2019-09-16 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

§ 126 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus § 127 Pöytäkirjan tarkastus § 128 Läsnäolo- ja puheoikeudet § 129 Tiedoksi merkittävät asiat § 147 Valtuutetun luottamustoimen päättyminen (lisäpykälä) § 148 Elinvoima- ja osaamislautakunnan sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan apulaispormestarin luottamustoimen päättyminen sekä apulaispormestarin vaali (lisäpykälä) § 130 Valtuutetun mahdollinen pidättäminen luottamustoimesta (Kuntalaki 86 § 1 mom.) § 131 Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmän varavaltuutetun luottamustoimen päättyminen § 132 Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän varavaltuutetun luottamustoimen päättyminen § 134 Tarkastuslautakunnan jäsenen luottamustoimen päättyminen sekä täydennysvaali § 135 Eron myöntäminen alueellisen jätehuoltolautakunnan jäsenelle luottamustoimesta sekä täydennysvaali § 133 Alueellisen jätehuoltolautakunnan varajäsenen luottamustoimen päättyminen sekä täydennysvaali § 136 Eron myöntäminen asunto- ja kiinteistölautakunnan jäsenelle luottamustoimesta sekä täydennysvaali § 137 Valtuuston kokousaikatauluehdotus vuodelle 2020 § 138 Inhimillinen ja vetovoimainen Tampere -pormestariohjelman 2017-2021 päivitys § 139 Tampereen kaupungin hallintosäännön muuttaminen § 140 Tampereen kaupungin rahoituksen ja sijoitustoiminnan periaatteet § 141 Valtuustoaloite vertailevan terveystutkimuksen tilaamiseksi ja rahoittamiseksi Asunto Oy Perkiönkatu kymmenessä asunnossa asuneiden asukkaiden terveyden muutoksista - Aarne Raevaara § 142 Valtuustoaloite sukupuolivaikutusten arviointimenettelyn käynnistämiseksi liikuntatoimessa - Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmä § 143 Valtuustoaloite selvityksen tekemiseksi vanhuspalveluiden tilasta Tampereella - Aila Dündar-Järvinen § 144 Valtuustoaloite valtuutettujen aktiivisuusrekisterin perustamiseksi Tampereen kaupungin sivuille - Aila Dündar-Järvinen § 145 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet

SUORA LINKKI

Facebook Twitter Whatsapp