2020-11-23 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

SUORA LINKKI

0:16:48 § 160 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 0:17:46 § 161 Pöytäkirjan tarkastus 0:19:11 § 162 Läsnäolo- ja puheoikeus 0:20:11 § 163 Tiedoksi merkittävät asiat 0:21:11 § 164 Tampereen kaupungin edustajan nimeäminen Sisä-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukuntaan 0:22:27 § 165 Asemakaava nro 8744, XV (Tammela), Pinninkatu 21, täydennysrakentaminen 0:23:09 § 166 Valtuustoaloite kotikaupunkimme roskaamisen vähentämiseksi - Riitta Ollila 0:51:17 § 167 Valtuustoaloite Kauppi-Niihaman metsien suojelemiseksi - Pekka Salmi ym. 1:06:31 § 168 Valtuustoaloite lukutaidon vahvistamiseksi teatterin ja draaman keinoin Tampereelle - Sofia Vikman ym. 1:45:54 § 169 Valtuustoaloite Suomen EM-otteluiden näyttämiseksi järkyttävän isolta screeniltä Tampereella - Jouni Markkanen ym. 1:48:59 § 170 Valtuustoaloite kuntalain mahdollistamien sähköisten kokousten ja sähköisen päätöksentekomenettelyn käyttöönottamiseksi kaupungin toimielimissä - Petri Rajala ym. 1:52:01 § 171 Valtuustoaloite Tampereen ilmastovahdin perustamiseksi - Jaakko Mustakallio ja Oras Tynkkynen ym. 1:53:09 § 172 Valtuustoaloite uusien koulujen rakentamiseksi - Riitta Ollila ja Jouni Ovaska 2:12:50 § 173 Valtuustoaloite Tampereen kaupunginvaltuuston jalkautumiseksi erityisesti kaupungin palvelutuotanto-, suunnittelu- ja investointikohteisiin - Aila Dündar-Järvinen 2:16:33 § 174 Valtuustoaloite satamajärjestyksen päivittämiseksi ja satamapäällikön irtisanomisen perumiseksi - Lassi Kaleva 2:39:39 § 175 Valtuustoaloite kirsikkapuupuiston perustamiseksi Tampereelle - Jaakko Mustakallio ym. 4:08:08 § 176 Valtuustoaloite kevyen liikenteen alikulkutunneleiden avaamiseksi graffititaiteelle - Noora Tapio ym. 4:54:25 § 177 Valtuustoaloite digitalisaatiokehityksen johtamisesta Tampereen kaupungissa - Kalle Kiili ja Jouni Markkanen ym. 5:18:41 § 178 Valtuustoaloite maata pitkin matkustamisen mahdollistamiseksi henkilökunnalle ja luottamushenkilöille - Sinikka Torkkola ym. 5:20:35 § 179 Valtuustoaloite tavara-aseman siirtämisestä luopumiseksi - Aarne Raevaara 5:21:19 § 180 Valtuustoaloite ilmastonmuutoksen vaikutusten huomioimisesta liikunnan edistämiseksi - Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä 5:21:50 § 181 Valtuustoaloite lähijunaliikennöintiin panostamiseksi joukkoliikenneratkaisuissa ja lähijunapysäkkien varmistamiseksi ym. - Lassi Kaleva 5:22:16 § 182 Valtuustoaloite palstaviljelyalueiden lisäämiseksi ja vesipisteiden saamiseksi palstaviljelmille - Ulla-Leena Alppi ym. 5:22:43 § 183 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet