2018-12-17 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

SUORA LINKKI

0:05:50 § 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 0:06:49 § 235 Pöytäkirjan tarkastus 0:08:17 § 236 Läsnäolo- ja puheoikeudet 0:08:37 § 237 Tiedoksi merkittävät asiat 0:10:42 § 238 Hallintosäännön muuttaminen 0:14:13 § 239 Tarkastuslautakunnan täydennysvaali 0:14:59 § 240 Varavaltuutetun luottamustoimen päättyminen 0:15:27 § 241 Yhdyskuntalautakunnan varajäsenen luottamustoimen päättyminen ja täydennysvaali 0:16:09 § 242 Eron myöntäminen Tampereen kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajalle luottamustoimesta ja täydennysvaali 0:17:22 § 243 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 0:17:38 § 244 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös asemakaavaa nro 8568 koskevassa asiassa 0:18:10 § 245 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös koskien valitusta muutoksista vuoden 2016 talousarvioon 0:18:29 § 246 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös valitukseen koskien raitiotien osan 1 toteuttamista 0:19:30 § 247 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös koskien asemakaavaa, kaava nro 8521 0:19:47 § 248 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös valitukseen koskien kaavaa nro 8617, Koivistonkylä-Ilokkaanpuisto, Nirva 0:20:08 § 249 Asemakaava nro 8550, Olkahinen, Jenseninkatu 29, 31 ja 33 sekä katu, virkistys- ja vesialueen osat 0:20:31 § 250 Asemakaava nro 8664, XV (Tammela), Kullervonkatu 5 0:56:43 § 251 Valtuustoaloite tamperelaisten sähköisten palveluiden keräämiseksi yhteen + Mobiiliratkaisu "TampereNow" - Antti Ivanoff ym. 1:09:24 § 252 Valtuustoaloite toisen asteen opiskelijoiden opiskelun helpottamiseksi - Ulla-Leena Alppi ym. 1:37:04 § 253 Valtuustoaloitteet kokouksessa