2017-05-15 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

► § 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
► § 121 Pöytäkirjan tarkastus
► § 122 Läsnäolo- ja puheoikeudet
► § 123 Tiedoksi merkittävät asiat
► § 124 Varavaltuutetun määrääminen Kokoomuksen ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmälle
► § 125 Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan vuoden 2016 arviointikertomus
► § 126 Tampereen kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen
► § 127 Muutosten tekeminen vuoden 2017 talousarvioon
► § 128 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje
► § 129 Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteet
► § 130 Kantakaupungin yleiskaava 2040
► § 131 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös asemakaavaa nro 8048 koskevassa asiassa
► § 132 Asemakaava nro 8478, Kalevanrinteen asuinalueen länsiosa
► § 133 Lakalaiva, Rautaharkko ja Taatala, Tampereen seudun keskuspuhdistamo (Sulkavuori), asemakaava nro 8610
► § 134 Asemakaava nro 8611, XXII (Hatanpää) ja Rantaperkiö, Tampereen seudun keskuspuhdistamo (Vihilahti)
► § 135 Maanalainen asemakaava nro 8612, Rantaperkiö ja Rautaharkko, Tampereen seudun keskuspuhdistamo (Sulkavuori - Vihilahti)
► § 136 Maanalainen asemakaava nro 8613, XXII (Hatanpää), Tampereen seudun keskuspuhdistamo (Vihilahti - Viinikanlahti)
► § 137 Valtuustoaloite sateenkaarinuorten hyvinvoinnin edistämiseksi - Minna Minkkinen ym.
► § 138 Valtuustoaloite vammaisten ja vajaakuntoisten ihmisten kokeman syrjinnän ehkäisemiseksi sekä mahdollisuuksista työllistyä Tampereella - Aila Dündar-Järvinen
► § 139 Valtuustoaloitteet kokouksessa

SUORA LINKKI