2020-12-14 Lahden kaupunginvaltuuston kokous

Esityslista

-3 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
-1 Esityslistan kansilehti (vakiopykälät)
100 Asemakaava ja asemakaavan muutos, A-2735, Kartano, Satamaraitti, uimala sekä siihen liittyvä tonttijaon muutosehdotus M-20-99
101 Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus A-2778, Lakkitehtaantie 2, Renkomäki
102 Asemakaavan muutosehdotus A-2775, Ostoskatu 16-20, Kerinkallio (Liipolan ostoskeskuksen länsiosa) sekä siihen liittyvät tonttijako- ja tonttijaon muutosehdotukset M-20-88, M-20-89 ja M-20-90
103 Valtuustoaloite: Pormestarimalli-asia otetaan uudelleen valmisteltavaksi ja valtuusto tekee päätöksen pormestarimallista luopumiseksi, heikentyvää taloustilannetta arvioiden
104 Vastaus kuntalaisaloitteeseen "Loppu Lahden pormestarimallille"
105 Poistosuunnitelman erityisperustellun kohteen poistoajan muutos, Lahden eteläinen kehätie (vt12)
106 Valtuustokysymys: Valtuutetun kysymys kaupunginvaltuuston kokouksen virheellisestä pöytäkirjasta
107 Lahden keskustan liikenteen ja liikkumisen tavoitetila 2030
108 Lahden kaupungin hallintosäännön muuttaminen 1.1.2021 alkaen
109 Lahden kaupungin hallintosäännön muuttaminen 1.6.2021 alkaen

SUORA LINKKI