09.06.2020 Toimialojen tiekartat valmistuvat – tulokset ja jatkotyö -webinaari

Syksyllä 2019 alkanut hallitusohjelman mukainen toimialojen vähähiilisyyden tiekarttatyö on valmistumassa. Yhteensä 13 toimialaa on selvittänyt oman alan yritystensä kanssa polkuja vähähiilisyyteen tukeakseen hallituksen vuoden 2035 ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamista.

Tervetuloa toimialojen tiekarttatyön loppuseminaariin, jossa käydä läpi toimialojen tuloksia ja kuullaan heidän kokemuksia ja ajatuksia jatkotyöstä. Hallituksen puolelta valotetaan sitä, miten tiekarttatyön tuloksia hyödynnetään hallitusohjelman toimeenpanossa ja miten valtio aikoo edistää osaltaan tehtyjä suunnitelmia.

Ohjelma

09.00 Tilaisuuden avaus
Jyrki Alkio, TEM (moderaattori)

09.05 Tiekarttojen hyödyntäminen ja jatkoaskeleet
elinkeinoministeri Mika Lintilä

09.15 Elinkeinoelämän puheenvuoro
Pekka Lundmark, EK

09.25 Toimialojen tiekarttatyön tuloksia (ryhmittäin)

1. Päästövähennysten integraattorit (20 min.)
• Energiateollisuus, Jukka Makkonen
• Kaupan liitto, Marja Ola
• Liikenne- ja logistiikkapalveluiden toimialat, Petri Laitinen, Palta

2. Kohti vähähiilistä ruokaa (15 min.)
• Maatalouden toimialat, Minna Ojanperä, MTK (ja SLC)
• Elintarviketeollisuusliitto, Anna Vainikainen

3. Vientiteollisuus - Suomen kädenjälkeä kasvattamassa (25 min.)
• Kemianteollisuus, Rasmus Pinomaa
• Metsäteollisuus, Ahti Fagerblom
• Teknologiateollisuus, Helena Soimakallio

4. Kuluttajarajapinta (15 min.)
• Suomen tekstiili ja muoti, Satumaija Mäki
• Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara, Lotta Laukkio

5. Rakennettu ympäristö ja rakennusmateriaalit (20 min.)
• Kiinteistöomistajien ja rakennuttajien järjestö RAKLI, Mikko Somersalmi
• Rakennusteollisuus, Pekka Vuorinen
• Sahateollisuus, Kai Merivuori

11.05 Tilaisuuden päätös
Riku Huttunen, ylijohtaja, TEM


Tiekarttahankkeen verkkosivut TEM:n verkkopalvelussa
Teemaseminaarit 23.9.2019, 28.1.2020 ja 5.5.2020

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen, TEM, juhani.tirkkonen@tem.fi
hankepäällikkö Jyrki Alkio, TEM, jyrki.alkio@tem.fi
erityisasiantuntija Mikko Paloneva, TEM, mikko.paloneva@tem.fi
viestintäasiantuntija Mauri Vieru, TEM, mauri.vieru@tem.fi

Facebook Twitter Whatsapp

TALLENTEET