2021-10-25 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

Esityslista

SUORA LINKKI

0:13:45 § 161 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 0:14:51 § 162 Pöytäkirjan tarkastus 0:16:06 § 163 Läsnäolo- ja puheoikeudet 0:17:17 § 164 Tiedoksi merkittävät asiat 0:18:13 § 165 Eron myöntäminen alueellisen jätehuoltolautakunnan varajäsenyydestä sekä täydennysvaali 0:19:06 § 166 Keskusvaalilautakunnan päätös varavaltuutetun määräämisestä Tampereen vihreälle valtuustoryhmälle 0:19:49 § 167 Valtuuston kokousaikatauluehdotus vuodelle 2022 0:20:14 § 168 Kaupunginhallituksen vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessaan vuodelta 2020 esittämiin huomioihin 0:43:43 § 169 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2021 1:54:15 § 170 Tarkastuslautakunnan arviointiraportti Tampereen toiminnan ja talouden toteutumisesta 8/2021 2:00:27 § 171 Muutokset vuoden 2021 talousarvioon 2:00:49 § 172 Särkänniemen elämysalueen kehittämisen periaatteet 3:12:09 § 173 Asemakaava nro 8689, Kyläojankatu 2 – 6, Messukylän uusi päiväkoti ja koulun laajennus 3:12:38 § 174 Valtuustoaloite itsemurhien ehkäisyohjelman käynnistämiseksi - Kukka Kunnari ym. 3:13:06 § 175 Valtuustoaloite mielenterveys- ja päihdeneuvoston perustamiseksi Tampereelle - Aila Dündar-Järvinen 3:17:05 § 176 Valtuustoaloite ihmiskaupan, hyväksikäytön ja työehtojen polkemisen torjumisen kirjaamiseksi kaupungin hankintaperiaatteisiin - Kukka Kunnari ym. 3:17:33 § 177 Valtuustoaloite vesipuiston sijoittamiseksi Tohloppijärvelle – Pekka Salmi, Juhana Suoniemi ja Petri Rajala 3:18:00 § 178 Valtuustoaloite esteettömän luontopolun ja lintutornin/katselulavan rakentamiseksi Tampereen kaupungin alueelle - Anne Liimola 3:20:18 § 179 Valtuustoaloite sähkölatauspaikkojen edistämissuunnitelman laatimiseksi - Jaakko Mustakallio ja Iiris Suomela 3:32:00 § 180 Valtuustoaloite feministisen kaupunkisuunnittelun periaatteiden käyttöönottamiseksi Tampereella – Juhana Suoniemi 3:32:35 § 181 Valtuustoaloite kiintiöpakolaisten vastaanottamisen keskeyttämiseksi vuonna 2021 – Veikko Vallin 4:46:57 § 182 Valtuustoaloite Näsijärven ja Pyhäjärven täyttämiseksi rakennusmaaksi - Lassi Kaleva 4:47:20 § 183 Valtuustoaloite Eteläpuisto-kadun eteläpuolelle suunnitellun asumisen kaavoituksesta luopumiseksi ym. - Lassi Kaleva 4:48:30 § 184 Valtuustoaloite rakentamisen byrokratian keventämiseksi edes Turun tasolle - Ilkka Sasi ym. 4:53:34 § 185 Valtuustoaloite Tampere ei edistä ruuhkamaksuja tai tietulleja - Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmä 4:54:50 § 186 Valtuustoaloite Tampereen Sähkölaitoksen myynnin valmistelun lopettamiseksi - Aarne Raevaara 5:04:25 § 187 Valtuustoaloite henkilöstön edustajien nimeämiseksi kaupungin omistamien yhtiöiden hallituksiin - Tampereen sosialidemokraattinen valtuustoryhmä 5:04:48 § 188 Valtuustoaloite harmaan talouden torjuntaohjelman perustamiseksi - Sinikka Torkkola ym. 5:05:10 § 189 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet 5:08:10 § 190 Kokousraportit