02.04.2019 Kaivostoimintaa ohjaavan lainsäädännön arviointihankkeen kuulemistilaisuus klo 12.30-16:00

Työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö teettävät arvioinnin kaivostoimintaa ohjaavan lainsäädännön toimivuudesta ja kehittämistarpeista. Selvityshenkilö OTT Pekka Vihervuoren arviointia varten kootaan kattavasti sidosryhmien kommentteja ja myös Otakantaa.fi-sivulla on kysely auki. Jo toimitettuja kommentteja on mahdollisuus selventää tai taustoittaa tässä kuulemistilaisuudessa, joka tallennetaan.

Ohjelma:

12.30 Avaus ja tilaisuuden tarkoitus, Pekka Vihervuori
12.35 Kymmenen kommenttipuheenvuoroa
13.45 Tauko
13.55 Loput kommenttipuheenvuorot ja tilaisuuden päätös

Facebook Twitter Whatsapp

TALLENTEET

2019-03-14 Tekoälyohjelman loppuseminaari

SUORA LINKKI