10.09.2020 Perustajaurakoinnin arvonlisäverotus pk-yritysten näkökulmasta -webinaari

Verkkoseminaarissa käydään läpi perustajaurakoinnin alv-kysymyksiä. Lisäksi kerrotaan pk-yritysten verotarkastuksilla havaituista virheistä perustajaurakointitilanteissa sekä siitä miten virheiltä voidaan välttyä.

Kohderyhmä: Rakennusalan yritysten taloushallinnosta vastaavat, kirjanpitäjät sekä perustajaurakointia harjoittavat yrittäjät

Verkkoseminaarin ohjelma:
Rakentamispalvelun myynti ja oma käyttö.
Verotarkastuksilla havaitut ongelmakohdat pk-yritysten perustajaurakointitilanteissa, painotus alv-kysymyksissä.

Es | 1599719759

Mistä löytyy tilaisuuden aineisto?

Aineisto julkaistaan vasta tänään iltapäivällä vero.fi:ssä https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/esitys_ja_opetusmateriaali/verkkoseminaari/

Verohallinto | 1599720618

Aloitamme verkkoseminaarin 10 minuutin kuluttua.

Voitte lähettää meille kysymyksiä chatissä. Vastaamme kysymyksiin mahdollisimman pian.

Tervetuloa mukaan!

Ansa | 1599721227

tuleeko tämä esitys milloin katsottavaksi tallenteena?

Esitys on katsottavissa tallenteena heti tämän live-esityksen jälkeen Verohallinnon Youtube-kanavalla.

ES | 1599721423

EN KUULE ÄÄNTÄ LAINKAAN, MITÄ ASETUSTA PITÄIS MUUTTAA

Kokkola | 1599721533

Ei ole ääntä

Tarkista Youtube-ikkunan vieressä oleva äänisäädin.

Ylläpitäjä | 1599721572

Voit katsoa webinaarin suorana myös Youtubesta: https://youtu.be/AupT_aUrUvw

Ansa | 1599721608

kuinka kauan tallenne on käytettävissä?

Tallenne on katsottavissa Verohallinnon Youtube-kanavalla vähintään vuoden.

Kokkola | 1599721650

Miksi minulla olisi youtube ikkuna?

Esitystä voi katsoa myös Verohallinnon Youtube-kanavalta.

Jani | 1599722097

Entä jos rakennus on esim. yhden kuukauden yrityksen käytössä ja sen jälkeen rakennus myydään niin noudatetaanko silloinkin oman käytön veroa?

Lähtökohtaisesti rakennuksen myynti on verotonta. Tarkennatko kysymystäsi kuitenkin hiukan? Missä käytössä rakennus on ja onko siihen tehty esimerkiksi perusparannusta tai korjausta?

MT | 1599722216

jos ostaja omistaa tontin ja tilaa rakentamispalvelun rakennusliikkeeltä (talon rakentaminen), eikö kyseessä ole siinä tapauksessa rakentamispalvelun myynti, alv 24%?

Kyllä on.

ALV | 1599722708

Onko takuuajan korjaukset oman käytön alvin ulkopuolella?

Eivät ole.

Jani | 1599722752

Siis uusi rakennus on rakennettu yrityksen alv-vähennyskelpoiseen käyttöön, mutta esim. kuukauden päästä yritys päättääkin myydä rakennuksen.

Myynti on arvonlisäveroton, eikä myynnistä suoriteta oman käytön veroa. Kaupassa tulee kuitenkin huomioida kiinteistöinvestointien tarkistamissäännökset. Lue lisää vero.fi:stä https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47984/kiinteist%C3%B6investointien-arvonlis%C3%A4verotus/

Jossu | 1599723031

Jos esim. ambulanssiyrittäjä rakennuttaa tai laajennuttaa toimintaansa liittyvän rakennuksen, onko se oman käytön alv:n piirissä?

Jos se on arvonlisäveron vähennykseen oikeuttavan liiketoiminnan piirissä, niin oman käytön arvonlisäveroa ei tarvitse suorittaa. Katso kuitenkin oheisen ohjeen esimerkki 15 https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/77184/rakentamispalvelun-myynti-ja-oma-k%C3%A4ytt%C3%B6-arvonlis%C3%A4verotuksessa/

Mikkeli | 1599723152

Elinkeinon harjoittaja tilaa rakennusliikkeeltä ja rakennuttaa hallin.
Hallista 1/3 menee vuokralle alv:n alaiseen käyttöön.
2/3 tulee arvonlisäverottomaan käyttöön: omien museoajoneuvojen säilytys.
Onko tässä oman käytön arvonlisäverotusta tarpeen soveltaa? Vai riittääkö että arvonlisäverottomalta osin jätetään rakentamisen alv vähentämättä?

