi tuloksi?

Hei! Ennakkoperintää koskeviin kysymyksiin vastaamme myöhemmin kirjallisesti. Vastaukset löydät vero.fi:n esitysmateriaalit -osiosta ensi viikolla http://www.vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohallinnosta/Esitysmateriaalit/Muut_esitykset(38230) Lisätietoja asiassa voi kysyä myös työnantajien palvelunumerostamme 029 497 012.

rahastonhoitaja | 1490170062

Yhdistysmuotoisen päiväkotitoiminnan veronalaisuus?

Päiväkotitoimintaa harjoitetaan yhdistyksissä yleensä muita elinkeinonharjoittajia vastaavalla tavalla ja tämän vuoksi toimintaa on pidetty myös yhdistyksen harjoittamana veronalaisena elinkeinotoimintana.

Teija | 1490170168

Kuinka suuri osuus voi olla elinkeinotoimintaa, että edelleen yleishyödyllisyys säilyy?

Tähän ei voida esittää mitään tarkkaa prosentuaalista tai euromääräistä rajaa. Mikäli yhdistyksen harjoittama elinkeinotoiminta liittyy läheisesti sen harjoittamaan yleishyödylliseen toimintaan, ei laajakaan elinkeinotoiminnan harjoittaminen estä yhdistyksen yleishyödyllisyyttä. Tilanne on päinvastainen jos harjoitetulla elinkeinotoiminnalla ei ole liitäntää yhdistyksen yleishyödylliseen tarkoitukseen.

MH | 1490170287

Eli, onko niin, että esim. yhdistyksen toimihenkilöt eivät saa käyttää jäsenpalveluja korvauksetta, joka olisi kohtuullista heidän työpanokseensa nähden yhdistyksen hyväksi.

Hei! Ennakkoperintää koskeviin kysymyksiin vastaamme myöhemmin kirjallisesti. Vastaukset löydät vero.fi:n esitysmateriaalit -osiosta ensi viikolla http://www.vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohallinnosta/Esitysmateriaalit/Muut_esitykset(38230) Lisätietoja asiassa voi kysyä myös työnantajien palvelunumerostamme 029 497 012.

maija-liisa | 1490170306

Meillä oli yhdistyksessä viime vuonna hanke, jota rahoitettiin sekä omarahoituksellä , että valtion ja kunnan tuella. Kun laitan toimintakertomuksen yhdistyksen toiminnasta, tuleeko myös ko. hanke kokonaisuudessaan esitellä toimintakertomuksessa? Kiitos vastauksesta.

Hanke pääpiirteissään olisi hyvä esitellä toimintakertomuksella tai muulla vapaamuotoisella selvityksellä. Julkinen tuki vaikuttaa olennaisesti toiminnan veronalaisuuden arviointiin ja se olisi hyvä tuoda esille selvityksessänne.

ama | 1490170467

Löytyykö materiaalia yleishyödyllisistä osakeyhtiöistä?

Verotusohje yleishyödyllisille yhteisöille soveltuu myös osakeyhtiöiden yleishyödyllisyyden ja toiminnan veronalaisuuden arviointiin. Ohjeen löydät osoitteesta http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Elinkeinoverotus/Verotusohje_yleishyodyllisille_yhteisoil%2833125 Voit myös kysyä lisää palvelunumerostamme Tuloverotus ja rekisteröinti 029 497 048.

Sporttitoimija | 1490170476

Kun yhdistyksellä on elinkeinotoimintaa, miten arvioidaan ettei se muodosta liian suurta osaa yhteisön toiminnasta?

Tähän ei voida esittää mitään tarkkaa prosentuaalista tai euromääräistä rajaa. Mikäli yhdistyksen harjoittama elinkeinotoiminta liittyy läheisesti sen harjoittamaan yleishyödylliseen toimintaan, ei laajakaan elinkeinotoiminnan harjoittaminen estä yhdistyksen yleishyödyllisyyttä. Tilanne on päinvastainen jos harjoitetulla elinkeinotoiminnalla ei ole liitäntää yhdistyksen yleishyödylliseen tarkoitukseen.

rahastonhoitaja2 | 1490170557

Yhdistysken pj:n ja sihteerin kulukorvauksen veronalaisuus?

Ohjeessamme vuosi-ilmoittamisesta on kerrottu verovapaista kustannusten korvauksista http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Ennakkoperinta/Yleishyodylliselta_yhteisolta_saatujen_m(19724)
Lisätietoja asiassa voi kysyä myös työnantajien palvelunumerostamme 029 497 012.

Sukuseuran jäsen | 1490170644

Hei, oliko todella niin, että sukuseuran jäsenmaksut ovat veroalaista tuloa seuralle? Sukuseurahan jäseniä ovat vain sukuun kuuluvat henkilöt. Sukuseura on rekisteröity yhdistys.

Sukuseuroja ei vakiintuneen verotuskäytännön mukaan ole pidetty yleishyödyllisinä yhteisöinä ja ne ovat verovelvollisia kaikista tuloistaan.

rahastonhoitaja | 1490170648

Yhdistyksen säätiöiltä saamien avustusten veronalaisuus?

Yleishyödyllisen yhteisön saamat avustukset ovat sen verovapaata tuloa, jos ei niitä ole saatu veronalaista elinkeinotoimintaa varten.

rahastonhoitaja2 | 1490170747

Kesätorien pitämisestä saadut toripaikkatulojen veronalaisuus, elinkeinotuloina?

Yleishyödyllisen yhteisön järjestämistä tilaisuuksista saatuja tuloja ei pidetä sen veronalaisena elinkeinotoiminnan tulona. Kuitenkin esimerkiksi jatkuvampiluontoista kirpputoripöytien vuokrausta pidetään yleensä veronalaisena elinkeinotoimintana. Voit tarkentaa kysymystäsi ja soittaa palvelunumeroomme Tuloverotus ja rekisteröinti 029 497 048.

kirjanpitäjä | 1490170767

Voidaanko yhdistys määrätä alv-rekisteriin, jos esim. se myy kortteja ja kalentereita yli 10.000 eurolla vuodessa? Vaikka nuo tulot katsottaisiin verovapaaksi tuloverotuksessa.

Tuloverolain 23.3 §:n mukaan kyseisten tuotteiden myyntiä ei pidetä yleishyödyllisen yhteisön veronalaisena elinkeinotoimintana eikä yhdistys täten ole myynnistä myöskään arvonlisäverovelvollinen.

SMS696 | 1490170872

mainos yhdistyksen lehdessä, onko veronalaista tuloa?

Yleishyödyllisellä yhteisöllä voi olla useampia julkaisuja, joista osa voi olla elinkeinotoimintaa ja osa verovapaata toimintaa. Julkaisun luonne arvioidaan julkaisukohtaisesti. Jäsenlehdestä tai muusta yhteisön toimintaa välittömästi palvelevasta julkaisusta saadut tulot, kuten mainostulot, ovat verovapaita TVL 23.3 §:n 2 kohdan nojalla. Muista julkaisuista saatavat tulot ovat lähtökohtaisesti yhteisön veronalaista elinkeinotuloa.

Inkeri | 1490170956

Rekisteröity kyläseura painatti paitoja ja myy niitä seuran tapahtumissa, mutta myös suoraan halukkaille. Enin osa myynnistä on tapatumissa. Onko siis tämä myynti kokonaisuudessaan verovapaata?

Vain yhdistyksen omissa tapahtumissa harjoitettu myynti on verovapaata. Kuitenkin koska samoja tuotteita myydään muutenkin ratkaistaan toiminnan veronalaisuus elinkeinotoiminnan tunnusmerkkien täyttymisen perusteella. Oheisesta ohjeesta löydät muutamia esimerkkejä hyödykemyynnin veronalaisuudesta http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Elinkeinoverotus/Verotusohje_yleishyodyllisille_yhteisoil%2833125#2.5.3 Muu hyödykemyynti_

kirjanpitäjä | 1490171053

Jos rekisteröity yhdistys järjestää yleisurheilun SM-kisat, onko tämä toiminta verovapaata? Pitääkö hakea erikseen verohuojennusta vai onko tämä automaattisesti verovapaata?

Yleishyödyllisen yhteisön toimintansa rahoittamiseksi järjestämästä TVL 23.3 §:n 1 kohdassa tarkoitetusta tilaisuudesta ja sen yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myynti- ja muusta sellaisesta toiminnasta saatu tulo ei ole yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotuloa. Verovapauden edellytyksenä on se, että yhteisö järjestää tilaisuuden itse tai on järjestämisvastuussa yhdessä toisen yhteisön kanssa. Toiminta on luonteeltaan tilapäistä mutta se voi olla toistuvaa. Verovapaata ei tämän lainkohdan perusteella ole muiden yhteisöjen kuin tapahtuman järjestäjän harjoittama myynti.

