2020-10-19 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

SUORA LINKKI

0:14:35 § 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 0:15:33 § 123 Pöytäkirjan tarkastus 0:17:00 § 124 Läsnäolo- ja puheoikeus 0:18:43 § 125 Tiedoksi merkittävät asiat 0:21:08 § 126 Valtuuston pöytäkirjanpitäjien määrääminen 0:21:39 § 127 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan täydennysvaali 0:22:31 § 128 Eron myöntäminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen 0:23:15 § 129 Kaupunginhallituksen vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessaan vuodelta 2019 esittämiin huomioihin 0:59:21 § 130 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2020 0:59:40 § 131 Tarkastuslautakunnan arviointiraportti Tampereen toiminnan ja talouden toteutumisesta 8/2020 0:59:59 § 132 Muutokset vuoden 2020 talousarvioon 1:00:16 § 133 Raitiotien osan 2 Pyynikintori - Lentävänniemi investointipäätös 5:24:49 § 134 Seuturaitiotien varaukset Tampereen alueella 5:59:34 § 135 Hiedanrannan yhtiömalli, pääomitus ja apporttiomaisuuden luovutus 6:07:01 § 136 Pirkanmaan pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 6:07:45 § 137 Hallintosäännön liitteenä olevan Pirkanmaan pelastustoimen johtosäännön muuttaminen 6:08:03 § 138 Asemakaava nro 8668, Hervanta, pysäköintialue asumisen sekä liike- ja sosiaalitoimen käyttöön 6:45:09 § 139 Asemakaava nro 8704, Kaleva, Hippostalo, käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden lisääminen 6:45:56 § 140 Valtuustoaloite kotikaupunkimme roskaamisen vähentämiseksi - Riitta Ollila 6:47:26 § 141 Valtuustoaloite Kauppi-Niihaman metsien suojelemiseksi - Pekka Salmi ym. 6:47:47 § 142 Valtuustoaloite lukutaidon vahvistamiseksi teatterin ja draaman keinoin Tampereelle - Sofia Vikman ym. 6:48:08 § 143 Valtuustoaloite Suomen EM-otteluiden näyttämiseksi järkyttävän isolta screeniltä Tampereella - Jouni Markkanen ym. 6:48:32 § 144 Valtuustoaloite kuntalain mahdollistamien sähköisten kokousten ja sähköisen päätöksentekomenettelyn käyttöönottamiseksi kaupungin toimielimissä - Petri Rajala ym. 6:48:54 § 145 Valtuustoaloite Tampereen ilmastovahdin perustamiseksi - Jaakko Mustakallio ja Oras Tynkkynen ym. 6:49:13 § 146 Valtuustoaloite uusien koulujen rakentamiseksi - Riitta Ollila ja Jouni Ovaska 6:49:34 § 147 Valtuustoaloite Tampereen kaupunginvaltuuston jalkautumiseksi erityisesti kaupungin palvelutuotanto-, suunnittelu- ja investointikohteisiin - Aila Dündar-Järvinen 6:49:56 § 148 Valtuustoaloite satamajärjestyksen päivittämiseksi ja satamapäällikön irtisanomisen perumiseksi - Lassi Kaleva 6:50:17 § 149 Valtuustoaloite kirsikkapuupuiston perustamiseksi Tampereelle - Jaakko Mustakallio ym. 6:50:37 § 150 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet