2019-05-09 Digitaaliset innovaatiokeskittymät yritysten uudistumisen tukena

Yritysten menestys perustuu jatkuvaan uudistumiseen. Tulevan vuosikymmenen keskeisiä haasteita ovat
digitalisaation hyödyntäminen ja siihen perustuvien liiketoimintamallien omaksuminen. Julkinen sektori voi
omilla politiikkatoimenpiteillään tukea tätä uudistumista. EU:n osalta tärkeä politiikkatoimenpide on
digitaalisten innovaatiokeskittymien (Digital Innovation Hubs, DIH) verkoston perustaminen, jonka
tavoitteena on vahvistaa yritysten digitaalisia valmiuksia.

Voit katsoa lähetyksen suorana myös Youtubesta: https://youtu.be/9t7AoAToyJg

10.00 Innovaatiopolitiikan lähtökohdat: TEM:n virkamiesnäkemys 2020-luvun innovaatiopolitiikan suunnista
Pirjo Kutinlahti, työ- ja elinkeinoministeriö

10.30 Digitaalinen Eurooppa -ohjelma ja muut keinot digitaalisten valmiuksien edistämiseen EU:ssa
Lasse Laitinen, työ- ja elinkeinoministeriö

10.50 ”Digital Innovation Hubs in Finland”-katsauksen johtopäätökset ja suositukset
Riikka Virkkunen, VTT

11.30 Keskustelu ennakkokysymysten pohjalta

11.55 Loppuyhteenveto
Pirjo Kutinlahti, työ- ja elinkeinoministeriö

12.00 Tilaisuus päättyy

SUORA LINKKI

Facebook Twitter Whatsapp