2021-08-23 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

Esityslista

SUORA LINKKI

0:03:10 § 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 0:13:22 § 129 Pöytäkirjan tarkastus 0:14:40 § 130 Läsnäolo- ja puheoikeudet 0:15:21 § 131 Tiedoksi merkittävät asiat 0:16:30 § 132 Eron myöntäminen kaupunginvaltuuston varajäsenen luottamustoimesta 0:16:55 § 133 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali toimikaudeksi 2021 - 2025 0:17:41 § 134 Edustajien nimeäminen Sisä-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukuntaan toimikaudeksi 2021 - 2025 0:18:30 § 135 Tontin 837-116-562-5 myynti S-Pankki Tontti Erikoissijoitusrahastolle 0:18:57 § 136 Ranta-asemakaava Kaustaranjärvi, koskee osin tilaa 837-709-4-2, kaava nro 8795 0:19:30 § 137 Valtuustoaloite kuntavaalien 2021 äänestyspaikat suunniteltava yhteistyössä nuorten kanssa – Noora Tapio ym. 0:22:27 § 138 Valtuustoaloite selvityksen laatimiseksi koululaisten kohtaaman väkivallan ja vainoamisen laajuudesta Tampereella – Veikko Vallin 0:47:07 § 139 Valtuustoaloite uusista toimenpiteistä, käytännöistä ja kiusaamisvilkusta koulukiusaamisen ehkäisemiseksi – Aila Dündar-Järvinen 0:49:27 § 140 Valtuustoaloite korona-toimenpiteiden lapsivaikutusten arvioimiseksi Tampereella - Ari Wigelius ja Inna Rokosa 0:49:53 § 141 Valtuustoaloite kaupunkisoutuveneiden hankkimiseksi Tampereelle - Minna Minkkinen ym. 0:54:42 § 142 Valtuustoaloite tamperelaisen kohteen nimeämiseksi Rosa Emilia Clayn mukaan - Merve Caglayan ym. 0:59:18 § 143 Valtuustoaloite yleisen liikenneturvallisuuden ja jalankulkijoiden turvallisuuden lisäämiseksi - Lassi Kaleva ja Arto Grönroos ym. 1:09:27 § 144 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet 1:13:55 § 145 Kokousraportit 1:14:06 § 146 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vaali toimikaudeksi 2021 - 2023 (lisäpykälä) 1:17:07 § 147 Ihmisten Tampere, mahdollisuuksien kaupunki -pormestariohjelma vuosille 2021-2025 (lisäpykälä)