Inkeri | 1490171082

Yhdistyksellä on kesämakasiini, jonka se on vuokraa kesäisin yhdistyksen jäsenelle tai ulkopuoliselle henkilölle kahvilatoimintaan. Onko vuokratulo elinkeinotoimintaa, summat ovat todella pieniä?

Vuokraustoiminnan tulo on henkilökohtaisen tulolähteen tuloa. Mikäli vuokrataan kiinteistöä, kyse on yleishyödyllisen yhteisön veronalaisesta kiinteistötulosta. Jos kyseessä ei ole kiinteistö, vuokratulo on yleishyödyllisen yhteisön verovapaata tuloa. Tässä oletuksena kuitenkin, että yhdistys ei itse osallistu toiminnan harjoittamiseen muutoin kuin vuokraajana.

ES | 1490171136

Jos seuralehteen on myyty mainostilaa ja lehti jaetaan yleisesti 'joka savuun' ei vain jäsenille, onko mainostulo silloin veronalaista?

Yleishyödyllisellä yhteisöllä voi olla useampia julkaisuja, joista osa voi olla elinkeinotoimintaa ja osa verovapaata toimintaa. Julkaisun luonne arvioidaan julkaisukohtaisesti. Jäsenlehdestä tai muusta yhteisön toimintaa välittömästi palvelevasta julkaisusta saadut tulot, kuten mainostulot, ovat verovapaita TVL 23.3 §:n 2 kohdan nojalla. Muista julkaisuista saatavat tulot ovat lähtökohtaisesti yhteisön veronalaista elinkeinotuloa.

kirjanpitäjä | 1490171167

Yhdistys on vuokrannut tilin onko edelleen vuokraus liiketoimintaa esim toisten yhdistys kokouksiin

Vuokratun tilan vuokraustoiminnasta saatu tulo on henkilökohtaisen tulolähteen verovapaata tuloa.

Niina | 1490171275

Onko verotettavaa tuloa urheiluseuran saama tulo, minkä on maksanut yhtiö, joka on koonnut ilmaisjakelulehden seuran toiminnasta? Tulo on muodostunut mainosten määrästä, jonka yhtiö on saanut lehteen, sivumäärän mukaan. Sopimukseen on kuulunut myös youtube-video seuran toiminnasta. Yhtiö on kerännyt mainostajat vuosijulkaisuun. Seuran hommaksi on jäänyt vain juttujen / aiheiden toimittaminen yhtiölle.

kirjanpitäjä | 1490171286

voiko yhdistys vuokrata edelleen vuokraamaansa tilaa kolmannelle osapuolelle esim kokous tarkoituksiin

Vuokratun tilan vuokraustoiminnasta saatu tulo on henkilökohtaisen tulolähteen verovapaata tuloa.

Talkootyö | 1490171451

Miksi talkootyötä ei voida urheiluseuratoiminnassa korvamerkitä talkoon tekijän eduksi?

Tarkemmin talkootyön veroseuraamuksista tilanteissa, joissa tuloja ei ole katsottu yhdistyksen tuloiksi vaan tekijöiden tuloiksi on ohjeessa Talkootyön verotus (12.10.2005, Dnro 508/32/2005).

Inkeri | 1490171456

Hei, meillä on kylärenkitoimintaa, jonka palveluista on voinut halutessaan antaa tukea suoraan yhdistykselle. Onko tämä tuki elinkeinotoimintaa? Kyseinen renki sai palkan yhdistykseltä suoraan.

rahastonhoitaja2 | 1490171457

Yhdistys palkkaa kesätyömiehen, jonka palveluja voi ostaa kuka tahansa. Tekee esim. ruohonleikkausta, siivousta, pienia korjauksia yms. Elinkeinotuloa yhdistykselle?

Sporttitoimija | 1490171615

Miten arvioidaan kulutustuotteen myynnin tulon pienimuotoisuutta? Suhteessa yleishyödyllisen toiminnan varsinaisiin kuluihin vai mihin?

