2021-03-08 Lahden kaupunginvaltuuston kokous

Esityslista

SUORA LINKKI

0:08:55 §16 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 0:09:40 §17 Pöytäkirjan tarkastajat 0:14:00 §18 Sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset 0:14:38 §19 Lahden Vihreä valtuustoryhmän järjestäytyminen 0:15:15 §20 Asemakaavan muutosehdotus A-2747, Kukkastie 8 (Rinteen puukoulu) ja Toivontien varren korttelit, Nastola sekä siihen liittyvät tonttijaot M-20-170 - M-20-172 0:16:28 §21 Valtuustoaloite: Koko Lahti kiusaamista vastaan: Tunnetaidot keskiöön 0:20:40 §22 Valtuustoaloite: Lahden kaupungin vammaisneuvostolle ja vanhusneuvostolle edustus kaupunginvaltuuston ja lautakuntien kokouksiin 0:52:00 §23 Valtuustoaloite valtuuston kokousten simultaanitulkkaamisesta viittomakielelle 0:53:38 §24 Asemakaavan muutosehdotus A-2813, Urpukatu 2, Kilpiäinen 0:54:25 §25 Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma 2021-2025 0:57:55 §26 Lahden Perussuomalaiset ry:n valtuustoryhmän järjestäytyminen 0:58:28 §27 Lahden kaupungin hallintosäännön muuttaminen 1:00:38 §28 Lahden kaupungin tilinpäätös 2020, sitovuustasojen poikkeamat 1:01:20 §29 Luettelo valtuustoaloitteista, joita kaupunginvaltuusto ei ole käsitellyt vuoden 2020 loppuun mennessä 1:06:30 §30 Luettelo kuntalain 23 §:n mukaisista kunnan asukkaiden aloitteista v. 2020 1:07:13 §31 Valtuustokysymys: Onko Lahti Energia maksanut viimeisen 25 vuoden aikana hallituksensa puheenjohtajistolle tai jäsenille muita palkkioita tai palkkoja tai korvauksia tehdystä työstä kuin mitä ovat olleet omistajan hyväksymiä, hallituksen... 1:08:10 §32 Lahden kaupungin hyvinvointikertomus 2017-2020 1:55:20 §33 Valtuustoaloite: kuntoportaat Nastolan Kirkonkylälle 1:55:55 §34 Valtuustoaloite: Lahden kaupunki ottaa käyttöön käytännön kaikessa omassa toiminnassa liittyvään päätöksentekoon, joissa otetaan nollatoleranssi kaikkiin vastaanotettaviin liike- ja kauppalahjoihin, ilmaislippuihin, valtuustokorttiin ja...