2019-11-25 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

§ 180 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus § 181 Pöytäkirjan tarkastus § 182 Läsnäolo- ja puheoikeus § 183 Tiedoksi merkittävät asiat § 184 Keskusvaalilautakunnan päätös varavaltuutetun määräämisestä Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmälle § 185 Keskusvaalilautakunnan päätös varavaltuutetun määräämisestä Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmälle § 186 Keskusvaalilautakunnan päätös varavaltuutetun määräämisestä Tampereen vihreälle valtuustoryhmälle § 187 Eron myöntäminen asunto- ja kiinteistölautakunnan jäsenelle sekä täydennysvaali § 188 Raitiotien rakentaminen Hatanpään valtatielle välille Koskipuisto - Tampereen valtatie § 189 Tampereen kaupungin tytäryhteisöjen konserniohje § 190 Määrärahan osoittaminen A. R. Winterin muistosäätiön rahastosta Tampereen Ratikan taide - Vuohenojan maisemateoksen toteutukseen § 191 Asuntotontin 837-109-990-4 myyminen OP Tonttirahasto Ky:lle § 192 Asuntotontin 837-109-990-5 myyminen X-Group Asunnot Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun § 193 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös asemakaavaa nro 8644 koskevassa asiassa § 194 Valtuustoaloite sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotusten vaikutusten seurannasta ja toimenpiteistä, joilla ehkäistään vähävaraisten maksuvaikeuksia - Ulla-Leena Alppi ym. § 195 Valtuustoaloite koulujen kahdeksan aamuista luopumiseksi - Aila Dündar-Järvinen § 196 Valtuustoaloite tamperelaisen ilmasto-oppaan laatimiseksi - Tampereen vihreä valtuustoryhmä § 197 Valtuustoaloite selvityksen käynnistämiseksi seudullisesta vesihuolto-organisaatiosta - Esa Kanerva § 198 Valtuustoaloite köyhyysoppaan saamiseksi Tampereelle - Mikko Aaltonen ym. § 199 Valtuustoaloite hiilineutraali kaupunki -tavoitteen arvioimiseksi Tekeekö Tampere ilmaston nimissä politiikkaa, joka pahentaa tilannetta - Aarne Raevaara § 200 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet

SUORA LINKKI

Facebook Twitter Whatsapp