TALLENTEET

2021-09-15 Nurmijärven kunnanvaltuuston kokous

Testaa katselulaitteesi ennen webinaarin aloitusta. Kun saat kuvan näkymään ja äänen kuulumaan, katselulaitteesi on kunnossa.

Esityslista

SUORA LINKKI

0:13:20 § 125 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 0:18:50 § 126 Pöytäkirjantarkastajien valinta 0:19:33 § 127 Nurmijärven kunnan lausunto tiesuunnitelmasta MT1324 Lahnuksentien jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Lahnus-Klaukkala, Espoo ja Nurmijärvi / määrärahan varaaminen 0:26:15 § 128 Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2021 ja talousarviomuutokset 0:56:40 § 129 Tilintarkastuspalvelujen hankintasopimuksen optiokauden käyttöönotto ajalle 1.1.2022-31.12.2023 0:59:20 § 130 Kunnan edustajan valinta Rinnekodin neuvottelukuntaan toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025 1:00:34 § 131 Valtuustoaloite tieturvallisuuden parantamiseksi Nurmijärven Kirkonkylän Seppäläntiellä ja Punamullantiellä 1:05:55 § 132 Vastaus valtuustoaloitteeseen A2-kielen opetuksen turvaamisesta Nurmijärvellä 1:13:00 § 133 Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien nuorten tukitoimien parantamista 1:50:45 § 134 Vastaus valtuustoaloitteeseen lasten käyttämien liikuntapaikkojen maksuttomuudesta 2:05:42 § 135 Ilmoitusasiat 2:21:05 § 136 Kunnan edustajien nimeäminen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuustoon vuonna 2021 alkavalle toimikaudelle 2:21:50 § 137 Kunnan edustajan nimeäminen Jätelautakunta Kolmenkiertoon 2:22:33 § 138 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsenten valinta toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025 2:23:17 § 139 Jäsenten valitseminen poliisin neuvottelukuntaan toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025 2:24:00 § 140 Kunnan edustajien valinta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi