2018-05-21 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

SUORA LINKKI

0:09:51 § 90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 0:11:11 § 91 Pöytäkirjan tarkastus 0:11:55 § 92 Läsnäolo- ja puheoikeus 0:12:20 § 93 Tiedoksi merkittävät asiat 0:14:59 § 94 Sosiaali- ja terveyslautakunnan täydennysvaali 0:15:39 § 95 Alueellisen jätehuoltolautakunnan täydennysvaali 0:16:36 § 96 Tampereen Voimia Liikelaitoksen yhtiöittäminen ja Pirkanmaan Voimia Oy:n perustaminen yhdessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa 0:17:10 § 97 Monetra Oy:n perustaminen ja Monetra Pirkanmaa Oy:n suunnattuun osakeantiin osallistuminen 0:17:31 § 98 Luottamushenkilöiden palkkioista sekä pormestarin ja apulaispormestarien palkasta päättäminen 0:39:06 § 99 Asemakaava nro 8642, Härmälä, Lättähatunkatu 1 0:39:23 § 100 Valtuustoaloite luottamushenkilöiden sähköpostikäytäntöjen järkeistämiseksi - kaikki valtuustoryhmät 0:39:40 § 101 Valtuustoaloite täyteen työaikaan palaamiseksi Tampereen kaupungilla toimistotöissä, aika on ajanut ohi 6 h 45 min. työpäivien - Antti Ivanoff ym. 0:46:21 § 102 Valtuustoaloite sähköisen asioinnin aiheuttaman eriarvoisuuden torjumiseksi - Keskustan Tampereen valtuustoryhmä 0:46:37 § 103 Valtuustoaloite palvelualoitteen käyttöönottamiseksi Tampereen kaupungissa - Petri Rajala ym 1:17:56 § 104 Valtuustoaloite fysioterapeuttien ottamiseksi osaksi kouluterveydenhuoltoa - Tampereen vihreä valtuustoryhmä 1:23:26 § 105 Valtuustoaloite tontinvuokrien kertakorotusten rajaamiseksi - Tampereen Keskustan valtuustoryhmä 1:23:45 § 106 Valtuustoaloite puunkaatojen tarjoamiseksi Pirkanmaan pelastuslaitoksen harjoituskäyttöön kaupungin alueilla - Kirsi Kaivonen 1:26:23 § 107 Valtuustoaloitteet kokouksessa