2021-01-25 Espoon valtuuston kokous / Esbo fullmäktiges möte

Testaa katselulaitteesi ennen webinaarin aloitusta. Kun saat kuvan näkymään ja äänen kuulumaan, katselulaitteesi on kunnossa.

Esityslista

Fullmäktiges föredragningslista

SUORA LINKKI

0:06:50 § 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0:25:10 § 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 0:25:50 § 3 Varavaltuutetun ja kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali 0:54:24 § 4 Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali 0:55:15 § 5 Tarkastuslautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali 0:56:00 § 6 Pelastuslaitoksen johtokunnan varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali 0:56:15 § 7 Nuorisovaltuuston aloitteet ja kannanotot vuonna 2020 1:31:23 § 8 Espoonlahden päiväkoti 2:n hankesuunnitelman hyväksyminen 1:35:55 § 9 Kalajärven koulun, päiväkodin ja nuorisotilan uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen 3:14:00 § 10 Kaitaan metrokeskus, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 441415, 31. kaupunginosa Kaitaa 4:32:02 § 11 Miilukorpi II, asemakaavan hyväksyminen, alue 631900, Karhusuo 5:19:43 § 12 Keilalahdenportti, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 220835, 10. kaupunginosa Otaniemi 5:27:03 § 13 Espoon hulevesiohjelman 2020 hyväksyminen 5:27:24 § 14 Valtuustoaloite Espoon osallistumisesta kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun 5:27:35 § 15 Valtuustoaloite koulukuljetusten järjestämisestä kahteen osoitteeseen 5:27:48 § 16 Valtuustoaloite nuorten kesäsetelin hyödyntämisestä 5:27:58 § 17 Valtuustoaloite Laaksolahden Pitkäjärven pienvenesatamaselvityksen tekemisestä 5:28:10 § 18 Valtuustoaloite Karhusaaresta vetovoimainen kohde kulttuurihistorialtaan arvokasta ympäristöä sekä luontoa vaalien ja hyödyntäen