2021-11-15 Espoon valtuuston kokous / Esbo fullmäktiges möte

Esityslista

Fullmäktiges föredragningslista

DIRECT LINK

0:05:00 § 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0:15:55 § 149 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 0:16:23 § 150 Keskusvaalilautakunnan varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali 0:17:14 § 151 Nuorisoasiainjaoston jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali 0:17:40 § 152 Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden lautamiehen eronpyyntö ja täydennysvaali 0:18:05 § 153 Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan hyväksyminen, alue 722300 2:33:33 § 154 Hepokorvenkallio, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 633300, 65. kaupunginosa Högnäs ja 63. kaupunginosa Järvenperä 3:41:15 § 155 Valtuustokysymys Espoonlahden terveyspalveluista (Pöydälle 25.10.2021) § 156 Valtuustokysymys Espoonlahden terveyspalveluista (Pöydälle 25.10.2021) 4:33:20 § 157 Valtuustokysymys turvallisesta urheiluharrastamisesta ja urheilukulttuurista Espoon kaupungissa (Pöydälle 25.10.2021) 4:54:25 § 158 Valtuustokysymys pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäisemisestä ja hoidosta 4:54:52 § 159 Valtuustokysymys kunniaväkivallan eri muotojen tunnistamisesta ja ehkäisemisestä oppilaitoksissa 5:09:17 § 160 Valtuustoaloite lasten kuulemisen kehittämisestä (Pöydälle 25.10.2021) 5:15:35 § 161 Valtuustoaloite Espoon koirapalveluohjelman tekemisestä sekä koiranomistajien ohjeiden laatimisesta (Pöydälle 25.10.2021) 5:20:30 § 162 Valtuustoaloite kaupungin ja järjestöjen yhteistyön vahvistamiseksi ja kehittämiseksi 5:34:00 § 163 Valtuustoaloite yhteisöpedagogien palkkaamisesta kouluille 5:34:34 § 164 Kokouksessa jätetyt aloitteet