2020-06-15 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

SUORA LINKKI

0:12:48 § 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 0:13:42 § 71 Pöytäkirjan tarkastus 0:14:54 § 72 Läsnäolo- ja puheoikeus 0:15:24 § 73 Tiedoksi merkittävät asiat 0:17:04 § 74 Eron myöntäminen Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnan varajäsenelle sekä täydennysvaali 0:18:09 § 75 Pirkanmaan käräjäoikeuden lautamiehen valitseminen 0:19:11 § 76 Tampereen kaupungin edustajan nimeäminen Sisä-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukuntaan 0:19:48 § 77 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2020 2:01:28 § 78 Ammatillista koulutusta koskevan yhteistoiminta-alueen sopimuksen hyväksyminen 2:01:46 § 79 Hallintosäännön muuttaminen 2:02:00 § 80 Asemakaava nro 8769, Lielahti, Santalahti, Järvikaupungin raitiotiekaava 3:01:17 § 81 Asemakaava nro 8770, Lielahti, Hiedanrannan keskustan raitiotiekaava 3:23:18 § 82 Valtuustoaloite biokaasukäyttöisten autojen hankkimiseksi kaupungin käyttöön - Lassi Kaleva ym. 3:37:39 § 83 Valtuustoaloite istuimien ja penkkien saamiseksi puistoihin - Leena Rauhala ym. 3:54:23 § 84 Valtuustoaloite eteläisen Tampereen ulkoilumahdollisuuksien kehittämiseksi - Ari Wigelius ym. 3:59:19 § 85 Valtuustoaloite Åkerlundinkadun liikenneturvallisuuden parantamiseksi - Milka Hanhela ym. 4:00:58 § 86 Valtuustoaloite hulevesimaksun muuttamiseksi yleisestä veronluontoisesta maksusta aiheuttamisperiaatteen mukaiseksi - Aarne Raevaara 4:10:06 § 87 Valtuustoaloite Tampereen kaupungin kotihoidon työntekijöiden aseman parantamiseksi ja asiakkaiden laadukkaan hoidon turvaamiseksi - Aila Dündar-Järvinen 4:43:39 § 88 Valtuustoaloite lasten ja nuorten osallisuuden lisäämiseksi päiväkotien, koulujen ja lähiliikuntapaikkojen ja leikkipuistojen suunnittelussa - Anne Liimola ym. 4:51:06 § 89 Valtuustoaloite metsittämiseen soveltuvien alueiden kartoittamiseksi Tampereella - Ilkka Porttikivi ym. 4:54:41 § 90 Valtuustoaloite aluehallintoviranomaisen esityksen mukaisten lasten läsnäolokertoimien käyttöönottamiseksi varhaiskasvatuksessa - Anne Liimola ym. 4:59:20 § 91 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet