2022-09-19 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

Testaa katselulaitteesi ennen webinaarin aloitusta. Kun saat kuvan näkymään ja äänen kuulumaan, katselulaitteesi on kunnossa.

Esityslista

SUORA LINKKI

0:10:10 § 114 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 0:16:55 § 115 Pöytäkirjan tarkastus 0:20:35 § 117 Tiedoksi merkittävät asiat 0:21:30 § 116 Läsnäolo- ja puheoikeudet 0:22:03 § 118 Valtuuston kokousaikatauluehdotus vuodelle 2023 0:22:30 § 119 Alueellisen jätehuoltolautakunnan jäsenen luottamustoimen päättyminen sekä täydennysvaali 0:23:19 § 120 Takausten ja antolainojen uudelleen myöntäminen Vilusen Rinne Oy:n kokonaisjakautumisessa muodostuville uusille yhtiöille 0:23:58 § 121 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös asemakaavaa nro 8462 koskevassa asiassa 0:24:30 § 122 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös asemakaavaa nro 8557 koskevassa asiassa 0:26:30 § 123 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös asemakaavaa nro 8668 koskevassa asiassa 0:27:10 § 124 Asemakaava nro 8777, Atala, Kumpula, Tasanne, Olkahinen, asemakaavan muutos valtatie 9 tiesuunnitelmaa varten 0:37:07 § 125 Valtuustoaloite tontinvuokrasopimusten uusimiseen kohtuullisten ehtojen saavuttamiseksi – Antti Ivanoff ym. 0:42:35 § 126 Valtuustoaloite Tampereen kaupungin tonttivuokrien kohtuullistamiseksi ja asunto- ja maapolitiikan linjausten ja käytäntöjen päivittämiseksi – Aila Dündar-Järvinen 0:48:26 § 127 Valtuustoaloite neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavien lasten ja heidän perheidensä tuen vahvistamisesta – Ulla-Leena Alppi ym. 0:55:15 § 128 Valtuustoaloite Wivi Lönnin tunnetuksi tekemiseksi Tampereella tamperelaisille ja kaupungissa vieraileville – Anne Liimola 0:56:37 § 129 Valtuustoaloite Tammelantorin kirppispöytien tarjoamiseksi nuorille - Arto Grönroos ym. 0:59:45 § 130 Valtuustoaloite maksuttomien ruokalaatikoiden jakamisesta perhesosiaalityön asiakasperheille – Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 1:14:24 § 131 Valtuustoaloite Tampereen tekemiseksi sosiaalisesti kestävien suurtapahtumien esimerkkikaupungiksi - Minna Minkkinen ym. 1:22:55 § 132 Valtuustoaloite naisten asumispalveluja tuottavien yksiköiden perustamiseksi Tampereelle – Saana Kuusipalo 1:32:38 § 133 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet 1:34:36 § 134 Kokousraportit 1:34:43 § 135 LISÄPYKÄLÄ: Valtuuston pöytäkirjanpitäjien määrääminen (lisäpykälä)