2017-06-19 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

SUORA LINKKI

0:06:21 § 172 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 0:07:17 § 173 Pöytäkirjan tarkastus 0:08:03 § 174 Läsnäolo- ja puheoikeudet 0:08:39 § 175 Tiedoksi merkittävät asiat 0:10:00 § 176 Inhimillinen ja vetovoimainen Tampere -pormestariohjelma vuosille 2017–2021 2:49:42 § 177 Sara Hildénin taidemuseon johtokunnan vaali 2:51:45 § 178 Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunnan vaali 2:53:09 § 179 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnan vaali 2:54:34 § 180 Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen johtokunnan vaali 2:55:56 § 181 Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan vaali 2:57:17 § 182 Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan vaali 2:58:39 § 183 Pirkanmaan käräjäoikeuden lautamiesten vaali 5:41:15 § 184 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali 5:43:06 § 185 Edustajien nimeäminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon 5:44:03 § 186 Edustajien nimeäminen Sisä-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukuntaan 5:44:58 § 187 Tampereen Vuokratalosäätiön hallituksen jäsenten valitseminen toimikaudeksi 2017-2020 5:47:25 § 188 Asemakaava nro 8559, Linnainmaa, Kotipellonkatu, Linnainmaankatu, uusi asuinalue ja tonttien jakaminen 5:48:08 § 189 Asemakaava nro 8617, Koivistonkylä - Ilokkaanpuisto, Nirva - Hylliniitynkatu ja Hylliniitynpuisto, täydennysrakentaminen 5:48:39 § 190 Kotkanrannan ranta-asemakaava, tila Kotkanranta 837-711-2-73 - Kiinteistö Oy Tampereen Kotkanniementie 113 sekä Peltomaa Janne ja Heidi 5:49:22 § 191 Valtuustoaloite koskien lastensuojelun keinoja puuttua huoltokiusaamiseen ja vieraannuttamiseen - Sirkkaliisa Virtanen ym. 5:49:54 § 192 Valtuustoaloite sosiaalisen raportoinnin aloittamiseksi Tampereella - Jari Heinonen ym. 5:50:15 § 193 Valtuustoaloite päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemiseksi - Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä 5:50:39 § 194 Valtuustoaloite kaupungin toimenpiteiksi yhdenvertaisuuslain esteettömyystavoitteiden viemiseksi yrityksiin - Tampereen vihreä valtuustoryhmä 5:51:04 § 195 Valtuustoaloite Tampereen rakennushankkeiden aikataulujen ja liikenteen muutosten saattaminen kaikkien tietoon - Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmä 5:51:32 § 196 Valtuustoaloite pusikoitumisen torjumiseksi Tampereen kaupungissa - Jari Niemelä ym. 5:51:50 § 197 Valtuustoaloite sääolosuhteiden huomioimiseksi uimalaiturien portaiden poistamisessa ja vuoropysäköinnin aikataulutuksessa - Anne Liimola ym. 5:52:14 § 198 Valtuustoaloite Tove Jansson -nimikkopuiston perustamiseksi Tampere-talon läheisyyteen - Aila Dündar-Järvinen 5:52:55 § 199 Valtuustoaloite ajonopeuksien alentamiseksi Tampereen keskustassa ja asuinalueilla - Tampereen vihreä valtuustoryhmä 5:53:14 § 200 Valtuustoaloite Hämeenkadun itäpään avaamiseksi liikenteelle yöaikaan - Seppo Silvennoinen 5:53:33 § 201 Valtuustoaloite liikenteen sujuvoittamiseksi - Keskustan Tampereen valtuustoryhmä 5:53:52 § 202 Valtuustoaloite selvityksen tekemiseksi Viistokadun palauttamiseksi ratikan rakentamisen ajaksi - Aila Dündar-Järvinen 5:54:28 § 203 Valtuustoaloite Tesoman lähijunaseisakkeen rakentamisen nopeuttamiseksi - Terhi Kiemunki 5:54:57 § 204 Valtuustoaloitteet kokouksessa