2022-10-24 Tampereen kaupunginvaltuuston kokous

Testaa katselulaitteesi ennen webinaarin aloitusta. Kun saat kuvan näkymään ja äänen kuulumaan, katselulaitteesi on kunnossa.

Esityslista

SUORA LINKKI

0:09:40 § 136 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 0:12:03 § 137 Pöytäkirjan tarkastus 0:13:18 § 138 Läsnäolo- ja puheoikeudet 0:15:09 § 139 Tiedoksi merkittävät asiat 0:15:48 § 140 Keskusvaalilautakunnan päätös varavaltuutetun määräämisestä Tampereen vihreälle valtuustoryhmälle 0:16:35 § 141 Kaupunginhallituksen vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessaan vuodelta 2021 esittämiin huomioihin 0:28:14 § 142 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2022 1:11:56 § 143 Tarkastuslautakunnan arviointiraportti Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden toteutumisesta 8/2022 1:17:30 § 144 Muutokset vuoden 2022 talousarvioon 1:18:10 § 163 Korjaus vuoden 2022 talousarvion muutoksia koskevaan päätökseen (lisäpykälä) 1:18:40 § 145 Kiinteistö Oy Hervannan Parkki 1 -nimisen yhtiön perustaminen 1:19:06 § 146 Takauksen myöntäminen Tampereen Sähkölaitos Oy:n lyhytaikaiselle lainarahoitukselle 1:41:45 § 147 Takausten uudelleen myöntäminen Vilusen Rinne Oy:n kokonaisjakautumisessa muodostuville uusille yhtiöille 1:42:14 § 148 Kahden sosiaali-​ ja terveyspalveluiden kiinteistön myynti ja yhden rakennuksen myynti maanvuokraoikeudella Hemsö Yhteiskuntakiinteistöt Oy:n omistamille kiinteistöosakeyhtiöille - Sote kiinteistöportfolio III 1:45:09 § 149 Yleiskaavoituksen työohjelman 2021–2025 tarkistaminen 1:51:20 § 150 Asemakaava nro 8525, Epilänharju, Tohlopinranta, teollisuusalueen muuttaminen asuinalueeksi 2:05:13 § 151 Asemakaava nro 8656, Kalevanrinne, Takojankatu 2-10, alueen muutos asuntoalueeksi 2:05:44 § 152 Asemakaava nro 8806, Hervanta, Opiskelijankatu 25, Ahvenisjärven koulun laajennus 2:10:30 § 153 Valtuustoaloite Tampereesta Suomen siistein kaupunki - Tampereen Keskustan valtuustoryhmä 2:17:02 § 154 Valtuustoaloite yleisövessan saamiseksi Ranta-Tampellan alueelle - Mikko Aaltonen ym. 2:17:32 § 155 Valtuustoaloite ulkokuntosalin rakentamiseksi Niemenrannan alueelle - Ilkka Porttikivi ja Teija Hautala 2:19:36 § 156 Valtuustoaloite osallistavan suunnittelun järjestelmälliseksi hyödyntämiseksi ja raportoimiseksi julkisessa rakentamisessa – Mirja Salmijärvi ym. 2:25:53 § 157 Valtuustoaloite valvontakameroiden sijoittamiseksi lisääntyneen huumekaupan vähentämiseksi - Perussuomalaisten valtuustoryhmä 2:52:43 § 158 Valtuustoaloite ruohonjuuritason kotoutumistoiminnan lisäämiseksi kulttuurivähemmistöille myönnettävien harkinnanvaraisten avustusten myöntöperusteisiin – Perussuomalaisten valtuustoryhmä 3:01:14 § 159 Valtuustoaloite koulujen väistötiloihin siirtymistä koskevien kriteerien asettamiseksi sekä vuoropuhelun käymiseksi Lamminpään koulun oppilaiden Pyynikintien väistötiloihin siirtymistä koskien – Aila Dündar-Järvinen 3:09:42 § 160 Valtuustoaloite Tampereen kaupungin liittymiseksi mukaan Mielenturvaa-verkostoon - Jaakko Mustakallio ym. 3:16:57 § 161 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet 3:19:22 § 162 Kokousraportit