2021-05-10 Lahden kaupunginvaltuuston kokous

Esityslista

SUORA LINKKI

0:04:00 § 47 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 0:10:10 § 48 Pöytäkirjan tarkastajat 0:11:20 § 49 Tarkastusjohtajan viran täyttäminen 0:15:07 § 50 Eron myöntäminen valtuutettu Pekka Airamolle kaupunginvaltuustosta ja varavaltuutettu Matti Salosen kutsuminen hänen tilalleen varsinaiseksi valtuutetuksi 0:16:10 § 51 Eron myöntäminen Pekka Airamolle tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä ja uuden jäsenen valitseminen 0:17:48 § 52 Eron myöntäminen Pekka Airamolle liikunta- ja kulttuurilautakunnan varajäsenen tehtävästä ja uuden varajäsenen valitseminen 0:18:55 § 53 Ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpidesuunnitelman päivitys vuosille 2021 - 2022 0:48:00 § 54 Hallintosäännön voimaantuloajankohdan muuttaminen sekä jätelautakuntasopimukseen tehtävien muutosten hyväksyminen 0:49:11 § 55 Valtuustokysymys lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden koronatukien hyödyntämisestä ja palveluiden saatavuudesta 0:55:15 § 56 Valtuustokysymys Lahti Events Oy:n talousaseman selvitykseen ja mitä vastuita on Lahden kaupungilla yhtiölle ja mitä on yhtiön kautta välillisiä vastuita kolmansille osapuolille 2:03:46 § 57 Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus A-2746 sekä siihen liittyvä tonttijako- ja tonttijaon muutosehdotus M-21-18, Ylhäistentie 4, Pajulahti, Nastola 2:04:30 § 58 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 1.1. - 31.3.2021 2:05:10 § 59 Valtion ja Lahden kaupunkiseudun välisen Lahden kaupunkiseudun MAL-sopimuksen 2021-2031 hyväksyminen 2:37:50 § 60 Lahden kaupungin tilinpäätös vuodelta 2020, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapaus 2:40:30 § 61 Lahden kaupungin vuoden 2020 arviointikertomuksen käsittely 2:57:11 § 62 Kokouksessa jätettävät valtuustoaloitteet