2017-05-15 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

SUORA LINKKI

0:07:43 § 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 0:08:40 § 121 Pöytäkirjan tarkastus 0:09:24 § 122 Läsnäolo- ja puheoikeudet 0:10:20 § 123 Tiedoksi merkittävät asiat 0:12:26 § 124 Varavaltuutetun määrääminen Kokoomuksen ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmälle 0:12:41 § 125 Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan vuoden 2016 arviointikertomus 2:02:43 § 126 Tampereen kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen 2:04:06 § 127 Muutosten tekeminen vuoden 2017 talousarvioon 2:04:27 § 128 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje 2:48:17 § 129 Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteet 2:49:27 § 130 Kantakaupungin yleiskaava 2040 4:06:25 § 131 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös asemakaavaa nro 8048 koskevassa asiassa 4:07:15 § 132 Asemakaava nro 8478, Kalevanrinteen asuinalueen länsiosa 4:07:30 § 133 Lakalaiva, Rautaharkko ja Taatala, Tampereen seudun keskuspuhdistamo (Sulkavuori), asemakaava nro 8610 4:08:11 § 134 Asemakaava nro 8611, XXII (Hatanpää) ja Rantaperkiö, Tampereen seudun keskuspuhdistamo (Vihilahti) 4:08:30 § 135 Maanalainen asemakaava nro 8612, Rantaperkiö ja Rautaharkko, Tampereen seudun keskuspuhdistamo (Sulkavuori - Vihilahti) 4:08:50 § 136 Maanalainen asemakaava nro 8613, XXII (Hatanpää), Tampereen seudun keskuspuhdistamo (Vihilahti - Viinikanlahti) 4:09:06 § 137 Valtuustoaloite sateenkaarinuorten hyvinvoinnin edistämiseksi - Minna Minkkinen ym. 4:12:18 § 138 Valtuustoaloite vammaisten ja vajaakuntoisten ihmisten kokeman syrjinnän ehkäisemiseksi sekä mahdollisuuksista työllistyä Tampereella - Aila Dündar-Järvinen 4:15:50 § 139 Valtuustoaloitteet kokouksessa