2018-06-18 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

SUORA LINKKI

0:07:17 § 115 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 0:08:16 § 116 Pöytäkirjan tarkastus 0:08:59 § 117 Läsnäolo- ja puheoikeus 0:10:23 § 118 Tiedoksi merkittävät asiat 0:14:48 § 119 Kalle Hyötysen valtuutetun luottamustoimen toteaminen päättyneeksi 0:15:16 § 120 Yhdyskuntalautakunnan täydennysvaali 0:16:01 § 121 Elinvoima- ja osaamislautakunnan täydennysvaali 0:16:34 § 122 Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017 2:20:03 § 123 Tampereen kaupungin vuoden 2017 tilinpäätös 2:20:29 § 124 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2018 3:52:50 § 125 Tampereen kaupungin lausunto maakunta- ja sote-uudistuksesta 6:08:59 § 126 Osaamisvientiyhtiö Education Tampere Oy:n perustaminen 6:12:24 § 127 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n osakeantiin osallistuminen 6:12:44 § 128 Tampereen Savuttoman verkoston aloite Savuton Kunta -ohjelmaan liittymisestä 6:13:02 § 129 Kestävä Tampere 2030 - kohti hiilineutraalia kaupunkia -linjausten hyväksyminen 6:32:12 § 130 Tontin 837-113-198-3 myyminen Sponda Oyj:lle perustettavan yhtiön lukuun 6:32:35 § 131 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös asemakaavaa nro 8570 koskevassa asiassa 6:32:51 § 132 Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 8189, Myllypuro, VT-3 länsipuoli, Kolmenkulman työpaikka-alueen toinen osa 6:33:10 § 133 Asemakaava nro 8569, XXI (Petsamo), osa puisto- ja katualuetta, Kaupinkatu 30, Saukonpuiston koulun laajentaminen 6:33:31 § 134 Valtuustoaloite Tipotien ja Linnainmaan terveysasemien uuden toimintamallin kehittämiseksi, tiedotuksen lisäämiseksi ja auditoinnista - Aila Dündar-Järvinen 6:34:53 § 135 Valtuustoaloite pinkin värin ottamiseksi raitiotien värivaihtoehdoksi - Minna Minkkinen, Sanna Marin ja Jaakko Mustakallio ym. 6:37:56 § 136 Valtuustoaloitteet kokouksessa 6:41:33 § 138 Tampereen kaupungin tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen 2017