2017-05-15 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

§ 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus § 121 Pöytäkirjan tarkastus § 122 Läsnäolo- ja puheoikeudet § 123 Tiedoksi merkittävät asiat § 124 Varavaltuutetun määrääminen Kokoomuksen ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmälle § 125 Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan vuoden 2016 arviointikertomus § 126 Tampereen kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen § 127 Muutosten tekeminen vuoden 2017 talousarvioon § 128 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje § 129 Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteet § 130 Kantakaupungin yleiskaava 2040 § 131 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös asemakaavaa nro 8048 koskevassa asiassa § 132 Asemakaava nro 8478, Kalevanrinteen asuinalueen länsiosa § 133 Lakalaiva, Rautaharkko ja Taatala, Tampereen seudun keskuspuhdistamo (Sulkavuori), asemakaava nro 8610 § 134 Asemakaava nro 8611, XXII (Hatanpää) ja Rantaperkiö, Tampereen seudun keskuspuhdistamo (Vihilahti) § 135 Maanalainen asemakaava nro 8612, Rantaperkiö ja Rautaharkko, Tampereen seudun keskuspuhdistamo (Sulkavuori - Vihilahti) § 136 Maanalainen asemakaava nro 8613, XXII (Hatanpää), Tampereen seudun keskuspuhdistamo (Vihilahti - Viinikanlahti) § 137 Valtuustoaloite sateenkaarinuorten hyvinvoinnin edistämiseksi - Minna Minkkinen ym. § 138 Valtuustoaloite vammaisten ja vajaakuntoisten ihmisten kokeman syrjinnän ehkäisemiseksi sekä mahdollisuuksista työllistyä Tampereella - Aila Dündar-Järvinen § 139 Valtuustoaloitteet kokouksessa

SUORA LINKKI

Facebook Twitter Whatsapp