2017-06-12 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

SUORA LINKKI

0:04:38 § 143 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 0:05:59 § 144 Pöytäkirjan tarkastus 0:08:05 § 145 Läsnäolo- ja puheoikeudet 0:08:57 § 146 Tiedoksi merkittävät asiat 0:09:55 § 147 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanpitäjän määrääminen 0:10:38 § 148 Ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta 0:16:13 § 149 Valtuuston vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 0:17:36 § 150 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 0:23:35 § 151 Pormestarin vaali 0:35:59 § 152 Kaupunginhallituksen vaali 0:40:28 § 153 Elinvoima- ja osaamislautakunnan sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan apulaispormestarin vaali 0:42:19 § 154 Sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnan apulaispormestarin vaali 1:10:33 § 155 Yhdyskuntalautakunnan, joukkoliikennelautakunnan ja jätehuoltolautakunnan apulaispormestarin vaali 1:19:54 § 156 Asunto- ja kiinteistölautakunnan vaali 1:21:50 § 157 Elinvoima- ja osaamislautakunnan vaali 1:23:42 § 158 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vaali 1:25:38 § 159 Sosiaali- ja terveyslautakunnan vaali 1:30:17 § 160 Yhdyskuntalautakunnan vaali 1:32:15 § 161 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vaali 1:33:42 § 162 Alueellisen jätehuoltolautakunnan vaali 1:41:50 § 163 Tarkastuslautakunnan vaali 1:44:00 § 164 Keskusvaalilautakunnan vaali 1:47:04 § 165 Edustajien nimeäminen Pirkanmaan liiton kuntien edustajainkokoukseen 1:48:51 § 166 Kaupunginvaltuuston kokousaikatauluehdotus vuodelle 2017 1:49:07 § 167 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen vuonna 2017 1:49:25 § 168 Valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet 1:49:43 § 169 Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteet 1:51:39 § 170 Valtuustoaloitteet kokouksessa