2019-05-20 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

§ 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus § 62 Pöytäkirjan tarkastus § 63 Läsnäolo- ja puheoikeus § 64 Tiedoksi merkittävät asiat § 65 Keskusvaalilautakunnan päätös varavaltuutetun määräämisestä Kansalliselle Kokoomukselle § 66 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 § 67 Kaupunginhallituksen vaali toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 § 68 Sosiaali- ja terveyslautakunnan vaali toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 § 69 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vaali toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 § 70 Elinvoima- ja osaamislautakunnan vaali toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 § 71 Asunto- ja kiinteistölautakunnan vaali toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 § 72 Yhdyskuntalautakunnan vaali toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 § 73 Alueellisen jätehuoltolautakunnan vaali toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 § 74 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vaali toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 § 75 Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunnan vaali toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 § 76 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnan vaali toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 § 77 Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan vaali toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 § 78 Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018 § 79 Tampereen kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen § 80 Ammatillisen toisen asteen kaupallisen koulutuksen stipendirahaston sääntöjen päivittäminen § 81 Kurun normaalimetsäoppilaitoksen stipendirahaston sääntöjen päivittäminen § 82 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet

SUORA LINKKI

Facebook Twitter Whatsapp