Kyllä, arvonlisäverottomalta osin jätetään rakentamisen alv vähentämättä.

ALV välillisistä palveluista | 1599723320

Jos yhtiö toimii perustajarakennuttajana 100% :sti, pitääkö yhtiön välillisistä kustannuksista tilittää oman käytön alv 100%:sti vai onko perusteltua tilittää esim. 50%:sti?

Tilitetään oman käytön arvonlisäveroa kaikista välillisistä kustannuksista lukuun ottamatta osakkeiden tai kiinteistön myyntiin liittyviä välillisiä kustannuksia.

Es | 1599723565

Onko kyse rakentamispalvelujen myynti, jos rakennusliike rakentaa lisäsiiven myytyyn hallin, jonka osakekanta on siirtynyt 100% uudelle ostajalle. Halli on rakennettu perustajaurakointina. Kyseessä on keskinäiselle kiinteistöyhtiö.

On kyseessä rakentamispalvelujen myynti, joka laskutetaan normaalisti arvonlisäverollisena.

sm | 1599723592

Ostoissa on alv, senhän saa vähentää, mutta se maksetaan siis rakentamispalvelun omankäytön arvonlisäverona. Voiko edelleen käyttää ns. hiljaista kuittausta?

Ei voi.

Kirjanpitäjä rakennusliikkeessä | 1599723665

Onko olemassa mallia välillisten kustannusten laskemisesta? Esim. excel

Verohallinnolla ei ole, koska tämä on niin tapauskohtaista.

- | 1599723741

Pitääkö yhtiön kiinteistökehittäjän (tontin etsijän) palkkakulut laskea mukaan välillisiin kustannuksiin ?

Riippuu siitä, onko kyse rakentamiskustannuksesta. Pyydä tarvittaessa kirjallista ohjausta Verohallinnosta.

Tarkennus | 1599723874

Tarkoittaako tuo edellinen vastaus, esimerkiksi myyntipalkkioita? Eikö ne kuitenkin ole välittömiä kustannuksia joista ei oman käytön alvia tilitetä?

Kiinteistön myyntiin voi liittyä sekä välillisiä että välittömiä kustannuksia, jotka molemmat ovat vähennyskelvottomia arvonlisäverotuksessa.

AH | 1599724012

Merkitäänkö as oy:lle tehtäviin urakkalaskuihin arvonlisävero vai ovatko laskut arvonlisäverottomia?

Jos kyseessä on säännösten mukainen perustajaurakointi, arvonlisävero suoritetaan omana käyttönä. Laskuihin ei tarvitse perustajaurakointitilanteissa merkitä arvonlisäveroa.

Veron perusteen enimmäismäärä | 1599724124

Millä käypä markkina-arvo veron perusteen enimmäismäärään perustellaan? Riittääkö välittäjän alkuperäinen arvio arvosta, jota on käytetty alunperin myyntihinnan määrittämisessä? Olemme saaneet kielteisen päätöksen asiakkaalle rajata oman käytön alv perustetta tappiollisessa kohteessa ja nyt ihmettelen tähän peilaten että mihin tuo päätös on silloin perustunut.

Ikävä kyllä emme voi ottaa tässä kantaa yksittäiseen tapaukseen. Perustelujen pitäisi ilmetä päätöksestä,

anna | 1599724259

Selkeästi esitetty, kiitos.

Kirjanpitäjä | 1599724372

Oman käytön arvonlisäveroa ei siis tarvitse tilittää vielä kun maatyöt aloitetaan, vaan vasta kun varsinainen rakentaminen aloitetaan?

Tämä riippuu, millaisia maatöitä tässä tarkoitetaan.

Kirjanpitäjä | 1599724850

Maatöillä tarkoitan perustukisen rakentamista edeltviä maatöitä. Näitähän voidaan aloittaa joksu jo paljon aiemminkin kuin varsinainen rakentaminen alkaa, tai joskus kustannussyistä esim.yhtä aikaa viereisen tontin kanssa,
vaikka itse rakentaminen aloitetaan sitten vasta myöhemmin.

Ilmoitusvelvollisuus alkaa silloin, kun perustuksia aletaan rakentamaan.

Jani | 1599724989

Pitääkö poistojen osalta maksaa oman käytön veroa joka kuukausi vai riittääkö esim. tilikauden päättyessä?

Yleensä tilikauden päättyessä riittää.

