2021-01-25 Lahden kaupunginvaltuuston kokous

Testaa katselulaitteesi ennen webinaarin aloitusta. Kun saat kuvan näkymään ja äänen kuulumaan, katselulaitteesi on kunnossa.

Esityslista

SUORA LINKKI

0:06:45 §1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 0:13:13 §2 Pöytäkirjan tarkastajat 0:14:20 §3 Asemakaavan muutosehdotus A-2762, Teknikonkatu 4 ym., Kerinkallio sekä siihen liittyvä tonttijako- ja tonttijaon muutosehdotus M-20-127 0:15:15 §4 Uuden varajäsenen valitseminen rakennus- ja ympäristölupalautakuntaan 0:16:15 §5 Uuden jäsenen valitseminen kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävään 0:17:10 §6 Valtuustokysymys: Lahden kaupungin hallintosäännön mukainen kysymys kaupunginhallitukselle Lahti Energiasta 0:19:00 §7 Eron myöntäminen Pontus Söderblomille kunnan keskusvaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä ja uuden varajäsenen valitseminen 0:20:18 §8 Valtuustoaloitteet: ´Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan perustaminen´ sekä ´Paremman, ongelmat tunnistavan ja vastuutahon osoittavan, koko henkilöstön ja luottamushenkilöt kattavan tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuun... 0:31:30 §9 Valtuustoaloite: Kaupunginhallitus velvoittaa Lahti Events Oy:n hallituksen kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen tekemään erityisen tarkastuksen osakeyhtiölain 7 luvun 7 §:n mukaisesti 0:46:00 §10 Lahti-konsernin konserniohjeen muuttaminen 1:10:30 §11 Kaupungin tilintarkastus vuosina 2021-2023 1:11:50 §12 Asemakaavan muutosehdotus A-2792, Kirjosillankatu 8, Koiskala sekä siihen liittyvä tonttijaon muutosehdotus M-20-129 1:12:45 §13 Epäasiallisen käytöksen käsitteleminen luottamustoimielimessä 2:48:45 §14 Lahden suunta -työ 2017-2020: Lahden yleiskaavan 2030 (Y-203) ja Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelman ehdotuksen hyväksyminen 3:47:38 §15 Kokouksessa jätettävät valtuustoaloitteet