2017-05-12 Maakuntauudistuksen II-vaiheen aluetilaisuus - Tampere

Maakuntauudistuksen II vaiheen hallituksen esitys on lähtenyt lausunnoille huhtikuussa. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi eräistä maakunnille kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtiolta siirrettävistä tehtävistä sekä maakuntien roolista uudistuvassa yhteispalvelussa. Lisäksi esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi valtionhallintoa perustamalla tehtäviltään monialainen ja toimivallaltaan valtakunnallinen Valtion lupa- ja valvontavirasto. Uudelle virastolle koottaisiin pääosa lakkautettavaksi ehdotettavien aluehallintovirastojen (AVI) ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) tehtävistä sekä osa lakkautettavaksi ehdotettavien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) tehtävistä.

Valtiovarainministeriö on järjestänyt yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa seitsemän samansisältöistä alueellista tilaisuutta, joissa on keskusteltu maakuntauudistuksen tuomista muutoksista sekä odotuksista Valtion lupa- ja valvontavirastolle. Ohessa Tampereen aluetilaisuus 12.5.2017.

SUORA LINKKI