2019-03-12 TEM:n virkamiespuheenvuoro innovaatiopolitiikasta julki

Puheenvuorossa avataan tulevalle hallituskaudelle innovaatiopolitiikan kehitysnäkymiä.

Peruslähtökohta on selkeä: talouskasvu perustuu valtaosin tuottavuuden kasvuun, jonka keskeiset lähteet ovat t&k-toiminta ja innovaatiot. Puheenvuoro herättää keskustelua innovaatiopolitiikasta ja sen roolista talouskasvun, kansalaisten hyvinvoinnin ja laajemmin kestävän kehityksen edistäjänä niin nyt eduskuntavaalikeväänä kuin siirryttäessä 2020-luvulle.

Tilaisuuden avaa kansliapäällikkö Jari Gustafsson. Innovaatiopolitiikan näkemyksen esittelee osastopäällikkö Ilona Lundström. Tilaisuuteen osallistuvat myös ministeriön keskeiset innovaatiopolitiikan asiantuntijat.

SUORA LINKKI

Facebook Twitter Whatsapp