2021-09-13 Lahden kaupunginvaltuuston kokous

Esityslista

SUORA LINKKI

0:08:40 § 93 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 0:09:50 § 94 Pöytäkirjan tarkastajat 0:10:47 § 95 Valtuustoaloite: Peruskouluissa otetaan mukaan kokeilu, jossa oppilaat perustavat itse leikkiyrityksen 0:21:40 § 96 Eron myöntäminen Ville-Veikko Elomaalle kaupunginhallituksen varajäsenen tehtävästä ja uuden varajäsenen valitseminen kaupunginhallitukseen 0:22:50 § 97 Lahden Vasemmistoliiton valtuustoryhmän järjestäytyminen 0:23:20 § 98 Lahden Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän järjestäytyminen 0:23:40 § 99 Keskustan Lahden valtuustoryhmän järjestäytyminen 0:24:25 § 100 Pro Lahden valtuustoryhmän järjestäytyminen 0:25:35 § 101 Lahden Kokoomuksen valtuustoryhmän järjestäytyminen 0:25:50 § 102 Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokous- ja seminaariaikataulu v. 2021 0:26:35 § 103 Valtuustotoimikunnan asettaminen v. 2021-2023 0:27:40 § 104 Valtuustoaloite: Lahdessa tulee selvittää kestävän liikkumisen lisäämistä kokeilemalla maksutonta joukkoliikennettä 0:28:15 § 105 Valtuustoaloite: Penkkien merkittävä lisääminen Lahden katukuvaan 0:57:35 § 106 Asemakaavan muutosehdotus A-2754a, Keski-Lahden (1.) kaupunginosan korttelin 1450 tontille 1, Vesijärvenkatu 11 2:19:55 § 107 Lahden sosialidemokraattisen valtuustoryhmän järjestäytyminen 2:20:13 § 108 Käräjäoikeuden lautamiesten valinta 2021 - 2025 2:21:55 § 109 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta vv. 2021-2025 2:23:26 § 110 Hallintosäännön muuttaminen 2:31:45 § 111 Valtuustokysymys Lahden kaupungin toiminnasta uusien alojen yrityshankinnassa 2:38:53 § 112 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 1.1. - 30.6.2021 3:00:40 § 113 Valtuustokysymys Lahden kaupungin omistajaohjauksesta ja kuntalain vastaisesta luototuksesta sekä yksityisen liiketoiminnan rahoittamisesta 3:13:25 § 114 Vastauksen antaminen kaupunginvaltuustolle tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksen johdosta 3:18:00 § 115 Kokouksessa jätettävät valtuustoaloitteet 3:18:15 § 116 Kunnan keskusvaalilautakunnan kokoonpanon vv. 2021-2025 täydentäminen