2018-06-18 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

§ 115 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus § 116 Pöytäkirjan tarkastus § 117 Läsnäolo- ja puheoikeus § 118 Tiedoksi merkittävät asiat § 119 Kalle Hyötysen valtuutetun luottamustoimen toteaminen päättyneeksi § 120 Yhdyskuntalautakunnan täydennysvaali § 121 Elinvoima- ja osaamislautakunnan täydennysvaali § 122 Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017 § 123 Tampereen kaupungin vuoden 2017 tilinpäätös § 124 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2018 § 125 Tampereen kaupungin lausunto maakunta- ja sote-uudistuksesta § 126 Osaamisvientiyhtiö Education Tampere Oy:n perustaminen § 127 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n osakeantiin osallistuminen § 128 Tampereen Savuttoman verkoston aloite Savuton Kunta -ohjelmaan liittymisestä § 129 Kestävä Tampere 2030 - kohti hiilineutraalia kaupunkia -linjausten hyväksyminen § 130 Tontin 837-113-198-3 myyminen Sponda Oyj:lle perustettavan yhtiön lukuun § 131 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös asemakaavaa nro 8570 koskevassa asiassa § 132 Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 8189, Myllypuro, VT-3 länsipuoli, Kolmenkulman työpaikka-alueen toinen osa § 133 Asemakaava nro 8569, XXI (Petsamo), osa puisto- ja katualuetta, Kaupinkatu 30, Saukonpuiston koulun laajentaminen § 134 Valtuustoaloite Tipotien ja Linnainmaan terveysasemien uuden toimintamallin kehittämiseksi, tiedotuksen lisäämiseksi ja auditoinnista - Aila Dündar-Järvinen § 135 Valtuustoaloite pinkin värin ottamiseksi raitiotien värivaihtoehdoksi - Minna Minkkinen, Sanna Marin ja Jaakko Mustakallio ym. § 136 Valtuustoaloitteet kokouksessa § 138 Tampereen kaupungin tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen 2017

SUORA LINKKI

Facebook Twitter Whatsapp