2021-06-14 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

Testaa katselulaitteesi ennen webinaarin aloitusta. Kun saat kuvan näkymään ja äänen kuulumaan, katselulaitteesi on kunnossa.

Esityslista

SUORA LINKKI

0:12:25 § 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 0:13:20 § 71 Pöytäkirjan tarkastus 0:15:10 § 72 Läsnäolo- ja puheoikeudet 0:16:32 § 73 Tiedoksi merkittävät asiat 0:37:40 § 74 Hallintosäännön muuttaminen 0:38:00 § 75 Valtuustoryhmien toiminnan tukemista koskevien periaatteiden tarkentaminen 0:38:16 § 76 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 4/2021 0:38:35 § 77 Muutokset vuoden 2021 talousarvioon 0:47:25 § 78 Eräiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kiinteistöjen myynti Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:lle 0:52:36 § 79 Määräalojen myynti Metso Outotec Finland Oy:lle 0:52:55 § 80 Teivon maa-alueiden myynti 1:43:41 § 81 Tontin 837-116-562-3 myynti FIM Tonttirahasto I Ky:lle 1:46:16 § 82 Tontin 837-116-562-5 myyntiä koskeva esisopimus ja kauppakirja YIT Suomi Oy -nimisen yhtiön kanssa 1:46:36 § 83 Tontin 837-116-562-6 myynti Ålandsbanken Lunastustontti I Ky:lle 1:46:55 § 84 Tampereen kaupungin kotouttamisohjelma 2021-2025 2:46:25 § 85 Asemakaava nro 8587, Lahdesjärvi, Västinginmäki 2:47:15 § 86 Asemakaava nro 8671, Kaukajärvi, Keskisenkatu 20, tontin käyttötarkoituksen muuttaminen ja asuinrakennusten rakentaminen 3:16:46 § 87 Asemakaava nro 8767, Kauppi, Kaupin urheilupuisto 3:43:02 § 88 Asemakaava nro 8805, Lahdesjärven eteläosa, Akulatinkatu, käyttötarkoituksen muutos 3:43:40 § 89 Maanalainen asemakaava nro 8437, Kunkun parkki 5:19:05 § 90 Maanalainen asemakaava nro 8676, Näsikallion maanalainen eritasoliittymä ja Amuritunneli 5:28:45 § 91 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet