2023-03-02 Tervetuloa VAHTI-webinaariin!

Case-esimerkki: organisaatioon kohdistuneen kyberhyökkäyksen opit


Testaa katselulaitteesi ennen webinaarin aloitusta. Kun saat kuvan näkymään ja äänen kuulumaan, katselulaitteesi on kunnossa.

Tilaisuuden aiheena on joulukuussa 2022 Säkylän kuntaan kohdistunut kyberhyökkäys. Mitä hyökkäyksessä tapahtui ja mitä oppeja sekä muita hyviä käytäntöjä siitä on jaettavissa?

Miten muuten digitaalisen toimintaympäristön uhat ovat kehittymässä, miten suojautumista tulisi kehittää?
Kyberhyökkäys - Säkylä (sakyla.fi)
Tilaisuus on maksuton, avoin kaikille ja tarkoitettu organisaatioiden johdolle, asiantuntijoille sekä kaikille muuten aiheesta kiinnostuneille.

Tilaisuutta on mahdollista seurata myös suoraan verkosta nettiselaimella:
https://mediaserver.fi/live/vahti
- tässä ei ole kommentointimahdollisuutta

Tilaisuudesta syntyy tekstitetty tallenne jälkikäteen katsottavaksi.

Voit osallistua tilaisuuden keskusteluun Teams-kokouksessa:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDQ0ZjlhMTUtODhiMy00NDVjLTkyZjMtZWY4MTkxNTk0NThh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227c14dfa4-c0fc-4725-9f04-76a443deb095%22%2c%22Oid%22%3a%229d69abf8-a801-43d2-8a16-ceaf5b2aad29%22%7d

Ohjelma

14.00 Tervetuloa ja johdatus tilaisuuden teemaan
Kimmo Rousku, VAHTI-pääsihteeri, Digi- ja väestötietovirasto

Miten kyberhyökkäys Säkylän kuntaa vastaan eteni?
Teijo Mäenpää, kunnanjohtaja, Säkylän kunta

Keskustelu alustuksen perusteella – mitkä ovat keskeiset opit ja miten tällaisilta voidaan suojautua?

Edellisten lisäksi:
Jussi Toivanen, viestintäpäällikkö, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Kyberturvallisuuskeskus

15.15 Webinaari päättyy

Lisätietoa digiturva@dvv.fi tai tilaisuuden tuottaja ja moderaattori kimmo.rousku@dvv.fi
Tervetuloa!

SUORA LINKKI