2017-09-11 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

SUORA LINKKI

0:02:44 § 237 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 0:05:21 § 238 Pöytäkirjan tarkastus 0:06:16 § 239 Läsnäolo- ja puheoikeudet 0:06:51 § 240 Tiedoksi merkittävät asiat 0:08:30 § 241 Eron myöntäminen sivistys- ja kulttuurilautakunnan varajäsenyydestä - Tervo Anne 0:09:22 § 242 Edustajien nimeäminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon 0:10:05 § 243 Kaupunginvaltuuston kokousaikatauluehdotus vuodelle 2018 0:10:25 § 244 Takauksen myöntäminen Tampereen Vuokratalosäätiölle 0:10:43 § 245 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös kunnallisasiaa koskevassa valituksessa 0:11:00 § 246 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnallisasiaa koskevassa valituksessa, Tampereen Kansi ja Areena 0:18:30 § 247 Korkeimman hallinto-oikeiden päätös asemakaavaa nro 8600 koskevassa asiassa 0:18:52 § 248 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös täytäntöönpanon kieltämistä koskevaan valitukseen,Tampereen raitiotien toteutuspäätös 0:19:10 § 249 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös kunnallisasiaa koskevaan valitukseen 0:19:26 § 250 Valtuustoaloite paikallisuutta suosivien hankintakriteerien ja pisteytysten käyttöönottamiseksi ja vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien huomioimiseksi ym. - Tampereen vihreä valtuustoryhmä 0:27:33 § 251 Valtuustoaloite valtuuston julkisten iltakoulujen ja kuntalaistilaisuuksien järjestämiseksi koskien Tampereen kaupungin yhtiöitä - Aila Dündar-Järvinen 1:00:58 § 252 Valtuustoaloite reaaliaikaisen tiedon tuomiseksi valtuustolle koskien ratikan ja muiden kalliiden hankkeiden ja investointien kustannusten kehitystä - Aila Dündar-Järvinen 1:29:44 § 253 Valtuustoaloite ikäihmisten vaikuttamisen mahdollisuuksista vanhusneuvostossa -Tampereen Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä 1:33:42 § 254 Valtuustoaloite kunnallisten toimielinten nimien muuttamiseksi selkokielisemmiksi - Satu Hassi ym. 1:41:25 § 255 Valtuustoaloitteet kokouksessa 1:46:10 § 257 Tampereen kaupungin edustajien valitseminen vuoden 2017 kuntapäiville (jatkopykälä)