TP | 1599725258

Myytävistä huoneistoista yksi huoneisto sisustetaan malliasunnoksi esittelyjä varten. Näistä hankinnoista ei ilm. saa väh. alv:a? Entä kun myydään vaikka näitä huonekaluja käytön jälkeen?

Huonekaluista ei saa vähentää arvonlisäveroa, koska stailauskulut kohdistuvat asunnon osakkeiden arvonlisäverottomaan myyntiin.

ALV | 1599725353

Mikäli osakkeenostaja (kys koy) on alv-velvollinen, niin eikö rakennusliikkeen tule esittää osakkeen alv-osuus, jotta sen voi ostaja vähentää?

Kyllä, mikäli tarkoitat kiinteistöinvestointien tarkistusmenettelyä.

Sara | 1599725448

Entä jos palkkoja ei ole lainkaan? Yrittäjä ei tarvi palkkaa? Muodostuuko siitä ongelma tarkastuksen yhteydessä?

Tämä itsessään ei muodosta ongelmaa.

Maatyöt? | 1599725483

Tarkennus esitettyyn kysymykseen maatöistä. Kuulvatko oman käytön alv:n piiriin?

Kyllä, jos liittyvät rakentamiseen.

TM | 1599725655

Voiko osakas jättää nostamatta palkkaa rakennusajalta ja nostaa mahd. palkan, kun esim. myyntiä varten rakennettu OKT on myyty?

Näitä tilanteita tarkastellaan tapauskohtaisesti.

Poistot? | 1599725753

Missä tapauksessa poistoista maksetaan oman käytön alv?

AH | 1599725961

Rakennusliike perustaa Kiinteistöyhtiön jonka kaikki tilat/osakkeet tulee vähennykseen oikeuttavaan käyttöön (myydään arvonlisäverollista toimintaa harjoittaville yrityksille). Tehdäänkö urakkasopimus avoimella verolla eikä sovelleta oman käytön arvonlisäverotusta?

Jos oman käytön verotuksen säännökset soveltuvat, käytetään oman käytön arvonlisäveroa.

Kuopio | 1599726082

X Oy hankkii tontin itselleen (Harjoittaa kiinteistöjen vuokrausta).
Tilataan rakennusliike rakentamaan uusi toimistokiinteistö. Toimistot vuokrataan 100% edelleen.
Perustetaan kiinteistöosakeyhtiö, joka vuokraa 100% toimistotilat X Oy:lle, ja X Oy laskuttaa toimistojen vuokrat ulkopuolisilta asiakkailta.

Kohde myydään 5 vuoden kulutta. Onko tässä käytettävä oman käytön alvia?

Ei, huomioitava kiinteistöinvestoinnin tarkistusmenettely.

Hassu | 1599726242

Suoritetaanko arvonlisäveroa myytävänä olleen asunnon stailaukseen käytettyjen huonekalujen myynnistä?

Pääsääntö on, että muussa kuin vähennykseen oikeuttavassa käytössä olevan tavaran myynnistä ei suoriteta arvonlisäveroa. AVL 61§.

ALV | 1599726260

Kyllä tarkoitan sitä ja että se tarkistusmenettely 10 v. tulee ostajalle.

anna | 1599726299

Kiitos, käytännönläheisistä esimerkeistä.

ALV | 1599726305

Siis yrittäjän kannattaa nostaa osinkoa eikä palkkaa? :)

Marita | 1599726318

Kiitos!

Kiitos. | 1599726329

Olisi voinut kuunnella pidempäänkin. Olisin mielelläni nähnyt myös laskentaesimerkkejä alv-laskelmista. Toivottavasti tulossa myös vielä syvemmälle pureutuvia webinaareja aiheesta. :)

Veron perusteen enimmäismäärä | 1599726404

Veron perusteen enimmäismäärä: koskeeko vain perustajaurakointia vai myös tapauksia jossa rakentaja hallinnoi tonttia urakkasopimuksen tekohetkellä muilla tavoin eikä välissä ole AsOy/KOy?

Tästä kannattaa hakea ennakkoratkaisua.

tp | 1599726516

Koska tuo hiljainen kuittaus on kielletty?

AK | 1599726588

Miten kohdistetaan välilliset kulut, jos perustajaurakointia ollut vain esim. 2 kk tilikaudesta

Välilliset kulut suhteutetaan muuttuvien kulujen suhteessa liiketoimintaan.

marko | 1599726743

projektille kohdistetaan siis suoraan kuuluvat välilliset kustannukset. Entä esimerkiksi kirjanpitokulut tai puhelinkulut, lisätäänkö nämä vielä erikseen yleiskuluprosentin kautta veron perusteeseen?

Veronperusteeseen kohdistetaan välittömät ja välilliset kustannukset, mutta ei kahteen kertaan samoja kuluja.

MM | 1599726770

Onko ajallisesti oikein, jos välillisistä kustannuksista suoritetaan oman käytön alv kerran vuodessa vai pitäisikö alv suorittaa esim. kuukausittain?

Kuukausittain.

Jossu | 1599726776

Kiitos, selkeitä esityksiä

Es | 1599726870

Kuuluuko oman käytön vero tilittää pakettiauton osamaksu- ja rahoituskuluista, jotka rakennusliike maksaa pakettiautosta, jota käytetään perustajaurakoinnin aikana työajoissa?

Kyllä.

Kp | 1599726919

Huomioidaanko yrityksen hallintokuluja välillisenä kustannuksena?

Kyllä

-J- | 1599727048

Milloin kiinteistön perusparantamisen kiinteistöinvestointia tulee tarkastaa? Petusparusparantaminen on tapahtunut 2020 aikana. Kiinteistö on hankittu v. 2017 ja on tällähetkellä 95% verollisen vuokraustoiminnan käytössä. Hankinnan alv vähennys on tehty aikoinaan 100%

tp | 1599727242

Olemme saaneet Verohallinnosta 3.4.2018 päivätyn kirjallisen ohjauksen koskien kiinteistöhallintapalvelujen oman käytön alvia. Tuossa ohjeessa on sanottu, että riittää jos alvin perusteeseen lasketaan mukaan ainoastaan palkat ja sivukulut. Eli ns. hiljainen kuittaus on ok. Milloin tähän on tullut muutos? Eli hiljainen kuittaus on laiton?

S. | 1599727422

Onko mahdollista koota Verohallinnon sivuille tästä webinaarista kooste kysymyksistä ja vastauksista?

Ikävä kyllä tällaista ei ole tulossa, koska kysymykset ovat tulkinnanvaraisia.

JM | 1599727519

Huomioidaanko kaikki yrityksen poistot välillisiin kuluihin? Esim. liikearvopoistot, jotka kohdistuvat muuhun toimintaan kuin perustajaurakointitoiminta?

Jos kysymyksessä ei ole omaan lukuun rakentamisen kustannus edes osittain, sitä ei huomioida.

Es | 1599727725

onko vuosilaskema pakolline? mistä ohjeesta löytyy tällainen "määräys"? Tilanne vaihtelee vuosittain riippuen, montako perustajaurakointikohdetta on ollut.

JK | 1599727907

Yritys rakentaa myyntiä varten hallia ja maksaa oman käytön veroa. Yritys ei saakaan rakennusta myytyä vaan ottaakin sen yrityksen alv-vähennyskelpoiseen käyttöön. Voiko tällöin perua maksetut oman käytön verot ja vähentää kuluista alv:n normaalisti?

Valitettavasti näillä lähtötiedoilla emme pysty vastaamaan kysymykseen.

AH | 1599727972

Jos rakennusliike soveltaa oman oman käytön alvia, mutta rakennus tulee vähennykseen oikeuttavaan käyttöön, miten Kiinteistöyhtiö tekee alv-vähennyksen?

Valitettavasti näillä lähtötiedoilla emme pysty vastaamaan kysymykseen.

Kirjanpitäjä | 1599728079

Yhtiö jonka toimialana on vuokrata, omistaa, myydä kiinteistöjä sekä asunto-ja kiinteistöyhtiön osakkeita, rakennuttaa vuokrauskäyttöön kiinteistön. Kiinteistön valmistuttua se kuitenkin päätetään myydään, koska sille on halukas ostaja. Tuleeko sovellettavaksi oman käytön arvonlisävero rakennuttamisessa? yhtiö ei ole hakeutunut alv-velvolliseksi, joten ei myöskään ole vähentänyt alv:a rakennuttamisen kuluista.

Valitettavasti näillä lähtötiedoilla emme pysty vastaamaan kysymykseen. Katso lisätietoa ohjeesta https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47984/kiinteist%C3%B6investointien-arvonlis%C3%A4verotus/

Verohallinto | 1599728280

Verkkoseminaarin tallenne löytyy Youtubesta Verohallinnon kanavasta. Käytetty materiaali löytyy vero.fi:stä tämän iltapäivän aikana
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/esitys_ja_opetusmateriaali/verkkoseminaari/

Kiitos osallistumisesta!

LÄHETÄ VIESTI

Nimimerkki:

Facebook Twitter Whatsapp