Oheisesta ohjeesta löydät muutamia esimerkkejä hyödykemyynnin veronalaisuudesta http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Elinkeinoverotus/Verotusohje_yleishyodyllisille_yhteisoil%2833125#2.5.3 Muu hyödykemyynti_ Ohjeessa on myös euromääräisiä esimerkkejä.

ama | 1490171707

Jos koulutus on järjestetty kaikille, ei vain jäsenille, mutta se on yhdistyksen tarkoituksen mukaista toimintaa, se lienee yleishyödyllistä toimintaa? Milloin yhdistyksen tarkoituksensa täyttämiseksi tekemä toiminta ei ole yleishyödyllistä toimintaa?

Koulutustoiminnan veronalaisuutta arvioidaan elinkeinotoiminnan tunnusmerkkien perusteella, erityisesti harkittavaksi tulee se, harjoitetaanko toimintaa kaupallisessa tarkoituksessa ja kilpailuolosuhteissa. Esimerkkejä löydät ohjeesta http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Elinkeinoverotus/Verotusohje_yleishyodyllisille_yhteisoil%2833125#2.5.7 Koulutustoiminta_
Sama vastaus pätee myös toiseen kysymykseesi; elinkeinotoiminnan tunnusmerkkien täyttyessä ei ole verovapaata.

Inkeri | 1490171708

Jos yhdistys myy kyläkirjaa, niin onko se elinkeinotoimintaa? Tosin kyläkirja on myynnissä kaikille halukkaille ja varat käytetään yleiseksi hyödyksi.

Jos kirjaa voidaan pitää tuloverolain 23.3 §:ssä tarkoitettuna yhdistyksen toimintaan välittömästi palvelevana julkaisuna, siitä saatu tulo on verovapaata. Näin voitanee tulkita, jos kyseessä on kyläyhdistys, joka kokoaa ja myy kyläkirjaa, Kuitenkin arvioidaan elinkeinotoiminnan tunnusmerkkien täyttymistä. Saatujen varojen käytöllä ei ole vaikutusta verollisuuden arviointiin.

rahastonhoitaja2 | 1490171793

Alv-velvollisuus: tuleeko heti jos yhtenä vuotena 10te ylittyy?

Kissa | 1490171807

Hei,
Ovatko rotukissayhdistysten jäsenmaksutulot yhdistykselle veronalaista tuloa?

Jos kyseessä on yleishyödyllinen yhteisö, jäsenmaksut ovat verovapaata tuloa. Jos yhdistys ei ole yleishyödyllinen, se on verovelvollinen kaikista tuloistaan, myös jäsenmaksuistaan.

omakotiyhdistys | 1490171876

Omakotiyhdistyksillä on talonmiespalvelua jäsenille alhaiseen hintaan. Onko tämä tulo verovapaata tuloa. Talonmies on palkkatuella työllistetty.

Sporttitoimija | 1490172463

Viitaten nimimerkillä Kirjanpitäjä esittämän kysymyksen vastaukseen. Voiko kalenterimyynti olla verovapaata vaikka Tuloverolain 23.3 §:n listauksessa ei ole mainintaa kalenterista?

ama | 1490172518

Yhdistyksen kiinteistö on selkeästi jakautunut asuntoihin ja kokoontumistiloihin. Asuntojen vuokraus on henkilökohtaista tuloa. Kokoontumistila on omassa käytössä, mutta sitä vuokrataan myös muille yleishyödyllisille yhteisöille. Tämä on kuitenkin alle 50 % kaikesta vuokraustoiminnasta. Onko se siis verottomasta luonteestaan huolimatta verotettavaa henkilökohtaista tuloa, koska alle puolet.

Kiinteistön tuottaman tulo sekä kulut jaetaan kiinteistön käytön suhteessa. Yleishyödyllisessä käytössä oleva osa on henkilökohtaisen tulolähteen verovapaata tuloa ja muussa käytössä oleva osa henkilökohtaisen tulolähteen veronalaista kiinteistötuloa.

Inkeri2 | 1490172527

Yleishyödyllisen yhdistyksen arvonlisäverovelvollisuus, raja > 10.000 euroa/tilikausi. Tuleeko arvonlisäverovelvolliseksi siltä tilikaudelta, jolla raja ylittyy? Entä jatkossa, jos liikevaihto jää säännöllisesti alle 10 000 rajan?

