2019-09-16 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

SUORA LINKKI

0:05:05 § 126 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 0:06:05 § 127 Pöytäkirjan tarkastus 0:06:56 § 128 Läsnäolo- ja puheoikeudet 0:08:21 § 129 Tiedoksi merkittävät asiat 0:09:06 § 147 Valtuutetun luottamustoimen päättyminen (lisäpykälä) 0:11:14 § 148 Elinvoima- ja osaamislautakunnan sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan apulaispormestarin luottamustoimen päättyminen sekä apulaispormestarin vaali (lisäpykälä) 0:22:45 § 130 Valtuutetun mahdollinen pidättäminen luottamustoimesta (Kuntalaki 86 § 1 mom.) 0:45:32 § 131 Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmän varavaltuutetun luottamustoimen päättyminen 0:47:22 § 132 Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän varavaltuutetun luottamustoimen päättyminen 0:48:15 § 134 Tarkastuslautakunnan jäsenen luottamustoimen päättyminen sekä täydennysvaali 0:48:50 § 135 Eron myöntäminen alueellisen jätehuoltolautakunnan jäsenelle luottamustoimesta sekä täydennysvaali 0:51:46 § 133 Alueellisen jätehuoltolautakunnan varajäsenen luottamustoimen päättyminen sekä täydennysvaali 0:52:38 § 136 Eron myöntäminen asunto- ja kiinteistölautakunnan jäsenelle luottamustoimesta sekä täydennysvaali 0:53:28 § 137 Valtuuston kokousaikatauluehdotus vuodelle 2020 0:53:51 § 138 Inhimillinen ja vetovoimainen Tampere -pormestariohjelman 2017-2021 päivitys 2:17:30 § 139 Tampereen kaupungin hallintosäännön muuttaminen 2:19:24 § 140 Tampereen kaupungin rahoituksen ja sijoitustoiminnan periaatteet 2:37:15 § 141 Valtuustoaloite vertailevan terveystutkimuksen tilaamiseksi ja rahoittamiseksi Asunto Oy Perkiönkatu kymmenessä asunnossa asuneiden asukkaiden terveyden muutoksista - Aarne Raevaara 2:39:32 § 142 Valtuustoaloite sukupuolivaikutusten arviointimenettelyn käynnistämiseksi liikuntatoimessa - Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmä 2:40:13 § 143 Valtuustoaloite selvityksen tekemiseksi vanhuspalveluiden tilasta Tampereella - Aila Dündar-Järvinen 3:38:44 § 144 Valtuustoaloite valtuutettujen aktiivisuusrekisterin perustamiseksi Tampereen kaupungin sivuille - Aila Dündar-Järvinen 3:46:59 § 145 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet