2020-12-14 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

Esityslista

§ 185 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 186 Pöytäkirjan tarkastus
§ 187 Läsnäolo- ja puheoikeus
§ 188 Tiedoksi merkittävät asiat
§ 189 Tampereen kaupungin turvallisuussuunnitelma
§ 190 Työllisyyden edistämisen kuntakokeilua koskevien sopimusten hyväksyminen
§ 191 Tampereen kaupungin sitoutuminen Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeeseen 2021-2027
§ 192 Asemakaava nro 8415, Tahmela, Varalankatu 36, Varalan urheiluopiston alueen kehittäminen
§ 193 Asemakaava nro 8462, XVII (Tulli), Pinninkatu 45 ja 47, käyttötarkoituksen muutos ja täydennysrakentaminen
§ 194 Asemakaava nro 8498, Pohtola, Pohtolankatu 94, Miesmäenpuiston ja Backmaninrinteen virkistysalueiden osittainen muuttaminen asuinkäyttöön
§ 195 Asemakaava nro 8557, II (Tammerkoski), Puutarhakatu 11 sekä Kauppakatu 2 ja 4
§ 196 Valtuustoaloite digitalisaatiokehityksen johtamisesta Tampereen kaupungissa - Kalle Kiili ja Jouni Markkanen ym.
§ 197 Valtuustoaloite maata pitkin matkustamisen mahdollistamiseksi henkilökunnalle ja luottamushenkilöille - Sinikka Torkkola ym.
§ 198 Valtuustoaloite tavara-aseman siirtämisestä luopumiseksi – Aarne Raevaara
§ 199 Valtuustoaloite ilmastonmuutoksen vaikutusten huomioimisesta liikunnan edistämiseksi - Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
§ 200 Valtuustoaloite lähijunaliikennöintiin panostamiseksi joukkoliikenneratkaisuissa ja lähijunapysäkkien varmistamiseksi ym. - Lassi Kaleva
§ 201 Valtuustoaloite palstaviljelyalueiden lisäämiseksi ja vesipisteiden saamiseksi palstaviljelmille - Ulla-Leena Alppi ym.
§ 202 Valtuustoaloite uudenlaisien ratkaisujen etsimiseksi ja kehittämiseksi ikäihmisten asumisen, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn lisäämiseksi - Aila Dündar-Järvinen
§ 203 Valtuustoaloite Nekalan perhepuistohankkeesta luopumiseksi - Ilkka Porttikivi
§ 204 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet
§ 205 Kokousraportit

SUORA LINKKI

0:18:06 § 185 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 0:19:00 § 186 Pöytäkirjan tarkastus 0:22:43 § 187 Läsnäolo- ja puheoikeus 0:23:15 § 188 Tiedoksi merkittävät asiat 0:25:45 § 189 Tampereen kaupungin turvallisuussuunnitelma 2:47:55 § 190 Työllisyyden edistämisen kuntakokeilua koskevien sopimusten hyväksyminen 3:02:53 § 191 Tampereen kaupungin sitoutuminen Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeeseen 2021-2027 3:29:00 § 192 Asemakaava nro 8415, Tahmela, Varalankatu 36, Varalan urheiluopiston alueen kehittäminen 3:29:35 § 193 Asemakaava nro 8462, XVII (Tulli), Pinninkatu 45 ja 47, käyttötarkoituksen muutos ja täydennysrakentaminen 3:32:57 § 194 Asemakaava nro 8498, Pohtola, Pohtolankatu 94, Miesmäenpuiston ja Backmaninrinteen virkistysalueiden osittainen muuttaminen asuinkäyttöön 3:35:37 § 195 Asemakaava nro 8557, II (Tammerkoski), Puutarhakatu 11 sekä Kauppakatu 2 ja 4 3:36:00 § 196 Valtuustoaloite digitalisaatiokehityksen johtamisesta Tampereen kaupungissa - Kalle Kiili ja Jouni Markkanen ym. 3:46:20 § 197 Valtuustoaloite maata pitkin matkustamisen mahdollistamiseksi henkilökunnalle ja luottamushenkilöille - Sinikka Torkkola ym. 3:49:10 § 198 Valtuustoaloite tavara-aseman siirtämisestä luopumiseksi – Aarne Raevaara 3:53:15 § 199 Valtuustoaloite ilmastonmuutoksen vaikutusten huomioimisesta liikunnan edistämiseksi - Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä 4:30:20 § 200 Valtuustoaloite lähijunaliikennöintiin panostamiseksi joukkoliikenneratkaisuissa ja lähijunapysäkkien varmistamiseksi ym. - Lassi Kaleva 5:05:50 § 201 Valtuustoaloite palstaviljelyalueiden lisäämiseksi ja vesipisteiden saamiseksi palstaviljelmille - Ulla-Leena Alppi ym. 5:08:20 § 202 Valtuustoaloite uudenlaisien ratkaisujen etsimiseksi ja kehittämiseksi ikäihmisten asumisen, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn lisäämiseksi - Aila Dündar-Järvinen 5:10:45 § 203 Valtuustoaloite Nekalan perhepuistohankkeesta luopumiseksi - Ilkka Porttikivi 5:22:39 § 204 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet 5:26:46 § 205 Kokousraportit