Ninni | 1490172534

Yhdistys on yleishyödyllinen yhdistys joka saa lahjoituksia; tavaraa, vaatteita jne. Näitä lahjoituksia yhdistys myy kolmessa "kirpputori" myymälässä. Onko yhdistys näistä alv-velvollinen?

Tavaran keräys on verovapaata tuloa koska kyseessä ei ole elinkeinotoiminta. Yleishyödyllinen yhteisö ei ole siitä arvonlisäverovelvollinen.

Taloudenhoitaja | 1490172555

Tilaisuuksien pääsymaksun ALV on 10%, koskeeko tämä myös isompien tapahtumien kuten kerran vuodessa järjestettävien messujen pääsymaksuja?

Tilaisuuden koolla tai järjestämistiheydellä ei tässä tilanteessa ole merkitystä.

Anne | 1490172569

Yleishyödyllinen teatteritoimintaa lapsille harjoittava yhdistys saa tuloja kaupungilta koulun jälkeen kouluilla harjoitettavasta teatterikerhosta. Yhdistys maksaa vetäjille, jotka ovat yhdistyksen jäseniä palkkaa tästä. Tulot käytetään yhdistyksen teatteritoimintaan. Onko tämä tulo elinkeinotoimintaa vai yhdistyksen verovapaata tuloa?

Yleensä olennaisesti julkisin varoin tuettu toiminta on verovapaata.

Puutarhuri | 1490172610

Onko idätettävät siemenet elintarvikkeita?
esim herne siemenenä normaalisti 24 % mutta idätettäväksi ja ituna/versona syötäväksi 14%

Idätettävät siemenet eivät ole sellaisenaan ihmisen nautittavaksi tarkoitettu aine joten niistä suoritetaan normaalisti 24 % alv.

rahastonhoitaja | 1490172747

Päiväkotitoiminnan arvonlisäverollisuus?

TM | 1490172771

Yleishyödyllinen yhdistys pitää perhekahvilaa, jossa vapaaehtoiset valmistavat lounaan ja myyvät sitä säännöllisesti perhekahvilassa kävijöille omakustannushintaan. Perhekahvilat kuuluvat yhdistysten varsinaiseen yleishyödylliseen toimintaan. Onko aterian myynti elinkeinotoimintaa ja arvonlisäverollista?

Kokonaisuus arvioidaan elinkeinotoiminnan tunnusmerkkien perusteella. Lisätietoja voit kysyä puhelinpalvelustamme numerosta 029 497 048

Yhdistys | 1490172834

Jos yleishyödyllinen yhdistys ostaa eu alueelta arvonlisäverosta vapaita tuotteita jotka menisivät myyntiin jäsenille, myynti olisi hankintahinnalla eteenpäin , maksetaanko ALV joka tapauksessa tuotteesta vaikkei oltaisikaan arvonlisäverovelvollisia?

Tuotteiden kohdalla sovelletaan 10 000 €:n rahaa /kalenterivuosi. Lisätietoja saa Verohallinnon ohjeesta: http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Arvonlisaverotus/Kansainvalinen_kauppa/Arvonlisaverotus_EUtavarakaupassa(14381) Suositeltavaa on tarkistaa asian menettely puhelinpalvelustamme: 029 497 008

AP | 1490172854

Onko verottajalla määritelmää siitä, mikä lasketaan kiinteistöksi?

Kiinteistöllä tarkoitetaan tuloverotuksessa itse omistettua maapohjaa ja sillä olevia rakennuksia ns. siirtokelpoisella vuokrasopimuksella vuokrattua maapohjaa ja sillä olevia itse omistettuja tai itselle vuokrattuja rakennuksia (TVL 6 §)

Talous | 1490173058

Suurella osalla yhdistyksiä on ALV:n soveltamisalan ulkopuolista toimintaa kuten viestintää, tutkimusta, yleistä edistämistoimintaa , edunvalvontaa ja vaikuttamistoimintaa. Silti nämä yhdistykset vähentävät kaiken ALV:n.

Arvonlisäverotuksessa vähentää saa verollista liiketoimintaa varten toiselta verovelvolliselta ostetun tavaran tai palvelun veron. Yleensä viestintä, tutkimus, edunvalvonta ja vaikuttamistoiminta ei tapahdu liiketoiminnan muodossa, joten siitä ei ole vähennysoikeutta. Epärehellisesti toimivista tahoista voi tehdä ilmiannon: https://www.vero.fi/fi-FI/Palaute/Anna_vihje_verovilpista

rahastonhoitaja | 1490173394

Metsästysseura vuokraa omistamaansa majaa esim viikonlopuksi juhlatarkoituksiin tai viikoilla koululuokille eli tästä vuokraustoiminnasta ei tarvitse maksaa pääsäännön mukaan ALVia?

Metsästysmajan vuokraus on kiinteistön tuottamaa tuloa, joka kuuluu henkilökohtaiseen tulolähteeseen. Siitä suoritetaan tuloveroa, mutta ei arvonlisäveroa.

veneilytoiminta | 1490173422

Pursiseura myy jäsenilleen palveluina laituripaikkoja, vesilläliikkumiseen liittyvää koutusta ja kilpailujen järjestämistä sekä veneilyyn liittyvää tarvikkeiden myyntiä. Toiminta suuntautuu noin 98-99% jäsenille ja poikkeuksen muodostavat vain jäsenten vieraat jotka haluavat ostaa tarvikkeita tai asusteita.
Onko tämä toiminta miltään osalta alv-alaista toimintaa?

Toiminnot ovat arvonlisäverollisia, mikäli niitä pidetään elinkeinotoimintana. Vain yhdistyksen jäseniin kohdistuva yleishyödyllisen yhteisön harjoittama koulutus- , kilpailu- ja myyntitoiminta on yleensä verovapaata. Myynnin verovapautta yleensä puoltaa omakustannushinnan käyttäminen. Veronalaisuutta ei kuitenkaan näillä tiedoilla voida ratkaista. Voit esittää tarkentavia tietoja ja kysyä lisää palvelunumerostamme Tuloverotus ja rekisteröinti 029 497 048.

Konsultti | 1490173588

Tuon ulkomaisten palveluostojen aiheuttaman alv-velvollisuuden osalta olemme törmänneet toisenkin suuntaiseen tulkintaan Verohallinnolta (kirjallinen kannanotto). Olen siis itse samaa mieltä, että jos yhteisöllä maksullista toimintaa, alv-velvollisuus syntyy käännetyn verovelvollisuuden perusteella, mutta Verohallinnossa tulkinnasta ei ole yhtenevää kantaa. Julkaistava ohje korjannee tämän tilanteen?

Kirjanpitäjä | 1490173590

Yhdistys on yleishyödyllinen, tuottaa sosiaalipalvelua (ei alv-verollista). Yhdistys on alv-velvollinen kiinteistöhallintapalveluista ja henkilökunnan ruokailuista. Jos yhdistys rakentaa rakennuksen, saako se vähentää rakentamiseen sisältyvän alv:n?

Epätietoinen | 1490173627

Yleishyödyllinen yhdistys omistaa pari pientä asuinhuoneistoa ja vuokraa niitä. Onko vuokratulo liikevaihtoa, elinkeinotuloa, verotettavaa tuloa tai alv-velvollinen siltä osin. Vuokratuotto käytetään asuntojen vaatimiin korjauksiin ja pääsääntöisesti jäsenten hyväksi harrastusmaksujen pienentämiseksi.

Kirjanpitäjä | 1490173774

Jos yhdistys rakentaa seurakunnallisen kokoontumistilan, pitääkö rakentamisesta maksaa kiinteistöhallintapalvelujen oman käytön alv:a, jos tuloja ei ole (liiketoiminnan tuloksi katsottavia tuloja).

Milla | 1490173778

Urheiluseura myy fanituotteita sekä nettisivuilla että tapahtumissa. Ostajana voi olla kuka tahansa. Onko tämä toiminta veronalaista?

Aili | 1490173883

Jos YHY antaa kerran veroilmoituksen, niin antaako se sen jälkeen aina? Miten yleishyödyllisyys muuten päätetään?

- | 1490173900

Miten urheilukilpailujen palkintojen tiedot (palkinnonsaajien tiedot) pitää ilmoittaa verottajalle? Ilmeisesti palkinnot ovat veronalaista tuloa? Onko joku euroraja, milloin ei tarvitse ilmoittaa? Vaikuttaako kumulatiivisuus rajaan, eli esim. kesän aikana kertyneiden palkintojen yhteissumma?

Urheilumies | 1490173959

Urheilumatkojen järjestäminen isoihin tapahtumiin. Milloin verovapaata?

epätietoinen | 1490174082

Lähetetäänkö ei yleishyödylliselle yhdistykselle (sukuseura) täytettävä veroilmoitus postitse vai tuleeko se ymmärtää antaa itse oikeaan aikaan itse sähköisesti?

