2017-09-11 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

§ 237 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus § 238 Pöytäkirjan tarkastus § 239 Läsnäolo- ja puheoikeudet § 240 Tiedoksi merkittävät asiat § 241 Eron myöntäminen sivistys- ja kulttuurilautakunnan varajäsenyydestä - Tervo Anne § 242 Edustajien nimeäminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon § 243 Kaupunginvaltuuston kokousaikatauluehdotus vuodelle 2018 § 244 Takauksen myöntäminen Tampereen Vuokratalosäätiölle § 245 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös kunnallisasiaa koskevassa valituksessa § 246 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnallisasiaa koskevassa valituksessa, Tampereen Kansi ja Areena § 247 Korkeimman hallinto-oikeiden päätös asemakaavaa nro 8600 koskevassa asiassa § 248 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös täytäntöönpanon kieltämistä koskevaan valitukseen,Tampereen raitiotien toteutuspäätös § 249 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös kunnallisasiaa koskevaan valitukseen § 250 Valtuustoaloite paikallisuutta suosivien hankintakriteerien ja pisteytysten käyttöönottamiseksi ja vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien huomioimiseksi ym. - Tampereen vihreä valtuustoryhmä § 251 Valtuustoaloite valtuuston julkisten iltakoulujen ja kuntalaistilaisuuksien järjestämiseksi koskien Tampereen kaupungin yhtiöitä - Aila Dündar-Järvinen § 252 Valtuustoaloite reaaliaikaisen tiedon tuomiseksi valtuustolle koskien ratikan ja muiden kalliiden hankkeiden ja investointien kustannusten kehitystä - Aila Dündar-Järvinen § 253 Valtuustoaloite ikäihmisten vaikuttamisen mahdollisuuksista vanhusneuvostossa -Tampereen Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä § 254 Valtuustoaloite kunnallisten toimielinten nimien muuttamiseksi selkokielisemmiksi - Satu Hassi ym. § 255 Valtuustoaloitteet kokouksessa § 257 Tampereen kaupungin edustajien valitseminen vuoden 2017 kuntapäiville (jatkopykälä)

SUORA LINKKI

Facebook Twitter Whatsapp