2019-05-20 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

SUORA LINKKI

0:07:56 § 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 0:08:56 § 62 Pöytäkirjan tarkastus 0:10:31 § 63 Läsnäolo- ja puheoikeus 0:10:53 § 64 Tiedoksi merkittävät asiat 0:12:06 § 65 Keskusvaalilautakunnan päätös varavaltuutetun määräämisestä Kansalliselle Kokoomukselle 0:12:28 § 66 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 0:16:57 § 67 Kaupunginhallituksen vaali toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 0:19:26 § 68 Sosiaali- ja terveyslautakunnan vaali toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 0:21:31 § 69 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vaali toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 0:23:21 § 70 Elinvoima- ja osaamislautakunnan vaali toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 0:25:36 § 71 Asunto- ja kiinteistölautakunnan vaali toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 0:27:07 § 72 Yhdyskuntalautakunnan vaali toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 0:28:40 § 73 Alueellisen jätehuoltolautakunnan vaali toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 0:36:44 § 74 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vaali toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 0:37:59 § 75 Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunnan vaali toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 0:39:28 § 76 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnan vaali toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 0:41:04 § 77 Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan vaali toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 0:42:45 § 78 Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018 3:39:31 § 79 Tampereen kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen 3:39:56 § 80 Ammatillisen toisen asteen kaupallisen koulutuksen stipendirahaston sääntöjen päivittäminen 3:40:13 § 81 Kurun normaalimetsäoppilaitoksen stipendirahaston sääntöjen päivittäminen 3:40:29 § 82 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet