2019-11-25 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

SUORA LINKKI

0:04:40 § 180 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 0:08:17 § 181 Pöytäkirjan tarkastus 0:09:10 § 182 Läsnäolo- ja puheoikeus 0:09:37 § 183 Tiedoksi merkittävät asiat 0:10:12 § 184 Keskusvaalilautakunnan päätös varavaltuutetun määräämisestä Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmälle 0:10:50 § 185 Keskusvaalilautakunnan päätös varavaltuutetun määräämisestä Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmälle 0:11:08 § 186 Keskusvaalilautakunnan päätös varavaltuutetun määräämisestä Tampereen vihreälle valtuustoryhmälle 0:11:25 § 187 Eron myöntäminen asunto- ja kiinteistölautakunnan jäsenelle sekä täydennysvaali 0:12:00 § 188 Raitiotien rakentaminen Hatanpään valtatielle välille Koskipuisto - Tampereen valtatie 3:29:45 § 189 Tampereen kaupungin tytäryhteisöjen konserniohje 3:31:29 § 190 Määrärahan osoittaminen A. R. Winterin muistosäätiön rahastosta Tampereen Ratikan taide - Vuohenojan maisemateoksen toteutukseen 3:31:50 § 191 Asuntotontin 837-109-990-4 myyminen OP Tonttirahasto Ky:lle 3:32:09 § 192 Asuntotontin 837-109-990-5 myyminen X-Group Asunnot Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 3:32:27 § 193 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös asemakaavaa nro 8644 koskevassa asiassa 3:32:43 § 194 Valtuustoaloite sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotusten vaikutusten seurannasta ja toimenpiteistä, joilla ehkäistään vähävaraisten maksuvaikeuksia - Ulla-Leena Alppi ym. 3:36:45 § 195 Valtuustoaloite koulujen kahdeksan aamuista luopumiseksi - Aila Dündar-Järvinen 5:10:02 § 196 Valtuustoaloite tamperelaisen ilmasto-oppaan laatimiseksi - Tampereen vihreä valtuustoryhmä 5:10:19 § 197 Valtuustoaloite selvityksen käynnistämiseksi seudullisesta vesihuolto-organisaatiosta - Esa Kanerva 5:11:57 § 198 Valtuustoaloite köyhyysoppaan saamiseksi Tampereelle - Mikko Aaltonen ym. 5:17:14 § 199 Valtuustoaloite hiilineutraali kaupunki -tavoitteen arvioimiseksi Tekeekö Tampere ilmaston nimissä politiikkaa, joka pahentaa tilannetta - Aarne Raevaara 5:26:42 § 200 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet