2021-10-25 Espoon valtuuston kokous / Esbo fullmäktiges möte

Testaa katselulaitteesi ennen webinaarin aloitusta. Kun saat kuvan näkymään ja äänen kuulumaan, katselulaitteesi on kunnossa.

Esityslista

Fullmäktiges föredragningslista

SUORA LINKKI

0:11:40 § 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0:24:35 § 132 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 0:25:33 § 133 Kuntalain 84.2 §:n mukaisen sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonta sekä sidonnaisuusilmoitusten yhteenveto 0:28:50 § 135 Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan yksilöasioiden jaoston jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali 0:29:18 § 136 Kaupungin edustajien nimeäminen Kauniaisten kaupungin suomenkieliseen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokuntaan ja ruotsinkieliseen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokuntaan 0:30:25 § 137 Espoo-tarinan ja valtuustokauden tavoitteiden päivittäminen 4:27:45 § 138 Vuoden 2022 talousarvion sekä vuosien 2023-2024 taloussuunnitelman kehys 4:28:30 § 139 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2022 4:29:10 § 140 Lunastusluvan hakeminen ympäristöministeriöltä Hepokorven alueelle kiinteistön 49-402-10-2 määräalaan (Pöydälle 17.5.2021 ja 7.6.2021 ja 30.8.2021) 4:29:55 § 141 Luonnonsuojelun toimenpiteet -hankkeen ohjelman ja selvitysten hyväksyminen 5:36:23 § 142 Valtuustokysymys Espoonlahden terveyspalveluista 5:36:56 § 143 Valtuustokysymys Espoonlahden terveyspalveluista 5:37:20 § 144 Valtuustokysymys turvallisesta urheiluharrastamisesta ja urheilukulttuurista Espoon kaupungissa 5:37:47 § 145 Valtuustoaloite lasten kuulemisen kehittämisestä 5:38:10 § 146 Valtuustoaloite Espoon koirapalveluohjelman tekemisestä sekä koiranomistajien ohjeiden laatimisesta 5:38:30 § 134 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunnan vaali (Pöydälle 30.8.2021 ja 13.9.2021) 5:42:17 § 147 Kokouksessa jätetyt aloitteet ja kysymykset