2022-03-21 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

Testaa katselulaitteesi ennen webinaarin aloitusta. Kun saat kuvan näkymään ja äänen kuulumaan, katselulaitteesi on kunnossa.

Esityslista

SUORA LINKKI

0:01:50 § 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 0:13:40 § 33 Pöytäkirjan tarkastus 0:15:15 § 34 Läsnäolo- ja puheoikeudet 0:16:20 § 35 Tiedoksi merkittävät asiat 0:17:05 § 36 Asemakaava nro 8242, Aakkula, Kivikirkontie 17, uusien pientalotonttien muodostaminen osasta tonttia ja puistoa 0:17:42 § 37 Valtuustoaloitteiden ja kuntalaisaloitteiden käsittelyn katsaus 0:20:05 § 38 Valtuustoaloite Tammelantorin visiotyön aloittamiseksi - Jaakko Mustakallio ym. 0:42:22 § 39 Valtuustoaloite työllistymisohjelman tekemiseksi mielenterveyskuntoutujille - Aila Dündar-Järvinen 0:50:25 § 40 Valtuustoaloite sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmien arvioimiseksi - Aarne Raevaara 1:15:30 § 41 Valtuustoaloite hulevesiongelmien ratkaisemiseksi Tampereella - Anne-Mari Jussila ja Kirsi Kaivonen ym. 1:17:23 § 42 Valtuustoaloite tanssilavan rakentamisen Tampereen alueelle selvittämiseksi - Anne Liimola 1:19:35 § 43 Valtuustoaloite erityisluokkien lisäämiseksi oppimisen tukemiseksi sekä oppilaiden ja opettajien työrauhan turvaamiseksi Tampereen kouluissa - Veikko Vallin ym. 1:25:00 § 44 Valtuustoaloite pormestarimallin alasajosta - Perussuomalaisten valtuustoryhmä 2:01:40 § 45 Valtuustoaloite Tampereen profiloitumiseksi verkkokaupan pääkaupungiksi – Antti Ivanoff ym. 2:20:10 § 46 Valtuustoaloite ilotulitusten korvaamiseksi valoesityksillä ja musiikilla - Arto Grönroos ym. 2:24:37 § 47 Tampereen kaupungin tilintarkastuspalvelujen hankinta (Salassa pidettävä) 2:36:40 § 48 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet 2:40:00 § 49 Kokousraportit