2021-08-16 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

Esityslista

SUORA LINKKI

0:03:25 § 93 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 0:16:16 § 94 Pöytäkirjan tarkastus 0:17:42 § 95 Läsnäolo- ja puheoikeudet 0:18:13 § 96 Tiedoksi merkittävät asiat 0:18:21 § 97 Valtuuston pöytäkirjanpitäjien määrääminen 0:18:55 § 98 Ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta 0:19:45 § 126 Hallintosäännön muuttaminen (lisäpykälä) 0:20:10 § 99 Valtuuston vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudeksi 2021 - 2025 0:21:10 § 100 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2021 - 2023 0:28:30 § 101 Pormestarin vaali toimikaudeksi 2021 - 2025 0:30:50 § 102 Kaupunginhallituksen vaali toimikaudeksi 2021 - 2023 0:32:45 § 103 Elinvoima- ja osaamislautakunnan sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan apulaispormestarin vaali toimikaudeksi 2021 - 2025 0:35:20 § 104 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan apulaispormestarin vaali toimikaudeksi 2021 - 2025 0:37:04 § 105 Sosiaali- ja terveyslautakunnan apulaispormestarin vaali toimikaudeksi 2021 - 2025 0:39:03 § 106 Yhdyskuntalautakunnan, kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan sekä alueellisen jätehuoltolautakunnan apulaispormestarin vaali toimikaudeksi 2021 - 2025 0:49:40 § 107 Elinvoima- ja osaamislautakunnan vaali toimikaudeksi 2021 - 2023 0:51:40 § 108 Asunto- ja kiinteistölautakunnan vaali toimikaudeksi 2021 - 2023 0:52:53 § 109 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vaali toimikaudeksi 2021 - 2023 0:53:58 § 110 Sosiaali- ja terveyslautakunnan vaali toimikaudeksi 2021 - 2023 0:55:00 § 111 Yhdyskuntalautakunnan vaali toimikaudeksi 2021 - 2023 0:57:00 § 112 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vaali toimikaudeksi 2021 - 2023 0:58:45 § 113 Alueellisen jätehuoltolautakunnan vaali toimikaudeksi 2021 - 2025 0:59:50 § 114 Tarkastuslautakunnan vaali toimikaudeksi 2021 - 2025 1:01:00 § 115 Keskusvaalilautakunnan vaali toimikaudeksi 2021 - 2025 1:02:00 § 116 Sara Hildénin taidemuseon johtokunnan vaali toimikaudeksi 2021 - 2025 1:02:47 § 117 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnan vaali toimikaudeksi 2021 - 2023 1:03:37 § 118 Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan vaali toimikaudeksi 2021 - 2023 1:04:30 § 119 Pirkanmaan käräjäoikeuden lautamiesten vaali toimikaudeksi 2021 - 2025 1:05:17 § 120 Edustajien nimeäminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon toimikaudeksi 2021-2025 1:06:00 § 127 Edustajien nimeäminen Pirkanmaan liiton kuntien edustajainkokoukseen (lisäpykälä) 1:06:45 § 121 Vuoden 2021 kuntavaaleissa valtuutetuiksi valitut ja heidän varajäsenensä 1:09:06 § 122 Valtuuston kokousaikatauluehdotus vuodelle 2021 1:11:45 § 123 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen 1:12:05 § 124 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet 1:13:20 § 125 Kokousraportit