2022-06-09 Digituen verkostotapahtuma

Soteammattilainen digitaitojen edistäjänä


Sosiaali- ja terveysalan toiminta muuttuu - miten huolehditaan ammattilaisten riittävästä digiosaamisesta?

Soteammattilaisten digiosaaminen on ratkaisevassa asemassa osallisuuden tukemisessa, mutta miten varmistamme riittävän digiosaamisen työntekijöille? Tilaisuudessa kuulemme millaista digitukea soteammattilaiset kokevat tarvitsevansa ja mistä he sitä saavat.

Tilaisuudessa esitellään hyviä käytäntöjä ja konkreettisia esimerkkejä soteammattilaisten digitaitojen kehittämisestä. Kuulemme miten Pohjois-Karjalassa toimivan Siun soten digimentoreiden ja Pohjois-Pohjanmaalla, Oulunkaaren kuntayhtymässä toimivien digituutoreiden verkostot on perustettu, miten ne toimivat ja millä tavoin tukevat soteammattilaisten digiosaamista. Voit osallistua keskusteluun lähettämällä kysymyksiä tilaisuuden chattiin.

Tilaisuus on suunnattu ensisijaisesti soteammattilaisille, mutta mukaan ovat lämpimästi tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet.

Ohjelma:

09.00-09.30: Tervetuloa digituen verkostotilaisuuteen! Soteammattilaisten digitaitojen merkitys - mitä tiedämme aiheesta?
Mirva Gullman & Elina Honkaselkä, Digi- ja väestötietovirasto

09.30-09.45: Soteammattilaisen digituen tarve: digitaitojen päivittäminen pidemmän poissaolon jälkeen.
Sini Lindroos ja Katri Koskinen

09.45-10.45 Käytännön esimerkkejä soteammattilaisten digitaitojen tukemisesta:
• Case Siun soten digimentorit/Irina Laatikainen
• Case Oulunkaaren digituutorit/Ulla-Maija Paukkeri
• Keskustelu soteammattilaisten digiosaamisen merkityksestä ja osaamisen kehittämisen mahdollisuuksista

10.45 DVV:n digituen tulevia tilaisuuksia

SUORA LINKKI