2019-06-17 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

SUORA LINKKI

0:09:19 § 84 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 0:10:16 § 85 Pöytäkirjan tarkastus 0:11:05 § 86 Läsnäolo- ja puheoikeudet 0:12:25 § 87 Tiedoksi merkittävät asiat 0:14:44 § 88 Keskusvaalilautakunnan päätös varavaltuutetun määräämisestä Kansalliselle Kokoomukselle 0:14:59 § 89 Pirkanmaan käräjäoikeuden lautamiehen luottamustoimen päättyminen ja lautamiehen vaali 0:15:32 § 90 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2019 0:15:49 § 91 Tampereen Infra Oy:n perustaminen ja työnjako kaupungin kanssa 1:08:57 § 92 Tampereen kaupungin koulutuspoliittinen ohjelma vuosille 2019 - 2025 2:23:25 § 93 Asemakaava nro 8637, Ojala I, Juvela (583) ja Ojalankylä (723) 2:26:45 § 94 Asemakaava nro 8690, XVI (Tammela), Tammelan puistokatu 31–33, täydennysrakentaminen 2:27:05 § 95 Asemakaava nro 8489, Iskun ja Tampere Areenan tontit sekä katuyhteyden muodostaminen 2:30:59 § 96 Valtuustoaloite professori Väinö Voionmaan syntymästä 150 vuotta - juhlistamiseksi ja muistamiseksi - Jukka Gustafsson ym. 2:34:07 § 97 Valtuustoaloite skeittilukion ja skeittiammattikoulun selvittämiseksi - Juhana Suoniemi ja Pekka Salmi 2:35:50 § 98 Valtuustoaloite yleisten grillauspaikkojen saamiseksi puistoihin - Minna Minkkinen ym. 2:51:17 § 99 Valtuustoaloite painonappien poistamiseksi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden väyliltä - Juhana Suoniemi 3:29:38 § 100 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet 3:30:06 § 102 Vuoden 2017 vastuuvapauden myöntäminen (lisäpykälä)