2021-08-30 Espoon valtuuston kokous / Esbo fullmäktiges möte

Testaa katselulaitteesi ennen webinaarin aloitusta. Kun saat kuvan näkymään ja äänen kuulumaan, katselulaitteesi on kunnossa.

Esityslista

Fullmäktiges föredragningslista

DIRECT LINK

0:10:50 § 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0:30:55 § 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 0:31:35 § 3 Vaalilautakunnan asettaminen valtuustossa toimitettavia suhteellisia vaaleja varten 0:32:45 § 4 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 0:42:50 § 5 Varavaltuutetun eronpyyntö ja täydennysvaali 0:43:20 § 6 Kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen jaostojen vaali 0:52:10 § 7 Tarkastuslautakunnan vaali 0:52:52 § 8 Keskusvaalilautakunnan vaali 0:55:35 § 9 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunnan vaali 0:56:40 § 10 Hallintosäännön tarkistaminen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan kokoonpanon ja tehtävien osalta 1:01:10 § 11 Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan ja sen jaoston vaali 1:01:55 § 12 Kasvun ja oppimisen lautakunnan ja nuorisoasiainjaoston vaali 1:03:50 § 13 Svenska rum -lautakunnan vaali 1:04:25 § 14 Liikuntalautakunnan vaali 1:05:25 § 15 Kulttuurilautakunnan vaali 1:05:58 § 16 Kaupunkisuunnittelulautakunnan vaali 1:06:26 § 17 Teknisen lautakunnan vaali 1:06:58 § 18 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan vaali 1:07:27 § 19 Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien jäsenien nimeäminen 1:08:27 § 20 Lunastusluvan hakeminen ympäristöministeriöltä Hepokorven alueelle kiinteistön 49-402-10-2 määräalaan (Pöydälle 17.5.2021 ja 7.6.2021) 1:14:41 § 21 Metsolan päiväkodin korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen 1:15:17 § 22 Valtuustokysymys rakennusurakoiden hankintaperiaatteista ja arviointi toimittajan kyvystä suoriutua sitoumuksista 1:29:05 § 23 Valtuustokysymys kaupunkiviihtyvyyden lisäämiseksi 1:53:00 § 24 Valtuustoaloite vanhempien tukemisesta 3:13:30 § 25 Kokouksessa jätetyt aloitteet ja kysymykset