Matti | 1490174097

Pidetäänkö alueen/kaupunginosan asukasyhdistystä, puoluepoliittista (paikallis)yhdistystä, Lions- ja Rotary-yhdistyksiä, Zonta-yhdistyksiä (jäseniksi hyväksytään vain naisia) ja Pörssiklubia, Vapaamuurareita, Helsingin Suomalaista Klubia (jäseniksi hyväksytään vain miehiä) yleishyödyllisinä yhdistyksinä?

Inkeri2 | 1490174493

Yhdistyksen alv-velvollisuudesta. Jos 10.000 euron raja on jonakin tilikautena ylittynyt, mutta ei ylity jatkossa, miten käy alv-velvollisuuden?

Urheilumies | 1490174514

Hyvää ja selkeää settiä. Kiitos.

- | 1490174535

Heippa

rahastonhoitaja | 1490174589

Metsästysmajan vuokraustulo on tuloverollista... onko tulon määrällä (jos vähäistä) niin merkitystä verollisuuden määrittämisessä?

Mauri | 1490174596

Jos yleishyödyllinen yhdistys omistaa as oy:stä huoneiston, jota vuokraa yksityishenkilölle asunnoksi, onko saatu tulo veronalaista? Yhdistys ei harjoita muuta liiketoimintaa.

ama | 1490174597

Kiitos vastauksista. Puhuja jätti vastaamatta toisen osion kysymykseen yhdistyksen logoilla varustettujen tuotteiden myynnistä. Onko tuotteide myynti yhdistyksen kotisivuilla verotonta.

TopiT | 1490174695

Pitääkö jäsenlehden postituskuluista maksaa arvonlisävero?

Kirjanpitäjä | 1490174712

Jos yhdistys harjoittaa sosiaalitoimintaa, joka on elinkeinotoimintaa mutta alv-verovapaata, sekä esim. kaivinkoneella tehtävää työtä sekä aterian myyntiä asiakkaille. Pitääkö viimeksi mainituista toiminnoista toiminnoista maksaa alv:a, jos 10 000 e:n raja ei ylity?

Lea | 1490174723

Seuralla on toimistolla varasto seuran varusteita. Niitä on hankitty myyntitarkoituksiin kaikille halukkaille, mutta pääsääntöisesti seuran jäsenille. Onko verollista toimintaa?

tiekunta | 1490174735

Miksi tiekunnalle tulee veroilmoitus, verotettavaa tuloa ei ole ja tiekunta on yhteisetuus? Mihin voin ilmoittaa, että verohallinto ei vuosittain lähettäisi veroilmoitusta.

outolintu | 1490174824

Mitä alv -kantaa käytetään jos myydään esim kausikortteja urheilutapahtumiin , kausikortti sisältää tapahtumassa ruuan ?

kysymys | 1490174884

Tiekunta maksaa n. kerran vuodessa lanauksesta tieosakkaalle ja se maksetaan työkorvauksena. Kuinka pitää menetellä, että tiekunnan kirjanpitäjä (jolla on katso-tunnisteet) saa valtuudet sähköistä ilmoittamista varten. Tiekunnissa hoitokunnan jäsenet eli nimenkirjoittajat saattavat vaihtua vuosittain.

Vekomekki | 1490174969

Urheiluseura omistaa urheilutalon jossa on juhlasali jota vuokrataan hää ja synttäri juhliin , kokouksiin y.m.
Tulot ovat noin 12000€ vuodessa
Seuralla on myös teatteritoimintaa josta tuloja esityksissä on 5000-10000 vuodessa. Kaikki nämä tulot menevät melkein kaikkitalon kuluihin sähköön,veteen korjauksiin.
Ovatko tuloveroa ja pitääkö alvia maksaa.

Verohallinto | 1490176739

Kiitos kaikille osallistumisesta! Kaikkiin kysymyksiin tulee vastaukset ensi viikolla vero.fi:ssä osoitteessa http://www.vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohallinnosta/Esitysmateriaalit/Muut_esitykset(38230)

LÄHETÄ VIESTI

Nimimerkki :

TALLENTEET

2017-03-16 Veroinfoa perukirjan laadinnasta, verkkoseminaari